U15/13

 

TRÄNINGSPASS 52

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Väggspel efter nummer och färg

U15 13 U 52 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (röda och blå konor) med en liten kvadrat i mitten enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Ge spelarna i den lilla kvadraten varsitt nummer (1 eller 2).
 • Spelarna i den lilla kvadraten har en boll var.

Anvisningar

 • Spelarna i den lilla kvadraten dribblar fritt.
 • I och med tränarens tillrop (i grafiken "1 - Röd!") startar aktionen.
 • Spelarna som ropats upp dribblar ur den lilla kvadraten och spelar ett väggspel med spelarna vid konorna med rätt färg.
 • Därefter dribblar spelarna tillbaka in i den lilla kvadraten och fortsätter att dribbla fritt till dess att tränaren startar en ny aktion...

Tips

 • Låt spelarna byta uppgifter med varandra varannan eller var tredje minut.
 • Tränaren ropar upp en siffra och lyfter samtidigt upp en blå/röd kona. På så vis förstärks övningens visuella komponent.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Väggspel efter nummer

U15 13 U 52 2

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två kvadrater (röda och blå konor) med en liten kvadrat i mitten enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Ge spelarna i den lilla kvadraten såväl som spelarna vid konorna varsitt nummer (1 till 4).
 • Spelarna i den lilla kvadraten har en boll var.

Anvisningar

 • Spelarna i den liten kvadraten dribblar fritt.
 • Tränaren ropar upp två siffror och aktionen startar. Den första siffran avser spelarna i den lilla kvadraten och den andra siffran avser spelarna i den stora kvadraten.
 • Spelarna som ropats upp dribblar ur den lilla kvadraten och spelar ett väggspel med spelarna i den stora kvadraten.
 • Därefter dribblar spelarna tillbaka in i den lilla kvadraten och fortsätter att dribbla fritt till dess att tränaren startar en ny aktion...

Variationer:

 • Spelarna i den lilla kvadraten jonglerar.
 • Tränaren ropar upp en enkel huvudräkning, exempelvis "9 + 25!".

Tips

 • Låt spelarna byta uppgifter med varandra varannan eller var tredje minut.
 • Kräv ett precist passningsspel och en medtagning med det första tillslaget in i dribblingen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Speluppbyggnad i övertal

U15 13 U 52 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 15m) med en mittzon (3m).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera två rektanglar för fotbollstennis enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Spel 3-mot-3:

 • Det anfallande laget (röd) har 2 spelare i zonen framför det egna målet och en spelare i mittzonen.
 • Det försvarande laget (blå) har två spelare i zonen framför det egna målet och en spelare i anfallszonen.
 • Målvakten i det anfallande laget startar spelet med en passning till en medspelare.
 • Han i sin tur försöker i 2-mot-1 att passa till medspelaren i mittzonen.
 • Efter passningen till mittzonen råder fritt spel till avslut på mål.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar spelet återigen med en passning från målvakten.
 • Matchtid: 3 minuter.

Fotbollstennis:

 • På varje fotbollstennisplan tävlar två par mot varandra. Spelarna måste växelvis spela bollen till den andra sidan.
 • Bollen måste spelas över knähöjd och får nudda marken en enda gång.
 • Spelas bollen för lågt till andra sidan, erhåller motståndarlaget ett poäng.
 • Matchtid: 3 minuter.

Utse 6 nya spelare till spel 3-mot-3 efter tre minuter.

Efter halva övningstiden byter det anfallande och det försvarande laget uppgifter med varandra.

Tips

 • I spelet 3-mot-3 ligger fokusen på speluppbyggnaden i övertal och passningen till spelaren i mittzonen. Därför är spelet 3-mot-3 ingen tävling till skillnad från fotbollstennisen.
 • I fotbollstennis får spelarna jonglera hur ofta de vill, så länge bollen inte nuddar marken fler än en gång.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-3 på två zoner

U15 13 U 52 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 15m) med en mittlinje.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera en kvadrat för fotbollstennis enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

3-mot-3:

 • Båda lagen har två spelare i den egna planhalvan och en spelare i motståndarnas planhalva.
 • Målvakten i det anfallande laget startar spelet med en passning till en medspelare.
 • Han i sin tur försöker i 2-mot-1 att passa till medspelaren i motståndarnas planhalva.
 • Efter passningen till motståndarnas planhalva råder fritt spel till avslut på mål.
 • Spelet sker utan inkast. Ifall bollen lämnar spelplanen, startar spelet återigen med en passning från målvakten.
 • Matchtid: 3 minuter.

Fotbollstennis:

 • Två lag à 4 spelare tävlar med varandra. Spelarna måste växelvis spela bollen till den andra sidan.
 • Bollen måste spelas över knähöjd och får nudda marken en enda gång.
 • Spelas bollen för lågt till andra sidan, erhåller motståndarlaget ett poäng.
 • Matchtid: 3 minuter.

Utse 6 nya spelare till spel 3-mot-3 efter tre minuter.

Efter halva övningstiden byter det anfallande och det försvarande laget uppgifter med varandra.

Tips

 • I spelet 3-mot-3 ligger fokusen på speluppbyggnaden i övertal och passningen till spelaren i motståndarnas planhalva. Därför är spelet 3-mot-3 ingen tävling till skillnad från fotbollstennisen.
 • Använd övertalet på egen planhalva till att öka tempot.
 • I fotbollstennis får spelarna jonglera hur ofta de vill, så länge bollen inte nuddar marken fler än en gång.
 • Fotbollstennis är lätt att organisera och lämplig för små grupper. Spelarna ska ta ansvar och helst organisera sig utan tränarens hjälp.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

7+MV-mot-5+MV+2

U15 13 U 52 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (60 x 30m) med en mittlinje.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande och ett försvarande lag.
 • Utse två ytterspelare i det försvarande laget.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 7+MV-mot-5+MV.
 • Målvakten i det anfallande laget spelar den första passningen.
 • Det anfallande laget, bestående av 7 spelare, försöker att avsluta på mål.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de med hjälp av de två ytterspelarna.
 • Spelet sker utan inkast. Efter mål eller ifall bollen lämnar spelplanen, startar spelet återigen med en passning från målvakten.
 • Matchtid: 5-6 minuter.
 • Efter varje match byter lagen uppgifter med varandra.
 • Vilket lag vinner tävlingen efter fyra matcher?

Tips

 • Det anfallande laget ska nyttja hela spelplanens bredd.
 • Erövrar försvararna bollen, ska de försöka att spela i djupled eller att passa till en ytterspelare för att undvika "bollinnehavsspel" i undertal.
 • Spelet sker med offside.

 

TILL TRÄNINGSPASS 53

 

TILL TRÄNINGSPASS 51

  

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se