U15/13

 

TRÄNINGSPASS 47

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Fri passning

U15 13 U 47 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Fem bollar.

Anvisningar

Spelarna passar till varandra med fem bollar på en planhalva. De ska använda olika passnings- och medtagningstekniker, som exempelvis:

 • Korta passningar längs marken, direkt eller med två/tre tillslag.
 • Långa passningar längs marken, direkt eller med två/tre tillslag.
 • Passningar i spelarnas löpväg.
 • Höjdbollar.
 • Lobba.
 • Passningar med fotens utsida.
 • Passningar efter en kort tempodribbling.
 • Passningar i knä/brösthöjd o.s.v.

Tips

 • Ge spelarna några minuter för individuellt bollarbete före övningen.
 • Samtliga spelare ska vara i ständig rörelse.
 • Ingen passning utan tydlig kontakt med passningsmottagaren.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

4-mot-2 med dribblingskorridor

U15 13 U 47 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera tre kvadrater (10 x 10m).
 • Markera fyra dribblingsmål (blå konor) per kvadrat.
 • Dela upp spelarna i tre grupper.
 • Utse två försvarare i varje grupp.

Anvisningar

 • Bollinnehavsspel 4-mot-2, där spelarna försöker att hålla bollen inom laget så länge som möjligt och spela en vertikal passning längs marken ifall det är möjligt.
 • Lyckas de spela en vertikal passning, måste spelaren dribbla genom ett dribblingsmål.
 • Om försvararnalyckas erövra bollen, försöker de att spela två passningar till varandra innan någon av anfallsspelarna återigen startar spelet.
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Spelarna ska i den här övningen lära sig hur de kan öppna en vertikal passningskorridor genom ett snabbt passningsspel samt snabba positionsanpassningar.
 • Se till att bollhållarna endast försöker att spela en vertikal passning när passningskorridoren är öppen.
 • Spelaren ska ta med bollen in i dribblingen med det första tillslaget efter en lyckad vertikal passning.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

5-mot-3 med dribblingskorridor

U15 13 U 47 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera två kvadrater (15 x 15m).
 • Markera fyra dribblingskorridorer (blå konor) per kvadrat.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Utse tre försvarare i varje grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Bollinnehavsspel 5-mot-3, där spelarna försöker att hålla bollen inom laget så länge som möjligt och spela en vertikal passning längs marken ifall det är möjligt.
 • Lyckas de spela en vertikal passning, måste spelaren dribbla genom ett dribblingsmål.
 • Om försvararnalyckas erövra bollen, försöker de att spela tre passningar till varandra innan någon av anfallsspelarna återigen startar spelet.
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Spelarna, framförallt spelaren i centrum, ska i den här övningen lära sig hur de kan öppna en vertikal passningskorridor genom ett snabbt passningsspel samt snabba positionsanpassningar.
 • Se till att bollhållarna endast försöker att spela en vertikal passning när passningskorridoren är öppen.
 • Spelaren ska ta med bollen in i dribblingen med det första tillslaget efter en lyckad vertikal passning.

 

 

HUVUDÖVNING 2

30 minuter

Spel 7+MV-mot-7+MV + 2 neutrala spelare

U15 13 U 47 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Två neutrala spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 7+MV-mot7+MV + 2 neutrala spelare som spelar med det bollhållande laget.
 • Det bollhållande laget är organiserat i ett 1-4-2(neutrala spelarna)-3 system.
 • Det försvarande laget är organiserat i ett 1-4-3 system.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Utse regelbundet nya neutrala spelare.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Anfallarna ska konsekvent dra nytta av de vertikala passningskorridorerna, vilka uppstår genom övertalet (neutrala spelare) men ändå inte försöka spela en vertikal passning vid minsta lilla chans utan visa tålamod i sitt passningsspel (bollinnehav).
 • Observera att lagen agerar utifrån angivna system.
 • Kräv snabba omställningar vid bollförlust/bollvinst.
 • De neutrala spelarna ska endast agera i mitten av spelplanen.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Direkta frisparkar

U15 13 U 47 5

Träningspunkter

 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren väljer ut bollens position vid frispark.
 • Försvararna bildar en mur och en anfallare lägger en frispark.
 • Efter att varje anfallare lagt två frisparkar, byter försvararna och anfallarna uppgifter med varandra...
 • Vilken spelare gör flest mål?

Tips

 • Speciellt efter ett träningspass som krävt mycket koncentration och tankeverksamhet, uppskattar spelarna frisparksträning.
 • Ändra regelbundet bollens position/distans till målet.

 

TILL TRÄNINGSPASS 48

 

TILL TRÄNINGSPASS 46

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se