U15/13

 

TRÄNINGSPASS 33

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Från en stängd position till en öppen position (1)

U15 13 U 33 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera tre ruter.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare A, som förflyttat sig snett framåt mot en av de bägge röda konorna (se grafiken).
 • Spelare A tar sedan bollen i spelriktningen och dribblar därefter tillbaka till startpunkten.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Övningen utförs varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster.

Tips

 • Se till att spelare B genomför sin föraktion.
 • Var uppmärksam på att spelare A intar en öppen position efter passningen till spelare B. 
 • Spelarna bör försöka ta bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Anpassa avståndet mellan spelare A och B utifrån spelarnas kunskapsnivå. 

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Från en stängd position till en öppen position (2)

U15 13 U 33 2

 Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare B tar bollen i spelriktningen och passar sedan med det andra tillslaget till spelare A, som förflyttat sig snett framåt mot en av de bägge röda konorna (se grafiken).
 • Spelare A passar därefter tillbaka med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar sedan med det andra tillslaget till spelare C, som i och med den första passningen (A till B) förflyttat sig snett framåt mot den obemannade röda konan.  
 • Spelare C tar sedan bollen i spelriktningen och dribblar därefter tillbaka till startpunkten.
 • Nästa spelare vid startpunkten startar därefter en ny aktion...
 • Övningen utförs varannan gång åt höger och varannan gång åt vänster.

Tips

 • Se till att spelare B genomför sin föraktion.
 • Var uppmärksam på att spelare A spelar en precis passning tillbaka till spelare B. 
 • Spelarna bör försöka ta bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Anpassa avståndet mellan spelare A och B utifrån spelarnas kunskapsnivå. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Från "försvarsspel" till speluppbyggnad (1)

 

Målvakten i kvadraten spelar en passning till laget med blå träningsvästar som efter två passningar inom laget slår en lång boll till målvakten i elvamannamålet...

U15 13 U 33 3

 

 Därefter påbörjar laget med röda träningsvästar sin speluppbyggnad...

U15 13 U 33 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan samt en presszon (gulmarkerat område) enligt grafiken.
 • Ställ ut ett elvamannamål.
 • Markera en kvadrat enligt grafiken. 
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 8-mot-5.
 • Spelet startar med att målvakten i kvadraten spelar en passning till laget med blå träningsvästar som efter två passningar inom laget slår en lång boll till målvakten i elvamannamålet.
 • Därefter påbörjar spelarna med röda träningsvästar sin speluppbyggnad och försöker, via ett passningsspel längs marken, att spela en passning till målvakten i kvadraten.  
 • Spelarna med blå träningsvästar tillåts endast agera inom sin presszon (gulmarkerat område). 
 • Erövrar de bollen inom presszonen, avbryts spelet och målvakten i kvadraten startar därefter en ny aktion.
 • Går bollen utanför linjerna, startar spelet återigen från målvakten i kvadraten.
 • Efter en lyckad speluppbyggnad startar spelet återigen från målvakten i kvadraten.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Låt lagen skifta sida med varandra efter halva övningstiden.

Som variation:

 • Låt spelarna med blå träningsvästar så snabbt som möjligt försöka komma till avslut efter att de erövrat bollen inom presszonen (tillåt inga bakåt passningar).

Tips

 • Se till att spelarna med röda träningsvästar omedelbart intar sina positioner i speluppbyggnaden då bollen är på väg till målvakten (se grafiken ovan).
 • Var uppmärksam på att spelarna med röda träningsvästar nyttjar hela spelplanens bredd under speluppbyggnaden.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Från "försvarsspel" till speluppbyggnad (2)

 

Målvakten i kvadraten spelar en passning till laget med blå träningsvästar som efter två passningar inom laget slår en lång boll till målvakten i elvamannamålet...

U15 13 U 33 5

  

 Därefter påbörjar laget med röda träningsvästar sin speluppbyggnad...

U15 13 U 33 6

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls. Avlägsna endast konorna som markerar presszonen. 

Anvisningar

 • Spelet sker 8-mot-6.
 • Spelet startar med att målvakten i kvadraten spelar en passning till laget med blå träningsvästar, som efter två passningar inom laget slår en lång boll till målvakten i elvamannamålet.
 • Därefter påbörjar spelarna med röda träningsvästar sin speluppbyggnad och försöker, via ett passningsspel längs marken, att spela en passning till målvakten i kvadraten.
 • Erövrar försvararna bollen, försöker de så snabbt som möjligt att komma till avslut.
 • Går bollen utanför linjerna, startar spelet återigen från målvakten i kvadraten.
 • Efter en lyckad speluppbyggnad startar spelet återigen från målvakten i kvadraten.
 • Skifta avbytare inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Låt lagen skifta sida med varandra efter halva övningstiden.

 

Tips

 • Se till att spelarna med röda träningsvästar omedelbart intar sina positioner i speluppbyggnaden då bollen är på väg till målvakten (se grafiken ovan).
 • Var uppmärksam på att spelarna med röda träningsvästar nyttjar hela spelplanens bredd under speluppbyggnaden.

 

  

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

Spel 9-mot-9 med en särskild regel

U15 13 U 33 7

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Ställ ut ytterligare ett elvamannamål. 

Anvisningar

 • Spelet sker 9-mot-9 med en särskild regel.
 • Spelet startar med att någon av målvakterna spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Varje gång det försvarande laget lyckas att erövra bollen måste de så snabbt som möjligt försöka att spela en passning tillbaka till egen målvakt innan de därefter tillåts starta ett anfall. 
 • Spelet sker med inkast och offside, men utan hörnor (vid "hörnor" startar målvakten i andra laget återigen spelet).
 • Efter ett mål startar spelet återigen genom att målvakten, vars lag släppt in målet, spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna omedelbart intar sina positioner i speluppbyggnaden efter att de erövrat bollen.
 • Var uppmärksam på att spelarna agerar tålmodigt när de har bollen.

 

TILL TRÄNINGSPASS 34

 

TILL TRÄNINGSPASS 32

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se