U15/13

 

TRÄNINGSPASS 38

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Kontrollera höjdbollar (1)

U15 13 U 38 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare på position A har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaksspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-B-C-B-D

 • A kastar bollen i brösthöjd till B.
 • B kontrollerar bollen och passar till C.
 • C passar direkt tillbaka till B.
 • B spelar direkt en höjdboll till D.
 • D kontrollerar bollen, dribblar till position A och ställer sig sist.
 • Alla spelare går vidare till nästa position.
 • A kastar bollen i brösthöjd till B...
 • Efter halva övningstiden kastar A bollen i brösthöjd till D (A-D-C-D-B).

Tips

 • Se till att höjdbollen spelas som högst i brösthöjd.
 • Spelarna på positionerna B till D måste kontrollera höjdbollen i rörelsen (matchlikt) - ingen "stop and go".
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner (läs mer...) och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Kontrollera höjdbollar (2)

U15 13 U 38 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför ett målvaksspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

A-C-B-D-A...

 • A passar till C och C passar direkt till B.
 • B tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till D.
 • D kontrollerar bollen och passar till A...
 • Alla spelare går vidare till nästa position.
 • Efter halva övningstiden passar A till C och C passar direkt till D... (A-C-D-B-A).

Tips

 • Se till att höjdbollen spelas som högst i brösthöjd.
 • Spelarna på position D (efter halva övningstiden position B) måste kontrollera höjdbollen i rörelsen (matchlikt) - ingen "stop and go".
 • Ifall spelarnas kunskapsnivå tillåter det, kräv att spelarna på position B (efter halva övningstiden position D) spelar höjdbollen med det tredje tillslaget.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Snabbt passningsspel med höjdboll och avslut (1)

U15 13 U 38 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare på position A har en boll.

Anvisningar

A-B-A-C-D avslut

 • A (rött lag) passar efter en kort dribbling till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till C.
 • C kontrollerar bollen och passar i D:s löpväg.
 • D tar med bollen och försöker att avsluta på mål med det tredje tillslaget.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position.
 • A (blå lag) passar efter en kort dribbling till B...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Fastän det krävs ett snabbt passningsspel i den här övningen, är det viktigt att spelarna utför passningarna tekniskt korrekt.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Snabbt passningsspel med höjdboll och avslut (2)

U15 13 U 38 4a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

A-B-A-C-B-D avslut

 • A (rött lag) passar efter en kort dribbling till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till C.
 • C kontrollerar bollen och spelar en höjdboll till B.
 • B kontrollerar bollen och passar i D:s löpväg.
 • D tar med bollen och försöker att avsluta på mål efter en kort tempodribbling.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position.
 • A (blå lag) passar efter en kort dribbling till B...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Fastän det krävs ett snabbt passningsspel i den här övningen, är det viktigt att spelarna utför passningarna tekniskt korrekt.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

7-mot-5+MV startas med en höjdboll

U15 13 U 38 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (36 x 24m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera ett passningsmål (blå konor).
 • Dela upp spelarna i två lag med 7 spelare i det anfallande laget och 5 spelare i det försvarande laget.
 • Utse en spelare från det anfallande laget och placera honom framför passningsmålen.
 • Andra målvakten placerar sig utanför spelplanen vid elvamannamålet med reservbollar.

Anvisningar

 • Målvakten, som står vid målet, spelar en höjdboll till spelaren som står framför passningsmålen.
 • Han, i sin tur, kontrollerar bollen och startar spelet 7-mot-5+MV med en passning till en medspelare.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de på passningsmålen.
 • Efter mål eller när bollen lämnat spelplanen, byts spelaren framför passningsmålen ut och målvakten vid målet startar nästa anfall med en höjdboll...
 • Byt ut målvakten efter fyra anfall.
 • Vilket lag gör flest mål?

Variationer:

 • Målvakten kastar ut bollen.
 • Anfallarna får agera med maximalt tre tillslag.

Tips

 • Spelarna framför passningsmålen måste kontrollera höjdbollen i rörelsen (matchlikt) och passar snabbt till en medspelare - ingen "stop and go".
 • Tränaren räknar träffarna och ropar vad det står.

 

TILL TRÄNINGSPASS 39

 

TILL TRÄNINGSPASS 37

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se