U15/13

 

TRÄNINGSPASS 54

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

12 spelare

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Ruter (1)

U15 13 U 54 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (avstånd 12-14 meter mellan konerna).
 • Markera fyra löpningskorridorer med hjälp av stolpar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Spelarna på positionerna A och C har en boll var.

Anvisningar

A - B - C- D... med två bollar

 • A/C passar samtidigt till B/D och löper därefter genom löpningskorridoren till nästa position.
 • B/D tar med bollen, passar med det andra tillslaget till A/C och löper därefter till nästa position.
 • A/C tar med bollen, passar med det andra tillslaget till B/D och löper därefter genom löpningskorridoren till nästa position...

Efter halva övningstiden byter lagen sida med varandra. Det röda laget utför övningen nu medurs och det blå laget moturs.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Spelarna måste vara högst fokuserade eftersom övningen utförs med två bollar samtidigt.
 • Spelarna på position A/C och B/D ska försöka att passa till nästa position samtidigt.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Ruter (2)

U15 13 U 54 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (avstånd 12-14 meter mellan konerna).
 • Markera två dribblingskorridorer med hjälp av stolpar enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D dribbling...

 • A passar till B och löper till nästa position.
 • B tar med bollen, passar med det andra tillslaget till C och löper till nästa position.
 • C tar med bollen, passar med det andra tillslaget till D och löper till nästa position.
 • D tar med bollen och dribblar genom dribblingskorridoren till position A och ställer sig sist.

Så snart som det finns en spelare på position B, passar nästa spelare A till B.

Efter halva övningstiden byter lagen sida med varandra. Det röda laget utför övningen nu medurs och det blå laget moturs.

Som variation:

 • D utför en valfri fint när han dribblar.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Utför övningen som en tävling. Spelaren som först har dribblat genom dribblingskorridoren erhåller en poäng.
 • Vilket lag vinner?

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Tävling - sista passning (1)

U15 13 U 54 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (avstånd 12-14 meter mellan konerna).
 • Placera ut två passningsmål (avstånd 18-20 meter från position D).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - C - D passning...

 • På tränarens signal passar A med det andra tillslaget till B och löper till nästa position.
 • B tar med bollen, passar med det andra tillslaget till C och löper till nästa position.
 • C tar med bollen, passar med det andra tillslaget till D.
 • D passar direkt tillbaka till C och C passar direkt i D:s löpväg.
 • D tar med bollen och passar med det andra tillslaget i passningsmålet. Därefter hämtar han bollen ur passningsmålet och löper till position A.
 • Nu ger tränaren en signal och A passar med det andra tillslaget till B...
 • För varje framgångsrik passning i passningsmålet erhåller laget en poäng.
 • Vilket lag vinner?

Efter halva övningstiden byter lagen sida med varandra. Det röda laget utför övningen nu medurs och det blå laget moturs.

Variationer:

 • D måste utföra en fint innan han passar i passningsmålet.
 • D måste passa med det tredje tillslaget i passningsmålet.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Använd stolpar eller koner ifall det inte finns några passningsmål. Ställ i så fall en spelare bakom målet som tar emot passningen och därefter löper till position A. Spelare D ställer sig bakom målet efter att han spelat sin passning.
 • Anpassa passningsmålets avstånd till spelarnas kunskapsnivå.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Tävling - sista passning (2)

U15 13 U 54 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (avstånd 12-14 meter mellan konerna).
 • Placera ut två passningsmål (avstånd 18-20 meter från position D).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

A - B - C - D - C - D (blå/röd) passning...

 • På tränarens signal passar A med det andra tillslaget till B och löper till nästa position.
 • B tar med bollen, passar med det andra tillslaget till C och löper till nästa position.
 • C tar med bollen, passar med det andra tillslaget till D.
 • D passar direkt i C:s löpväg och C passar med det andra tillslaget i D:s (blå/röd) löpväg.
 • D tar med bollen och passar direkt i passningsmålet. Därefter hämtar han bollen ur passningsmålet och löper till position A.
 • Nu ger tränaren en signal och A passar med det andra tillslaget till B...
 • För varje framgångsrik passning i passningsmålet erhåller lagen en poäng.
 • Vilket lag vinner?

Efter halva övningstiden byter lagen sida med varandra. Det röda laget utför övningen nu medurs och det blå laget moturs.

Tips

 • Endast passningar efter marken.
 • Använd stolpar eller koner ifall det inte finns några passningsmål. Ställ i så fall en spelare bakom målet som tar emot passningen och därefter löper till position A. Spelare D ställer sig bakom målet efter att han spelat sin passning.
 • Anpassa passningsmålets avstånd till spelarnas kunskapsnivå.

 

  

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 6-mot-6 med trygg zon

U15 13 U 54 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan och en trygg zon.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Markera två avslutszoner med hjälp av stolpar.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-6 på ett mål med två målzoner.
 • Spelet sker med inkast.
 • Anfallarna ska försöka att passa bollen in i en av de båda målzonerna.
 • Erövrar försvararna bollen, måste de först spela en passning till en spelare i den trygga zonen och därefter kan de agera som anfallare.
 • Spelaren som agerar i den trygga zonen får inte attackeras.
 • Varje framgångsrik passning i en målzon ger en poäng.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Spelplanen bör inte vara för stor utan av en storlek som regelbundet leder till att svårlösta situationer uppstår.
 • Då spelaren i den trygga zonen inte får attackeras, kan det anfallande laget använda zonen till att lugna spelet och skapa tid för att organisera sig.

 

TILL TRÄNINGSPASS 55

 

TILL TRÄNINGSPASS 53

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se