U15/13

 

TRÄNINGSPASS 34

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Öppen position och bollens linje (1)

U15 13 U 34 1

 

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 6

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Markera en triangel framför varje spelplan.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra med två tillslag.
 • På tränarens kommando spelar spelarna på spelplanen fyra direktpassningar.
 • Spelaren, som tar emot den fjärde passningen, passar med det andra tillslaget till spelaren som erbjuder sig i triangeln och löper därefter till triangeln.
 • Spelaren i triangeln tar med bollen in i dribblingen, passar till en spelare på spelplanen, löper därefter in på spelplanen och deltar i passningsspelet med två tillslag...

Variationer:

 • Den dribblande spelaren utför en fint.
 • Variera antalet passningar.
 • Spelaren, som passar till spelaren i triangeln, spelar därefter ett väggspel med honom.

Tips

 • Spelaren vid triangeln måste anpassa sin position redan under passningsspelets gång. Därigenom kan han springa in i triangeln från en position bakom bollens linje (se grafiken).
 • Se till att spelaren, som passar till spelaren i triangeln, löper till triangeln i en öppen position (se videon), ur vilken han kan se triangelspelaren såväl som spelarna på spelplanen. I och med väggspelet som variation inser spelarna fördelen med en öppen position.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Öppen position och bollens linje (2)

U15 13 U 34 2

 

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 7

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Spelarna i varje spelplan erhåller ett nummer från 1 till 5.
 • Samtliga spelare på spelplanen har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna i spelplanen dribblar.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och spelarna med det numret passar, efter en kort dribbling, till spelarna i triangeln och löper därefter till triangeln.
 • Spelaren i triangeln dribblar in på spelplanen och försöker så snabbt som möjligt att nudda en spelare.
 • Därefter dribblar spelarna återigen (triangelspelaren tar över passningsspelarens nummer) tills tränaren ropar upp ett annat nummer...

Variationer:

 • Två spelare måste nuddas.
 • Spelaren, som passar till spelaren i triangeln, spelar därefter ett väggspel med honom.

Tips

 • Spelaren vid triangeln måste anpassa sin position redan under passningsspelets gång. Därigenom kan han springa in i triangeln från en position bakom bollens linje (se grafiken).
 • Se till att spelaren, som passar till spelaren i triangeln, löper till triangeln i en öppen position, ur vilken han kan se triangelspelaren såväl som spelarna på spelplanen. I och med väggspelet som variation inser spelarna fördelen med en öppen position.
 • Till dess att tränaren ropar upp ett nummer, ska spelarna dribbla i ett lugnt tempo, så att man ser en tydlig tempoväxling när "jägaren" kommer in på planen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Öppen position, bollens linje och avslut (1)

U15 13 U 34 3

 

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 8

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål enligt grafiken.
 • Markera positionerna A och B enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar genom startkorridoren och passar till spelare B.
 • Spelare B tar med bollen in i en kort dribbling och avslutar allra helst i höjd med konan.
 • Efter passningen löper spelare A till position B.
 • Spelare B löper till andra sidan efter att han avslutat på mål och ställer sig sist på position A.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilket lag gör flest mål per omgång?

Tips

 • Spelare B måste anpassa sin position redan när spelare A dribblar för att nå en optimal position (bakom bollens linje - se grafiken).
 • Se till att spelaren A, efter passningen till spelare B, löper till position B i en öppen position. Därigenom kan han se spelaren B såväl som spelarna på position A.

Då avslutet sker nära målet, bör spelare B avsluta snabbt och bestämt:

 • På den "röda" sidan tar spelare B emot bollen med vänster fot och avslutar med höger fot.
 • På den "blå" sidan tar spelare B emot bollen med höger fot och avslutar med vänster fot.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Öppen position, bollens linje och avslut (2)

U15 13 U 34 4

 

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 9

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Markera position C enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare C erbjuder sig till spelare A.
 • Spelare A dribblar genom startkorridoren och passar till spelare B.
 • I och med passningen från spelare A till spelare B, ändrar spelare C sin löpriktning.
 • Spelare B passar med det andra tillslaget i spelare C:s löpväg.
 • Spelare C avslutar på mål senast med det tredje tillslaget.
 • Efter passningen löper spelare A till position B.
 • Spelare B löper till position C efter passningen.
 • Spelare C löper till andra sidan efter att han avslutat på mål och ställer sig sist på position A.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilket lag gör flest mål per omgång?

Tips

 • Spelare B måste anpassa sin position åt sidan redan när spelare C erbjuder sig. Därigenom skapar han den nödvändiga platsen för att kunna nå en optimal position (bakom bollens linje - se grafiken).
 • Se till att spelare A, efter passningen till spelare B, löper till position B i en öppen position. Därigenom kan han se spelare B såväl som spelare C.

Då avslutet sker nära målet, bör spelare C avsluta snabbt och bestämt:

 • På den "röda" sidan tar spelare C emot bollen med höger fot och avslutar med vänster fot.
 • På den "blå" sidan tar spelare C emot bollen med vänster fot och avslutar med höger fot.

Spelare B:

 • På den "röda" sidan tar spelare B emot bollen med vänster fot och passar med den högra foten i spelare C:s löpväg.
 • På den "blå" sidan tar spelare B emot bollen med höger fot och passar med den vänstra foten i spelare C:s löpväg.

 

 

SLUTÖVNING

25 minuter

6-mot-4 intervaller

U15 13 U 34 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-4.
 • Det röda laget har bollen.
 • Två spelare ur det försvarande laget (blå) väntar bredvid det egna målet.
 • Målvakten startar aktionen med en passning och laget har 90 sekunder på sig att göra så många mål som möjligt. Efter mål, när motståndarlaget erövrar bollen eller när bollen lämnar spelplanen, startar målvakten återigen spelet.
 • Därefter har det blå laget bollen i 90 sekunder...
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Den här spelformen kan genomföras med olika stora lag, men det anfallande laget bör alltid agera med två spelare i övertal.
 • På grund av tidspressen (90 sekunder), försvåras det annars lätta avslutet i övertal.
 • Vid behov, förläng speltiden till 2 minuter för att underlätta för det anfallande laget.
 • Ta regelbundet en kort vilopaus.

 

TILL TRÄNINGSPASS 35

 

TILL TRÄNINGSPASS 33

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se