U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 21-30

AVSLUT

 

ÖVNING 21

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 med option (1)

U19 17 U 34 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (12 x 12m) enligt grafiken
 • Markera två dribblingskorridorer (A och C).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar genom korridoren, passar till anfallare B i kvadraten och löper sedan mot straffområdet.
 • Anfallare B försöker i 1-mot-1 (med en motståndare i ryggen) att komma till avslut eller passar i spelare A:s löpväg, vilken i sin tur försöker att avsluta på mål.
 • För mål efter en framgångsrik 1-mot-1 erhålls två poäng, för ett mål efter en passning till spelare A en poäng.
 • Därefter dribblar spelare C genom korridoren...
 • Utse regelbundet nya spelare på positionerna A och C.
 • Efter halva övningstiden byter A och B positioner med C och D.
 • Vilket lag får flest poäng?

Som variation:

 • Spelare A måste avsluta senast med det tredje tillslaget.

Tips

 • Då anfallaren i kvadraten agerar med ryggen mot mål, måste han skydda bollen och gå mellan bollen och försvararen med sin kropp.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 22

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 med option (2)

U19 17 U 34 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (12 x 12m) enligt grafiken
 • Markera två dribblingskorridorer (A och C).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar genom korridoren, passar till anfallare B i kvadraten och löper sedan mot straffområdet.
 • Anfallare B försöker i 1-mot-1 (med en motståndare i ryggen) att dribbla ut ur kvadraten.
 • Samtidigt löper långdistans anfallaren D, förföljd av försvararen, mot målet.
 • Anfallare B passar antingen bakåt till spelare A som försöker att avsluta på mål eller till anfallare D som i sin tur försöker att avsluta på mål.
 • Därefter kommer nya spelare in i kvadraterna och spelare C dribblar genom korridoren...
 • Byt regelbundet ut spelarna på positionerna A och C.
 • Efter halva övningstiden byter spelarna A och B positioner med C och D.

Variationer:

 • Anfallare B tillåts avsluta på mål.
 • Spelare A måste avsluta senast med det tredje tillslaget.

Tips

 • Långdistans anfallaren D ska sprinta mot den "korta" stolpen.
 • Samtidigt löper spelare A till straffpunkten.
 • Då anfallaren i kvadraten agerar med ryggen mot mål, måste han skydda bollen och gå mellan bollen och försvararen med sin kropp.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 23

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Koordination, tempodribbling och avslut

U19 17 U 33 3

U19 17 U 36 4

Träningspunkter

 • Koordination
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två startpunkter och två dribblingskorridorer.
 • Placera häckarna och stolparna enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare på position 1 har en boll.

Anvisningar

På tränarens kommando dribblar den första spelaren ur varje lag genom dribblingskorridoren,

 • passar till spelaren på position 2,
 • hoppar jämfota över häckarna,
 • tar med bollen i dribblingen från spelaren på position 2,
 • dribblar så snabbt som möjligt mellan stolparna och
 • avslutar på mål.

Därefter intar spelarna som avslutat på mål position 2. Spelarna på position 2 löper till position 1 och ställer sig sist.

 • Så snart som position 2 intas av en ny spelare, startar nästa spelare...
 • Efter halva övningstiden byter lagen positioner med varandra.

Tips

 • Förklara för spelarna, att de handlar om tempodribblingen och det följande avslutet i den här övningen. Därför måste spelarna inte dribbla mellan alla stolpar utan det räcker att de dribblar mellan en eller två stolpar.
 • Se till att spelarna håller bollen så nära foten som möjligt när de dribblar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 24

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning i djupled med avslut och stabilisation

U19 17 U 38 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation.

 • Markera positionerna A, B och C.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Position D: Stabilisation.

Positioner A, B och C: A-B-C-Avslut...

 • A startar aktionen genom att dribbla genom konorna.
 • Samtidigt utför B och C en föraktion.
 • B rör sig först bakåt (bort från målet). Sedan framåt (mot målet).
 • C utför en löpfint till höger (bort från B).
 • A passar till B.
 • I och med passningen från A till B, löper C i djupled, erhåller en passning från B och försöker att avsluta på mål med det andra tillslaget.
 • Därefter löper alla spelare till nästa position.
 • Nu startar gruppen på andra sidan nästa aktion...
 • Byt målvakt efter två aktioner vardera.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden, byter spelarna på positionerna A, B och C uppgifter med spelarna på position D.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.

Variationer:

 • C avslutar direkt på mål.
 • Genomför övningen som en tävling. Vilket lag gör först 8 mål?

Tips

 • Se till att C behåller sitt löptempo vid avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 25

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Två avslutsaktioner och spelövning 5-mot-3

U19 17 U 38 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation.

 • Markera positionerna A, B, C och D.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Grupp 2: Spelövning 5-mot-3.

Grupp 1: A-B-D-B-Avslut och C-D-Avslut...

