U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 51-60

AVSLUT

 

ÖVNING 51

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Snabba passningar och avslut

U15 13 U 39 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort tempodribbling till B.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar direkt till E.
 • E avslutar med det andra tillslaget på mål.
 • Efter passningen löper spelarna till nästa position och det andra laget utför övningen...
 • Byt målvakten efter två aktioner.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sidan med varandra.
 • Laget erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Låt E avsluta direkt.

Tips

 • Se till att alla spelare är i rörelse och anpassar sina positioner för att säkra ett snabbt passningsspel.
 • Spelarna på position E ska avsluta från vänster sida med höger ben och från höger sida med vänster ben.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 52

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Från snabba passningar till 3-mot-2 med avslut

U15 13 U 39 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna på positionerna enligt grafiken och 2 anfallsspelare och 2 försvarsspelare inom straffområdet.

Anvisningar

 • A passar efter en kort tempodribbling till B.
 • B passar direkt till C.
 • C passar efter en tempodribbling till en medspelare i straffområdet, löper in i straffområdet och försöker med sina medspelarna att göra mål i 3-mot-2.
 • Erövrar försvararna bollen, försöker de att passa längs marken till tränaren.
 • Därefter löper spelarna A, B och C till nästa position och det andra laget utför övningen...
 • Byt målvakten efter två aktioner.
 • Byt spelarna i straffområdet regelbundet.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sidan med varandra.
 • Laget erhåller en poäng för varje mål och för varje passning till tränaren.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Anfallarna i straffområdet ska spela med maximalt tre tillslag.
 • Tillåt C att avsluta på mål utanför straffområdet.

Tips

 • Se till att de anfallande laget försöker att avsluta så snabbt som möjligt - inget 3-mot-2 bollinnehavsspel.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 53

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 spelare

Avslut efter tränarens kommando

U15 13 U 40 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera två målzoner i varje mål.
 • Markera en spelplan (15 x 15m) 16m framför varje mål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna passar fritt till varandra i var sin spelplan.
 • Tränaren ropar vilken målzon som gäller.
 • Efter att tränaren bestämt målzon, passar bollhållaren till en medspelare som tar med bollen och avslutar efter en kort tempodribbling i målzonen.
 • Därefter byter han plats med en spelare som väntar utanför spelplanen och spelarna fortsätter att passa fritt till varandra...

Som variation:

 • Passningen till spelaren som avslutar på mål bör vara i bröst- eller knähöjd.

Tips

 • Vid avslut gäller - precision före kraft.
 • Anpassa avståndet mellan spelplanen och målet till spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 54

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter olika antal passningar

U15 13 U 40 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera en spelplan (15 x 15m) 16m framför varje mål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna passar fritt till varandra i var sin spelplan.
 • Tränaren ropar antalet passningar som ska spelas.
 • Efter att tränaren ropat ett tal, passar spelarna exakt så många gånger till varandra och i och med den sista passningen avslutar en spelare efter en kort tempodribbling på mål.
 • Därefter byter han plats med en spelare som väntar utanför spelplanen och spelarna fortsätter att passa fritt till varandra...

Som variation:

 • Passningen till spelaren som avslutar på mål bör vara i bröst- eller knähöjd och spelaren ska helst avsluta med en volley.

Tips

 • Vid avslut gäller - precision före kraft.
 • Anpassa avståndet mellan spelplanen och målet till spelarnas kunskapsnivå.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 55

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Snabbt avslut med högt risktagande

U15 13 U 40 5

Träningspunkter

 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera en medtagningslinje 22m framför varje mål.
 • Markera en koordinationsbana vid varje mål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelaren vid målet spelar en höjdboll till spelaren vid medtagningslinjen. Därefter löper han till den andra gruppen och ställer sig sist.
 • Spelaren vid medtagningslinjen kontrollerar bollen och avslutar på mål.
 • Därefter löper han genom koordinationsbanan för att sedan löpa vidare till den andra gruppen och ställa sig sist.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling.
 • Mål efter medtagning/dribbling - ett poäng.
 • Mål efter medtagning/volley - tre poäng.

Tips

 • Kräv precisa höjdbollar, så att spelarna kan avsluta med högt risktagande.
 • Anpassa avståndet mellan medtagningslinjen och målet till spelarnas kunskapsnivå.
 • Den här övningen ersätter den klassiska straffsparkstävlingen i slutet av träningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 56

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Höjdboll/passning längs marken - avslut

U15 13 U 42 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 24m) med en mittzon och två ytterzoner.
 • Markera mittlinjen (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera den ena gruppen på spelplanens vänstra sida och den andra gruppen på spelplanens högra sida.
 • Placera ut spelarna på positionerna A till D.
 • De övriga fyra spelarna i varje grupp, rör sig fritt i mittzonen på sin sida.
 • Lägg ut tillräckligt många bollar på positionerna A till D.
 • Spelarna på positionen A och D slår en höjdboll.
 • Spelarna på positionen B och C passar på marken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren ropar upp en position - i grafiken A.
 • A slår en höjdboll till en spelare i mittzonen.
 • Denna spelare löper mot bollen, tar emot den och avslutar på mål.
 • Därefter byter han position med spelaren som slog höjdbollen.
 • Tränaren ropar upp en annan position och en ny aktion startar...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Som variation:

 • Spelarna får endast avsluta med vänstra respektive högra benet.

