U15/13

 

TRÄNINGSPASS 51

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passningsspel med 7 positioner

U15 13 U 51 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A-B-C-E-F-G) med konor.
 • Markera två medtagningskorridorer med hjälp av stolpar (D).
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - A - C - D - E - F - E - G - D - A...

 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B.
 • Spelaren på position B passar direkt tillbaka till spelaren på position A.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position C. I och med passningen anpassar spelaren på position D sin position.
 • Spelaren på position C passar till spelaren på position D.
 • Spelaren på position D tar med bollen genom medtagningskorriodoren och passar till spelaren på position E.
 • Spelaren på position E passar till spelaren på position F.
 • Spelaren på position F passar direkt tillbaka till spelaren på position E.
 • Spelaren på position E passar till spelaren på position G. I och med passningen anpassar spelaren på position D sin position.
 • Spelaren på position G passar till spelaren på position D.
 • Spelaren på position D tar med bollen genom medtagningskorridoren och passar till spelaren på position A...

Efter varje passning byter spelarna positionerna (A till B, B till C, C till D, D till A och E till F, F till G, G till D, D till E).

Som variation:

 • Spelarna måste spela med två tillslag.

Tips

 • Spelarna måste snabbt byta positioner eftersom det bara finns en spelare på varje position. Därför passar övningen utmärkt som uppvärmning.
 • Endast passningar efter marken.
 • Se till att spelaren på position D anpassar sin position. När han anpassar sin position, tar han några snabba steg genom medtagningskorridoren.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passningsspel med 6 positioner

U15 13 U 51 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Avlägsna stolparna som markerade medtagninskorridorerna.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - A - C - D - E - D - F dribbling...

 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B.
 • Spelaren på position B passar direkt tillbaka till spelaren på position A.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position C.
 • Spelaren på position C passar till spelaren på position D.
 • Spelaren på position D passar till spelaren på position E.
 • Spelaren på position E passar direkt tillbaka till spelaren på position D.
 • Spelaren på position D passar till spelaren på position F som i sin tur dribblar till position A och ställer sig sist.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B...

Efter varje passning byter spelarna positioner.

Som variation:

 • Spelaren på position F utför en valfri fint när han dribblar.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Spelaren på position F ska ta med bollen med det första tillslaget in i tempodribblingen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Snabb passningskombination med avslut (1)

U15 13 U 51 3

Träningspunkter

 • Passningssspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A-B-C) med konor.
 • Markera två medtagningskorridorer med hjälp av stolpar (D).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - A - C - D avslut...

 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B.
 • Spelaren på position B passar direkt tillbaka till spelaren på position A.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position C.
 • Spelaren på position C passar till spelaren på position D.
 • Spelaren på position D tar med bollen genom medtagningskorriodoren och avslutar på mål.
 • Nu startar spelaren på position A ur den andra gruppen och passar till spelaren på position B...

Efter varje aktion byter spelarna positioner.

Byt målvakt efter några aktioner.

Som variation:

 • Spelaren på position D måste avsluta med det tredje tillslaget.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Spelaren på position D ska ta med bollen med det första tillslaget in i tempomedtagningen och avsluta precist - precision före kraft!

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Snabb passningskombination med avslut (2)

U15 13 U 51 4

Träningspunkter

 • Passningssspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - A - C avslut...

Röda och blå gruppen startar samtidigt.

Röda gruppen:

 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B.
 • Spelaren på position B passar direkt tillbaka till spelaren på position A.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position C.
 • Spelaren på position C tar med bollen med det första tillslaget in i tempodribblingen genom medtagningskorriodoren och avslutar på mål.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B...

Blå gruppen:

 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B.
 • Spelaren på position B passar direkt tillbaka till spelaren på position A.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position C.
 • Spelaren på position C tar med bollen med det första tillslaget in i tempodribblingen genom medtagningskorriodoren, dribblar runt en stolpe och avslutar på mål.
 • Spelaren på position A passar till spelaren på position B...

Efter varje aktion byter spelarna positioner.

Byt målvakt efter några aktioner.

Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter med varandra (dribbling runt stolpen).

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Spelaren på position C ska ta med bollen med det första tillslaget in i tempodribblingen och avsluta precist - precision före kraft!
 • Genom att den ena spelaren avslutar direkt efter tempodribblingen och den andra spelaren dessutom måste dribbla runt en stolpe, säkerställs det att avsluten inte sker samtidigt.

 

  

SLUTÖVNING

30 minuter

6+1-mot-6

U15 13 U 51 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 32m) med en mittlinje.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 6+1-mot-6 på ett mål med målvakt och en dribbellinje.
 • Målvakten i det anfallande laget startar aktionen med en passning/utkast till en medspelare.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de och försöker att dribbla över dribblingslinjen (kortlinjen mittemot målet).
 • Spelet sker utan inkast.
 • Efter ett mål eller ifall bollen lämnar spelplanen, startar målvakten en ny aktion.
 • Efter halva övningstiden byter lagen/målvakterna uppgifter med varandra.
 • Varje mål ger två poäng och varje dribbling över dribblingslinjen ger ett poäng.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Målvakten i det anfallande laget deltar i spelet efter sin första passning/utkast.
 • Målvaktens första passning/utkast måste gå till en medspelare på den andra planhalvan.

Tips

 • Vid variationen "målvaktens första passning/utkast måste gå till en medspelare på den andra planhalvan", måste medspelarna anpassa sina positioner så snabbt som möjligt för att ge understöd till bollhållaren.

 

TILL TRÄNINGSPASS 52

 

TILL TRÄNINGSPASS 50

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se