 • A startar aktionen genom att dribbla genom konorna.
 • Samtidigt utför B och D en föraktion.
 • B rör sig först bakåt (bort från målet). Sedan framåt (mot målet).
 • D utför en löpfint mot vänster bort från A:s löpriktning.
 • A passar till B.
 • I och med passningen från A till B erbjuder sig D, erhåller en passning från B, passar därefter i B:s löpriktning och B försöker att avsluta på mål med det andra tillslaget.
 • I och med passningen från B till D startar C att dribbla och passar därefter i D:s löpriktning.
 • D försöker att avsluta direkt på mål.
 • Därefter löper alla spelare till nästa position - A till B, B till C, C till D och D till A. Nästa aktion startar...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden utförs övningen från andra sidan.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter.

Som variation:

Ange avslutsteknik:

 • B måste avsluta med sträckt vrist.
 • D måste avsluta med insidan av foten eller med vristen.

Tips

 • Se till att B behåller sitt löptempo vid avslut.
 • D måste anpassa sin löpväg till C:s löptempo.
 • Byt regelbundet ut de "vita" spelarna i spelövningen 5-mot-3.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 26

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Systemövning med avslut 7-mot-1

U19 17 U 39 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Avslut
 • Stabilisation

Organisation

 • Markera en spelplan mellan straffområdet och mittcirkeln enligt grafiken.
 • Markera två ytterzoner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Lag 1:

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar med bollen i riktning mot mål och passar efter en tempodribbling till C.
 • C passar direkt till D.
 • D tar med bollen och passar med det andra tillslaget till E.
 • E passar direkt till F.
 • F passar direkt i G:s löpväg.
 • G dribblar i högt tempo mot kortlinjen och slår ett inlägg framför mål.

Efter passningen från F till G, löper spelarna C, D, E och F mot straffområdet och erbjuder sig för att avsluta direkt på mål:

 • E på första stolpen,
 • C på andra stolpen,
 • D ca 12 meter centralt framför mål och
 • F i höjd med straffområdet för en eventuell bakåtpassning.
 • Därefter löper alla spelarna tillbaka till sina positioner (bara G och H byter position med varandra) och A passar efter en kort dribbling till B...
 • Efter en fjärdedel av övningen utförs övningen från andra sidan och H passar efter en kort tempodribbling till G...

Lag 2:

 • Spelarna utför stabilisationsövningar.

Efter halva övningstiden byter lagen uppgifter med varandra.

Tips

 • Spelarna C och E måste tajma sina löpningar mot mål, så att de kan möta bollen när de är i rörelse.
 • Bemanna positionerna A till H med spelarna som spelar på dessa positioner vid matchspel.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 27

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 1 målvakt

4-mot-1 med avslut (1)

U19 17 U 40 8

U19 17 U 40 11

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - B - Avslut

 • A startar aktionen genom att passa efter en kort tempodribbling till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C passar direkt till D.
 • D passar direkt till B.
 • B tar med sig bollen och avslutar helst på mål med det andra tillslaget.
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A) och spelare A på andra sidan startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna inte står stilla utan ständigt anpassar sina positioner (föraktion) för att skapa en matchlik övning även utan motståndare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 28

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 1 målvakt

4-mot-1 med avslut (2)

U19 17 U 40 9

U19 17 U 40 12

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - D - C - Avslut

 • A startar aktionen genom att passa efter en kort tempodribbling till B.
 • B tar med sig bollen och passar med det andra tillslaget till D.
 • D passar direkt till C.
 • C tar med sig bollen och avslutar helst på mål med det andra tillslaget.
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A) och spelare A på andra sidan startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna inte står stilla utan ständigt anpassar sina positioner (föraktion) för att skapa en matchlik övning även utan motståndare.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 29

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Slalomdribbling och avslut

U19 17 U 41 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en öppen ruter med röda och blå konor enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med olika färger på träningsvästarna.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna A och C dribblar genom konorna, avslutar på mål, hämtar därefter bollen, återvänder till sin grupp och ställer sig sist.
 • Nu dribblar spelarna B och D genom konorna, avslutar på mål...
 • Efter halva övningstiden byter grupp A position med grupp B och grupp C byter position med grupp D. 

Variationer:

 • Spelarna ska utföra en fint, t ex en skottfint innan avslut.
 • A och C tillåts endast att avsluta med vänster och B och D tillåts endast att avsluta med höger.
 • Spelarna måste avsluta senast med det andra tillslaget.
 • Spelarna ska försöka att avsluta med det första tillslaget.

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötter när de dribblar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 30

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Slalomdribbling och 1-mot-1 med avslut

U19 17 U 41 4 a

Träningspunkter

 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Placera konorna enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper med olika färger på träningsvästarna.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Grupperna A och C agerar som anfallare och grupperna B och D som försvarare.

Anvisningar

 • Spelarna A och C dribblar genom konorna, försöker att vinna 1-mot-1 situationen och avsluta på mål. Därefter återvänder spelarna till sin grupp och ställer sig sist.
 • Nu dribblar spelarna B och D genom konorna, försöker att vinna 1-mot-1 situationen och avsluta på mål...
 • Ifall försvararen vinner bollen, avslutar han situationen med en passning till tränaren.
 • Efter en fjärdedel av övningstiden byter grupp A position med grupp B och grupp C byter position med grupp D.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna A och B position med grupperna C och D. 

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilken spelare gör flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna använder båda fötter när de dribblar.
 • Uppmuntra anfallarna att använda en fint i 1-mot-1 situationen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se