U15/13

 

TRÄNINGSPASS 55

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Höjdbollar (1)

U15 13 U 55 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera fyra kvadrater enligt grafiken.
 • Lägg ut reservbollar på position A.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Första spelaren på position A spelar, efter en kort dribbling, en höjdboll till B som befinner sig i kvadraten.
 • Därefter byter spelarna på position B plats med varandra och nu spelar den andra spelaren på position A en höjdboll till B...
 • Efter en viss tid byter spelarna (A och B) positioner med varandra.
 • Efter halva övningstiden växlar grupperna kvadrat, så att spelarna nu utför höjdbollen till den andra sidan.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling.
 • För varje höjdboll som B tar emot i luften erhåller gruppen ett poäng.
 • Vilken grupp vinner?

Tips

 • Anpassa kvadratens storlek och distans mellan A och B till spelarnas kunskapsnivå.
 • Spelarna ska försöka att spela höjdbollen med "känsla" - teknik före kraft.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Höjdbollar (2) 

U15 13 U 55 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Lägg ut reservbollar på position A.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar med bollen och spelar, efter en kort dribbling, en höjdboll till C som befinner sig i kvadraten.
 • Därefter byter spelarna på position B plats med varandra och nu passar A efter en kort dribbling till B...
 • Efter en viss tid byter spelarna (A och C med B) positioner med varandra.
 • Efter halva övningstiden växlar grupperna kvadrat, så att spelarna nu utför höjdbollen till den andra sidan.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling.
 • För varje höjdboll som B tar emot i luften erhåller gruppen två poäng.
 • Kan B enbart fånga bollen, ger det ett poäng.
 • För varje misslyckad höjdboll, dras tre poäng av.
 • Vilken grupp vinner?

Tips

 • Hänvisa spelarna om att passningskvaliteten från A till B har en avgörande betydelse för hur höjdbollen blir. Spelar A en slarvig passning till B, kommer han att ha svårigheter att ta med bollen och därmed försämras höjdbollen.
 • Uppmuntra spelarna att spela höjdbollen med det andra tillslaget.
 • Anpassa kvadratens storlek och distans mellan A och B till spelarnas kunskapsnivå.
 • Spelarna ska försöka att spela höjdbollen med "känsla" - teknik före kraft.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Inlägg (1)

U15 13 U 55 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Placera ut tre stolpar på varje sidlinje enligt grafiken.
 • Lägg ut reservbollar på kortlinjen mittemot målet.
 • Utse två försvarare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren passar till en anfallare.
 • I och med tränarens passning startar kantspelaren i djupled och anfallaren passar i kantspelarens löpväg.
 • Kantspelaren tar med bollen i dribblingen och slår ett inlägg till anfallarna, som försöker att avsluta direkt på mål.
 • Därefter kommer två nya anfallare in på spelplanen och nästa aktion startar med en kantspelare från den andra sidan...
 • Efter två aktioner växlar försvararen.
 • Efter halva övningstiden byter kantspelarna positioner med varandra.

Tips

 • Aktionen bör inte ta alltför lång tid. Sätt en tidsbegränsning vid behov (5-9 sekunder).
 • För att kunna placera sitt inlägg måste kantspelaren ha anfallarnas löpvägar i blicken när han dribblar.
 • Spela med offside.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Inlägg (2)

U15 13 U 55 4

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Utse fyra försvarare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Tränaren passar till anfallaren.
 • I och med tränarens passning startar ytterligare en anfallare och en försvarare.
 • Samtidigt startar kantspelaren i djupled och anfallaren passar i kantspelarens löpväg.
 • Kantspelaren tar med bollen i dribblingen och slår ett inlägg till anfallarna, som försöker att avsluta direkt på mål.
 • Därefter växlar anfallaren/försvararen och nästa aktion startar med en kantspelare från den andra sidan...
 • Efter halva övningstiden byter kantspelarna positioner med varandra.

Tips

 • För att kunna placera sitt inlägg måste kantspelaren ha anfallarnas löpvägar i blicken när han dribblar.
 • Det är inte enkelt att avsluta ett inlägg direkt på mål i 2-mot-2. Därför är det oftast nödvändigt att ta emot bollen och försöka att hitta en lösning i 2-mot-2.
 • Spela med offside.

 

 

SLUTÖVNING

3 x 10 minuter

Spel 6+MV-mot-6+MV med två kantspelare

U15 13 U 55 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Lägg ut reservbollar i båda målen.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse två kantspelare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelet sker 6+MV-mot-6+MV med två neutrala kantspelare.
 • En av målvakterna startar spelet.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de med hjälp av de två kantspelarna.
 • Spelet sker utan inkast. Efter mål eller ifall bollen lämnar spelplanen, fortsätter målvakten spelet.
 • Utse regelbundet nya kantspelare.
 • Varje mål ger ett poäng.
 • Varje mål efter ett inlägg ger tre poäng.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Anpassa spelplanens storlek till spelarnas kunskapsnivå.
 • Det anfallande laget ska agera med snabba kombinationer och försöka att involvera kantspelaren med en djupledspassning.
 • Spela med offside.

 

TILL TRÄNINGSPASS 56

 

TILL TRÄNINGSPASS 54

  

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se