U15/13

 

TRÄNINGSPASS 36

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

16 minuter

Kvadrat och trianglar (1)

U15 13 U 33 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera en kvadrat (14 x 14m).
 • Markera två trianglar (5m sidolängd).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Kvadrat:

 • 2 spelare inom kvadraten och 2 spelare utanför kvadraten har en boll.

Trianglar:

 • Samtliga spelare har en boll.
 • Tilldela spelarna vid trianglarna varsitt nummer (1-4)

Anvisningar

Kvadrat:

 • Två spelare i kvadraten dribblar fritt.
 • De andra två spelarna i kvadraten erbjuder sig för att ta emot en passning och passar därefter till en annan spelare utanför kvadraten.
 • Efter en minut byter spelarna i kvadraten uppgifter med varandra.
 • Efter två minuter byter spelarna i kvadraten uppgifter med spelarna utanför kvadraten.

Trianglar:

 • Spelarna jonglera fritt.
 • På tränarens kommando dribblar två spelare runt närmaste kona och därefter fortsätter de att jonglera.

Var fjärde minut byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att använda både höger och vänster ben under jongleringen, men även olika kroppsdelar som t ex bröst, huvud, lår och axlar.
 • Se till att spelarna håller bollen nära foten när de dribblar och utför många finter.
 • Passningsmottagaren i kvadraten bör ta med bollen i en annan spelriktning med det första tillslaget för att kunna passa direkt med det andra tillslaget.

 

 

UPPVÄRMNING 2

14 minuter

Kvadrat och trianglar (2)

U15 13 U 33 2

 Träningspunkter

 • Koordination
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Kvadrat:

 • Placera fyra "löpare" i kvadraten och fyra "fångare" vid konorna.
 • Tilldela "fångarna" varsitt nummer (1-4).

Trianglar:

 • En spelare placeras i varje triangel.
 • De 6 övriga spelarna har varsin boll.
 • Tilldela spelarna varsitt nummer (1-4).

Anvisningar

Tränaren ropar upp ett nummer...

Kvadrat:

 • Löparna rör sig inom kvadraten.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och anger därmed fångarnas turordning. Ropar han 3, likt i grafiken, så blir turordningen 3-4-1-2.
 • Fångarna måste starta enligt turordningen och försöka att nudda en löpare.
 • Därefter byter grupperna positioner och uppgifter med varandra.

Trianglar:

 • Spelarna utanför trianglarna jonglerar.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och två spelare passar till spelarna i triangeln efter en kort dribbling.
 • Spelarna i triangeln erbjuder sig för att ta emot en passning, dribblar därefter ut ur triangeln och jonglerar. Samtidigt löper spelarna, som utförde passningen, in i triangeln.
 • Tränaren ropar upp ett nummer och två spelare passar, efter en kort dribbling, till spelarna i triangeln...

Efter halva övningstiden byter grupperna (kvadrat och trianglar) uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att använda både höger och vänster ben under jongleringen, men även olika kroppsdelar som t ex bröst, huvud, lår och axlar.
 • Passningsmottagaren i triangeln bör ta med bollen i en annan spelriktning med det första tillslaget för att kunna dribbla ut ur triangeln med det andra tillslaget.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Avslut efter ett tillrop (1)

U15 13 U 33 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera två avslutslinjer (blå konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Tilldela spelarna varsitt nummer (1-7).

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt.
 • Tränaren startar aktionen med att ropa upp ett nummer.
 • De uppropade spelarna dribblar ut ur spelplanen och avsluta på mål i höjd med avslutslinjen.
 • Därefter löper de till målet, hämtar bollen, löper tillbaka och fortsätter att dribbla.
 • Tränaren startar nästa aktion med att ropa upp ett nummer...
 • Laget erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Tränaren anger finter som spelarna ska utföra när de dribblar.
 • Ropa upp numren likt en matematikuppgift, exempelvis 11 - 6 eller 18 : 3.

Tips

 • Se till att alla spelare är i rörelse.
 • Tilldela spelarna nya nummer efter ett antal aktioner för att skärpa deras uppmärksamhet.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Avslut efter ett tillrop (2)

U15 13 U 33 5

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Markera tre dribblingskorridorer.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Grupperna vid dribblingskorridorerna har nummer 1 respektive nummer 2. 

Anvisningar

 • Tränaren startar aktionen med att ropa upp två nummer. Det första numret gäller det röda laget och det andra numret gäller det blå laget.
 • De uppropade spelarna dribblar genom dribblingskorridoren och passar till en spelare på spelplanen ("första" spelaren).
 • Han passar direkt till en annan spelare som därefter passar direkt till den tredje spelaren.
 • Den tredje spelaren passar i den "första" spelarens löpväg, som dribblar ut ur spelplanen och avslutar på mål i höjd med avslutslinjen.
 • Efter avslut hämtar spelaren bollen, löper till dribblingskorridoren och ställer sig sist.
 • Tränaren ropar upp två nummer och nästa aktion startar...
 • Laget erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Tränaren anger finter som spelarna ska utföra när de dribblar.
 • Tränaren ropar upp tre nummer (exempelvis 1-2-5). Det tredje numret anger antal passningar som spelarna måste utföra innan "första" spelaren får dribbla ut ur spelplanen och avsluta på mål.

Tips

 • Se till att spelarna anpassar sina positioner (läs mer...), så att de kan passa direkt.

 

  

SLUTÖVNING

25 minuter

Turnering 5-mot-5

U15 13 U 33 7

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 30m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i tre lag.
 • Utse en målvakt.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Varje match är fyra minuter lång.

 • Spelarna i det tredje laget understödjer de bollhållande laget, men får inte beträda spelplanen.
 • Erövrar försvararna bollen, måste de försöka att passa till spelaren bakom andra kortlinjen.
 • Genomför två turneringar där alla möter alla.
 • För varje mål erhåller det anfallande laget en poäng. För varje passning till spelaren bakom andra kortlinjen erhåller det försvarande laget en halv poäng.
 • Vilket lag vinner turneringen?

Variationer:

 • Erövrar försvararna bollen, får de inget understöd av det tredje laget.
 • Varje lag får utse en "joker". Jokerns mål respektive passning till spelaren bakom andra kortlinjen räknas dubbelt.

Tips

 • Placera ut tillräckligt många reservbollar vid andra kortlinjen.

 

TILL TRÄNINGSPASS 37

 

TILL TRÄNINGSPASS 35

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se