FLEXIBILITET

UNDER

SPELUPPBYGGNAD

DEL 1

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

FRÅN "2-BACKSLINJE" TILL "3-BACKSLINJE"

"3-BACKSLINJENS" FÖRDELAR

SPELUPPBYGGNAD

PASSNINGSDISTANSER

OFFENSIVA PASSNINGSKORRIDORER

MINIMALFÖRSVAR

 

 

INLEDNING

Motståndarlaget går till angrepp. Anfallaren vinner 1-mot-1 mot ytterbacken och slår ett inlägg framför mål. Målvakten fångar bollen, ser sig snabbt om och bestämmer sig för att spela en lång boll.

För att undvika missförstånd vill jag poängtera att det inte finns något att invända emot ett snabbt igångsättande av spelet genom en lång boll från målvakten - tvärtemot. Speciellt i modernt målvaktspel är en snabb offensiv aktion genom en lång utspark eller utkast ett viktigt taktiskt moment som många tränare lär ut systematiskt.

Då det i den här artikeln handlar om flexibilitet under speluppbyggnaden mot högt pressande motståndare, måste vi förändra scenariot något.

Motståndarlaget går till angrepp. Anfallaren vinner 1-mot-1 mot ytterbacken och slår ett inlägg framför mål. Målvakten fångar bollen, ser sig snabbt om och spelar bollen till en av de bägge mittbackarna. Då motståndarlaget vill förhindra speluppbyggnaden, löper kortdistans central anfallaren mot den bollhållande mittbacken.

Då emellertid många lag föredrar en organiserad speluppbyggnad från backlinjen och agerar med högt placerad ytterbackar, uppstår en "2-backslinje" ur en 4-backslinje. Högt pressande lag vilka agerar med två centrala anfallare kan relativt enkelt sätta "2-backslinjen", som består av de bägge mittbackarna, under press.

Vi har sedan många år tillbaka kunnat iaktta hur en central mittfältare faller av och hämtar bollen mellan mittbackarna. Efter det återstod knappt några fler alternativ och i många fall följde några passningar som ledde till bollförlust eller en lång boll till sina egna anfallare.

Med den här artikeln, den första av tre i artikelserien, vill jag visa hur det kan gå till när en central mittfältare medvetet faller av, dvs hur ett taktiskt planerat händelseförlopp kan uppstå och vilka konkreta fördelar det kan innebära för den egna speluppbyggnaden.

Självklart höjer jag inget anspråk på fullständighet utan vill här endast presentera en av flera valmöjligheter, vilka möjliggör ett flexibelt tillvägagångssätt under speluppbyggnaden.

 

 

FRÅN "2-BACKSLINJE" TILL "3-BACKSLINJE"

När den centrala mittfältaren (6) faller av, har han i princip två alternativ. Han kan antingen falla av

 • centralt i området mellan de bägge mittbackarna eller
 • inta mellanzonen (läs mer...) mellan en mitt- och en högt placerad ytterback.

Det första alternativet är att den centrala mittfältaren faller av mellan de bägge horisontellt öppnande mittbackarna och ur "2-backslinjen" uppstår "3-backslinjen".

 

Alternativ 1

Artikel 2 1 fotbollsbibliotek.se

Samtidigt flyttar de bägge ytterbackarna som redan är högt placerade, ännu längre upp för att skapa plats för mittbackarna. I samma stund intar en av de andra mittfältarna centrum, skapar en säker passningskorridor och avsäkrar medspelaren. Anfallarna (7 & 11) anpassar sina positioner genom att flytta inåt eftersom ytterbackarna redan har intagit kanterna.

Det andra alternativet är att den centrala mittfältaren (6) faller av i mellanzonen mellan mitt- och ytterbacken och även här bildas en "3-backslinje". 

 

Alternativ 2

Artikel 2 2 fotbollsbibliotek.se

 

När man jämför "3-backslinjens" position i bägge alternativen, blir det tydligt att spelarna i bägge fall intar samma områden. 

 

Alternativ 1

Artikel 2 3 fotbollsbibliotek.se 

Alternativ 2

Artikel 2 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

"3-BACKSLINJENS" FÖRDELAR

Vilka fördelar har nu "3-backslinjen" under speluppbyggnaden?

 • Då den centrala mittfältaren faller av, leder det till en betydligt bättre uppdelning i det centralt bakomliggande området.
 • Följden blir att den förbättrade uppdelningen mellan "3-backslinjens" spelare ger kortare och därmed säkrare passningsvägar vid en spelvändning inom "3-backslinjen".
 • Efter en spelvändning till en av de bägge ytterspelarna i "3-backslinjen", uppstår en bred offensiv passningskorridor i mellanzonen.
 • Dessutom skapas ett förbättrat "minimalförsvar" där till och med långdistanskanten kan förbli bemannad.

