U15/13

 

TRÄNINGSPASS 46

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Snabba passningar från ytterspelare till ytterspelare

U15 13 U 46 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Välj ut en ytterspelare från varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Ytterspelarna startar aktionen genom att passa till en spelare på spelplanen.
 • Spelarna på spelplanen måste spela minst fem passningar förrän de får passa till ytterspelaren på andra sidan.
 • Passningsmottagaren ska vara en spelare med en annan färg på träningsvästen.
 • Byt ytterspelarna efter två minuter.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilken grupp lyckas nå ytterspelarna flest gånger?

Tips

 • Uppmana spelarna till att nyttja hela spelplanen, då övningen går ut på att träna passningsspelet såväl som rumsuppfattningen.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jägare

U15 13 U 46 2

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna på spelplanen kastar bollen till varandra.
 • Spelarna utanför spelplanen agerar som jägare.
 • På tränarens kommando löper de första jägarna in på spelplanen och försöker att nudda en spelare.
 • Sedan löper spelarna tillbaka till sin utgångsposition och en jägare från andra sidan löper in på spelplanen för att försöka nudda en spelare...
 • Spelare som har en boll i handen får inte nuddas.
 • Efter att varje jägare nuddat en spelare, byter grupperna uppgifter med varandra.

Som variation:

 • Låt jägarna starta från spelplanens alla fyra hörn.

Tips

 • Bilda nya grupper efter en viss tid, så att inte samma spelare alltid tävlar mot varandra.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Övertalsspel (1)

U15 13 U 46 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Placera ut ett elvamannamål och två passningsmål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper - en grupp med 4 spelare och en grupp med 3 spelare.
 • Välj ut en ytterspelare från varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Spelet sker 3-mot-3 + 2 ytterspelare.
 • Målvakten, som står utanför spelplanen, startar spelet genom att passa till en anfallare.
 • Anfallarna försöker att göra mål med hjälp av ytterspelarna.
 • Erövrar försvararna bollen, måste de försöka att passa till målvakten utanför spelplanen.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, byts bollinnehavet.
 • Efter varje mål startar spelet återigen genom att målvakten, som står utanför spelplanen, passar till en anfallare...
 • Byt ytterspelarna efter två minuter.
 • Efter halva övningstiden byter målvakterna uppgifter med varandra.

Spelplan 2:

 • Spelet sker 2-mot-2 + 2 ytterspelare.
 • Anfallarna försöker att passa in i motståndarnas passningsmål med hjälp av ytterspelarna.
 • Erövrar försvararna bollen, måste de försöka att passa in i motståndarnas passningsmål med hjälp av ytterspelarna.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, byts bollinnehavet.
 • Byt ytterspelarna efter två minuter.

Tips

 • Med ytterspelarnas hjälp agerar det anfallande laget i övertal. Då ytterspelarna inte pressas av motståndarna, ska de helst passa direkt eller med högst två tillslag.
 • Ifall försvararna inte stänger korridoren mellan målet och ytterspelarna, får ytterspelarna avsluta på mål från sin position. Med den här regeln kan försvararna inte endast markera anfallarna.
 • Ta en kort paus vid varje byte av ytterspelarna eftersom övningen är mycket intensiv.
 • Låt 1-2 spelare växla spelplan under varje paus.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Övertalsspel (2)

U15 13 U 46 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Omplacera det andra passningsmålet från spelplan 2 till spelplan 1.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Spelet sker 3-mot-3 + 2 ytterspelare.
 • Målvakten, som står utanför spelplanen, startar spelet genom att passa till en anfallare.
 • Anfallarna försöker att göra mål med hjälp av ytterspelarna.
 • Erövrar försvararna bollen, måste de försöka att passa in i passningsmålet med hjälp av ytterspelarna.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, byts bollinnehavet.
 • Efter varje mål startar spelet återigen genom att målvakten, som står utanför spelplanen, passar till en anfallare...
 • Byt ytterspelarna efter två minuter.
 • Efter halva övningstiden byter målvakterna uppgifter med varandra.

Spelplan 2:

 • Spelet sker 3-mot-2.
 • Ytterspelaren startar spelet genom att passa till en anfallare.
 • Anfallarna försöker att passa in i passningsmålet.
 • Erövrar försvararna bollen, så försöker de att passa till sin medspelare utanför spelplanen. Lyckas de med det, löper spelaren in på spelplanen (en motståndare måste lämna spelplanen) och försöker i 3-mot-2 att passa in i passningsmålet.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, byts bollinnehavet.

Tips

Spelplan 1:

 • Med ytterspelarnas hjälp agerar det anfallande laget i övertal. Då ytterspelarna inte pressas av motståndarna, ska de helst passa direkt eller med högst två tillslag.
 • Ifall försvararna inte stänger korridoren mellan målet och ytterspelarna, får ytterspelarna avsluta på mål från sin position. Med den här regeln kan försvararna inte endast markera anfallarna.
 • Ta en kort paus vid varje byte av ytterspelarna eftersom övningen är mycket intensiv.

Spelplan 2:

 • Anfallarna ska försöka att snabbt avsluta på passningsmålet och inte spela ett "bollinnehavsspel" på grund av övertalet.
 • Se till att försvararna inte försvarar för nära passningsmålet. Vid behov - markera ett område som inte får beträdas.
 • Ta regelbundet en kort paus eftersom övningen är mycket intensiv.

Låt 1-2 spelare växla spelplan under varje paus.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Tillfälligt övertal

U15 13 U 46 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper - en grupp med 4 spelare och en grupp med 3 spelare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

På spelplanen:

 • 4-mot-4 på två mål med målvakter.
 • Målvakterna startar spelet.
 • Spelet sker utan inkast.
 • Ett poäng för varje mål.

Bredvid spelplanen:

 • Grupperna jonglerar.
 • Efter fyra kontakter spelas bollen till en medspelare utan att bollen vidrör marken.
 • Ur gruppen där alla tre spelare först lyckas jonglera fyra gånger var utan att bollen vidrört marken, får en spelare löpa in på spelplanen och delta i två minuter (5-mot-4).

Vilket lag vinner tävlingen?

Tips

 • Efter varje avslutat 5-mot-4 lämnar en annan spelare spelplanen för att jonglera, så att alla spelare har jonglerat minst en gång under övningen. På tränarens kommando startar spelarna återigen att jonglera.

 

TILL TRÄNINGSPASS 47

 

TILL TRÄNINGSPASS 45

  

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se