U15/13

 

TRÄNINGSPASS 50

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passning i dubbel Y-Form

U15 13 U 50 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två "Y" (30 x 20m) enligt grafiken.
 • Placera ut häckarna enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna och bollarna enligt grafiken.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A - B - C - dribbling till A (häckarna) därefter A- B - C1 - dribbling till A (häckarna)...

 • A passar till B.
 • B tar med bollen och passar med det andra tillslaget till C.
 • C dribblar till häckarna, tar bollen i handen och hoppar över häckarna. Därefter ställer han sig sist på position A.
 • Efter passningen löper spelarna A och B till nästa position.
 • När spelarna C dribblar, startar spelarna A samtidigt med nästa aktion (A - B - C1)...
 • Endast passningar efter marken.

Variationer:

 • A - B - A - C - dribbling till A (häckarna) därefter A - B - A - C1 - dribbling till A (häckarna)...
 • A - B - C - B - C - dribbling till A (häckarna) därefter A - B - A - C1 - dribbling till A (häckarna)...

Tips

Passnings till C:

 • Spelare B ska ta med bollen med höger fot och passa med vänster fot.

Passning till C1:

 • Spelare B ska ta med bollen med vänster fot och passa till C1 med höger fot.

Ingen passning utan tydlig kommunikation med passningsmottagaren.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Dynamisk 4-mot-2

U15 13 U 50 2a

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 10m) med fyra konor i olika färger.
 • Utse 2 försvarare (blå träningsvästar).
 • Placera spelarna och bollarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren ropar färgen på en kona.
 • Spelaren vid den konan dribblar in på spelplanen som anfallare och samtidigt löper de 3 andra spelarna, placerade vid de tre andra konorna, in på spelplanen.
 • Anfallarna försöker att dribbla i 4-mot-2 över kortlinjen mittemot.
 • Om försvararna lyckas erövra bollen, försöker de att dribbla över motsatt kortlinje.
 • Efter aktionen ropar tränaren en annan färg... 
 • Byt försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller.

Som variation:

 • Utse 3 försvarare och låt dessa spela 4-mot-3.

Tips

 • Låt försvararna spela i 4-mot-2 till dess att en spelare dribblat över en kortlinje eller bollen lämnat spelplanen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Från 3-mot-2 till 3-mot-3

U15 13 U 50 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (35 x 20m).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna och bollarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren ropar en färg (i grafiken röd).
 • Startspelaren (röd träningsväst) dribblar in på spelplanen, samtidigt som 2 medspelare och 2 försvarare löper in på spelplanen, och spelar en dubbelpass med en medspelare.
 • Därefter försöker anfallarna att göra mål i 3-mot-2.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Vid mål eller ifall bollen lämnat spelplanen, dribblar startspelaren (blå träningsväst) in på spelplanen och spelet fortsätter i 3-mot-3 till dess att ett lag gör ett mål eller bollen lämnar spelplanen.
 • När aktionen är över, startar tränaren nästa aktion genom att ropa en färg...
 • Byt startspelarna inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Låt målvakterna byta position med varandra efter en viss tid, då de flesta anfall sker mot ett och samma mål.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-3

U15 13 U 50 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna och bollarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Startspelaren i båda lagen passar till varandra.
 • Tränaren ropar en färg (i grafiken röd).
 • Startspelarna (röd träningsväst) går till anfall på det motliggande målet. Samtidigt låter motståndarlagets startspelare (blå träningsväst) bollen vara och agerar som försvarare. Dessutom löper en spelare ur både det anfallande och det försvarande laget in på spelplanen i 3-mot-3.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Aktionen pågår till dess att ett lag gör ett mål eller bollen lämnar spelplanen.
 • När aktionen är över, startar tränaren nästa aktion genom att ropa en färg...

Tips

 • Sätt spelarna under tidspress och kräv ett avslut på mål inom en viss tid - exempelvis 10 sekunder.
 • Startspelarna ska passa till varandra med ett tillslag till dess att tränaren ger ett kommando.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

4-mot-4 med passningar från spelarna utanför spelplanen

U15 13 U 50 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Placera spelarna och bollarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren ropar namnet på spelaren som ska passa in på spelplanen där spelet sker 4-mot-4.
 • Vid mål eller när bollen lämnat spelplanen, ropar tränaren namnet på nästa spelare som ska passa in på spelplanen...
 • När varje spelare passat in på spelplanen en gång, byter spelarna positioner och uppgifter.

Som variation:

 • Det anfallande laget får anfalla på båda målen.

Tips

 • Spelet 4-mot-4 är mycket intensivt för spelarna. Inför små pauser vid behov.
 • Utför övningen som en tävling. Vilket lag vinner?

 

TILL TRÄNINGSPASS 51

 

TILL TRÄNINGSPASS 49

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se