 

 

SPELUPPBYGGNAD 

Artikel 2 5 fotbollsbibliotek.se

"3-backslinjens" centrala spelare

 • den centrala mittfältaren (alternativ 1) eller
 • en av mittbackarna (alternativ 2)

drar under speluppbyggnaden åt sig motståndarlagets bägge centrala anfallare, då dessa normalt sett eftersträvar att stänga centrum, dvs den snabbaste vägen mot mål. Därigenom uppstår ett ledigt område i mellanzonen, vilken kan användas av spelaren som befinner sig där under speluppbyggnaden genom att han antingen

 • tränger in med bollen i området eller
 • använder området för att spela en passning i djupled.

Spelaren i mellanzonen har i bägge fall mer tid till sitt förfogande.   

Artikel 2 6 fotbollsbibliotek.se

I en "2-backslinje" kan de bägge centrala anfallarna relativt enkelt sätta press på mittbackarna på grund av det korta avståndet.

Därigenom blir området i mellanzonen

 • smalare,
 • tidspressen förhöjd och
 • en eventuellt passning i djupled betydligt försvårad.

 

 

PASSNINGSDISTANSER 

Artikel 2 7 fotbollsbibliotek.se

Vid en passning från "3-backslinjens" centrala spelare till "3-backslinjens" ytterspelare i mellanzonen, skiftar i regel alla motståndare till bollsidan. Så uppstår kortare passningsdistanser och säkrare och snabbare möjligheter för en spelvändning.

Motståndarlaget kan således genom spelvändning inom "3-backslinjen" bli satt under tidspress.  

Artikel 2 8 fotbollsbibliotek.se

En spelvändning med liknade effekt som i en "3-backslinje" är mycket svår att nå med en "2-backslinje" eftersom bollen då måste spelas från den vänstra till den högra kanten.

På grund av den längre passningsvägen och den därför nödvändiga tiden, är en effektiv spelvändning enbart möjlig vid ett förhöjt risktagande (rödmarkerad linje).

 

 

OFFENSIVA PASSNINGSKORRIDORER 

Artikel 2 9 fotbollsbibliotek.se

Då de bägge ytterbackarna (2 & 3) i en "3-backslinje" befinner sig högt uppe på motståndarnas planhalva, måste motståndarlagets yttermittfältare också flytta utåt för att inte ge ytterbacken (3) för mycket plats.

Det stora avståndet mellan motståndarlagets bägge bollnära mittfältare leder till en bredare offensiv passningskorridor, som kan användas till att spela en djupledspassning från mellanzonen.

Artikel 2 10 fotbollsbibliotek.se

Här kan ytterbackarna inte flytta upp så högt på grund av "2-backslinjen".

Avståndet mellan motståndarlagets yttermittfältare och den bollnära ytterbacken (blåmarkerad linje) är så stort att det inte är nödvändigt att yttermittfältaren flyttar utåt för att begränsa området på kanten.

Så begränsas

 • passningskorridoren i mellanzonen och samtidigt
 • hålls ytterbacken under kontroll.

Ifall mittbacken nu passar till ytterbacken (5 till 3) kan yttermittfältaren när som helst flytta ut och ställa honom.

 

 

MINIMALFÖRSVAR 

Artikel 2 11 fotbollsbibliotek.se

På grund av de korta avståndet inom "3-backslinjen" och mittfältaren framför, avsäkras centrum tillräckligt med ett minimalförsvar bestående av fyra spelare (gulmarkerade linjer).

Långdistans ytterbacken som inte behövs i minimalförsvaret, stannar på kanten och är därmed fri utifall en spelvändning sker.

Hjälper även den egna kantspelaren i och med att han flyttar mot centrum och "binder" motståndarnas ytterback (blå cirkel), hålls hela den yttre korridoren öppen.

Artikel 2 12 fotbollsbibliotek.se

Vid en bollförlust har långdistans ytterbacken (2) en relativ lång väg till centrum.

Ett ytterst vanligt problem med det här systemet är att ytterbackarna får långa löpvägar och inte hinner hamna bakom bollen vid en plötslig bollförlust dvs växlandet från anfall till försvar.

För att undvika dessa långa avstånd vid en bollförlust, ger många tränare ytterbacken anvisningen att stanna kvar i centrum och konsekvensen därav blir bland annat att en framgångsrik spelvändning blir avsevärt mycket svårare att genomföra.

 

TILL DEL 2

 

TILL ARKIV ARTIKLAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se