U15/13

 

TRÄNINGSPASS 53

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning med två tillslag och dribbling

U15 13 U 53 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (10 x 8m) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Utse tre dribblare i varje grupp.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelarna utanför rektangeln passar till varandra med två tillslag - medtagning och passning.
 • Spelarna i rektangeln dribblar och fintar fritt.
 • Utse nya dribblare efter två minuter.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilken grupp passar flest gånger på två minuter?

Tips

 • Dribblarna ska vara i ständig rörelse.
 • Passningsspelarna måste se till att de inte träffar en dribblare.
 • Dribblarna ska inte avsiktligen blockera passningskorridorerna.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Dribblingstävling

U15 13 U 53 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

På tränarens kommando passar spelarna till varandra i följande sekvens:

 • A passar till B.
 • B passar direkt till C.
 • C passar direkt till D, som dribblar till området mellan rektanglarna.
 • Spelaren som först når mellanrummet, erhåller ett poäng för laget.
 • Därefter startar tränaren nästa passningssekvens. Tävlingen är över när alla spelare startat på position A en gång.
 • Vilket lag vinner tävlingen?

Spelarna löper till nästa position efter passningen. Den "röda" gruppen moturs och den "blå" gruppen medurs.

Variationer:

 • Spelarna passar till varandra med två tillslag - medtagning och passning.
 • D utför en fint under dribblingen.

Tips

 • Kräv precisa passningar. Vid en felpassning, kan det andra laget slutföra passningssekvensen utan tidspress och säkra sig poängen.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

1-mot-1

U15 13 U 53 3

Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 20m) med en mittlinje (blå koner).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen med en passning till medspelaren på den egna planhalvan.
 • Spelaren kan passa till sin medspelare på den andra planhalvan utan motståndarnas press.
 • Han försöker nu i sin tur att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, ska han passa till sin medspelare på den andra planhalvan och han försöker i sin tur att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • När aktionen är avslutad, byts spelare och nästa aktion startar med en passning från målvakten...
 • Varje mål ger ett poäng.
 • Vilket lag vinner tävlingen?

Som variation:

 • Ett mål efter bollerövring och offensiv omställning ger två poäng.

Tips

 • Tidsbegränsa 1-mot-1 aktionerna. Avslut måste ske inom 10 till 15 sekunder.
 • Låt spelarna, som inte deltar i övningen, ha en aktiv paus med exempelvis jonglering.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

1-mot-1 eller 2-mot-2

U15 13 U 53 4

Träningspunkter

 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen med en passning till en av medspelarna på den egna planhalvan.
 • Spelaren kan passa till sin medspelare på den andra planhalvan utan motståndarnas press.
 • Han försöker nu i sin tur att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, ska han passa till en av sina två medspelare på den andra planhalvan och de försöker i sin tur att avsluta på mål i 2-mot-2.
 • När aktionen är avslutad, byts spelare och nästa aktion startar med en passning från målvakten...
 • Varje mål ger ett poäng.
 • Vilket lag vinner tävlingen?

Som variation:

 • Efter en bollerövring i 1-mot-1 sker spelet fritt 3-mot-3 till avslut.

Tips

 • Avslut i 1-mot-1 måste ske inom 10 sekunder. Ifall avslutet inte sker inom 10 sekunder, växlar bollinnehavet och försvararen passar till medspelarna på den andra planhalvan utan motståndarens press. De försöker nu i sin tur att avsluta på mål i 2-mot-2.
 • Försvararen ska i 1-mot-1 förhindra att anfallaren kan vända upp mot målet. Han ska pressa honom så att han rör sig bort från målet.
 • Låt spelarna, som inte deltar i övningen, ha en aktiv paus med exempelvis jonglering.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

6+MV-mot-6+MV med skyddad första passning

U15 13 U 53 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (50 x 25m) med en mittlinje (blå koner).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen med en passning till en av medspelarna på den egna planhalvan.
 • Spelaren kan passa till en av sina medspelare på den andra planhalvan utan motståndarnas press.
 • Efter passningen startar spelet 6+MV-mot-6+MV.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Spelet sker utan inkast.
 • Speltid: 6 matcher à 5 minuter.
 • Vilket lag vinner?

Som variation:

 • Ett mål efter bollerövring och offensiv omställning ger två poäng.

Tips

 • Se till att spelarna först blir aktiva i och med passningen till den andra planhalvan.
 • Erövrar försvararna bollen, ska de passa i djupled så snabbt som möjligt.

 

TILL TRÄNINGSPASS 54

 

TILL TRÄNINGSPASS 52

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se