Tips

 • Se till att spelarna i mittzonen är i rörelse.
 • Spelarna i mittzonen måste orientera sig snabbt beroende på från vilken position bollen kommer för att snabbt kunna möta bollen, få den under kontroll och avsluta på mål med det andra eller det tredje tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 57

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Höjdboll - passning - avslut

U15 13 U 42 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 24m) med en mittzon och två ytterzoner.
 • Markera mittlinjen (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera den ena gruppen på spelplanens vänstra sida och den andra gruppen på spelplanens högra sida.
 • Placera ut spelarna på positionerna A till B.
 • Placera två spelare ur varje grupp i mittzonen på deras sida - en spelare på vardera sida av mittlinjen.
 • De övriga fyra spelarna i varje grupp väntar utanför spelplanen.
 • Lägg ut tillräckligt många bollar på positionerna A och B.
 • Spelarna på positionen A och B slår en höjdboll.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att tränaren ropar upp en position - i grafiken A.
 • A slår en höjdboll över mittlinjen till spelaren i mittzonen.
 • Denna spelare löper mot bollen, tar emot den och passar till sin medspelare, vilken i sin tur försöker att avsluta så snabbt som möjligt på mål.
 • Byt spelare i mittzonen efter två aktioner.
 • Efter en viss tid utses nya spelare på positionerna A och B.

Tips

 • De två spelarna i mittzonen måste noggrant stämma av sina löpvägar med varandra.
 • Spelaren som ska avsluta på mål måste tajma sin löpväg, så att spelaren som tar emot höjdbollen enkelt kan passa till honom.
 • Spelaren som tar emot höjdbollen, måste uppfatta löpvägen och placera sig så att han kan passa bollen så snabbt som möjligt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 58

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter inkast (1)

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast

U15 13 U 44 5

Avslut efter inkast (1)

U15 13 U 44 6

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast

U15 13 U 44 7

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera positionerna A, B och C.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera en spelplan.
 • Dela upp spelarna och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

Avslut efter inkast:

A - B - A - C - Avslut

 • A utför ett inkast till B.
 • B tar emot bollen och passar med det andra tillslaget tillbaka till A.
 • A tar emot bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C tar emot bollen och avslutar på mål efter en kort tempodribbling.
 • Efter aktionen löper spelarna till nästa position.
 • A utför ett inkast till B...
 • Byt målvakten efter två avslut på mål.
 • Genomför övningen från andra sidan efter en fjärdedel av övningstiden.

Bollinnehavsspel 4-mot-4 med inkast:

 • Det röda laget spelar ett bollinnehavsspel och erhåller ett poäng för fem passningar i rad.
 • Erövrar det blå laget bollen, kontrar det och försöker att dribbla över en av de fyra linjerna (ett poäng). Lyckas detta med exakt två passningar, erhåller laget ytterligare ett poäng.
 • Varje gång bollen lämnar spelplanen, fortsätter det röda laget spelet med ett inkast.

Efter en fjärdedel av övningstiden spelar det blå laget ett bollinnehavsspel.

Efter halva övningstiden byter spelarna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek (bollinnehavsspel) till spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att A inte står still efter inkastet utan anpassar sin position.
 • Kräv precisa avslut nära stolpen eftersom övningen "avslut efter inkast" utförs utan motståndare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 59

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter inkast (2)

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast

U15 13 U 44 8

Avslut efter inkast (2)

U15 13 U 44 9a

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast

U15 13 U 44 10

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera positionerna A, B, C och D.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera en spelplan.
 • Dela upp spelarna och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

Avslut efter inkast:

A - B - C - D - Avslut

 • A utför ett inkast till B.
 • B tar emot bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C passar direkt till D och rör sig åt sidan för att öppna en yta för D. I grafiken rör sig C, sett från D, till vänster och öppnar därmed en yta framför D:s högra sida. 
 • D tar emot bollen och avslutar på mål efter en kort tempodribbling.
 • Efter aktionen löper spelarna till nästa position.
 • A utför ett inkast till B...
 • Byt målvakten efter två avslut på mål.
 • Genomför övningen från andra sidan efter en fjärdedel av övningstiden.

Bollinnehavsspel 3-mot-3 + 2 ytterspelare med inkast:

 • Det bollhållande laget försöker att behålla bollen med hjälp av ytterspelarna.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker det likaså behålla bollen med ytterspelarnas hjälp.
 • Varje gång bollen lämnar spelplanen okontrollerat, fortsätter spelet med ett inkast från en av kortlinjerna.

Efter halva övningstiden byter spelarna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek (bollinnehavsspel) till spelarnas kunskapsnivå.
 • Se till att C snabbt går åt sidan efter passningen. På så vis kan D ta med bollen med det första tillslaget in i dribblingen.
 • Kräv precisa avslut nära stolpen eftersom övningen "avslut efter inkast" utförs utan motståndare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 60

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Dribblingsteknik (3)

U15 13 U 45 6

Träningspunkter

 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 20m) med en mittlinje (blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i ett anfallande lag (röd) och ett försvarande lag (blå).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Anfallaren och försvararen försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Efter ett mål eller när bollen lämnat spelplanen, löper de nästkommande två spelarna in på spelplanen...
 • Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Kräv att anfallaren dribblar snabbt, så att han minskar distansen till målet innan han kommer in en 1-mot-1 situation.
 • Utför övningen som en tävling.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se