U15/13

 

TRÄNINGSPASS 56

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning i ordningsföljd

U15 13 U 56 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två rektanglar (15 x 15m).
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Ge varje spelare ett nummer från 1 till 4.
 • 2 grupper per kvadrat.
 • En boll per grupp.
 • Lägg ut reservbollar vid linjerna.

Anvisningar

 • Spelarna passar (i ordningsföljd) till varandra med två tillslag - medtagning och passning.
 • Spelaren nummer 1 startar aktionen.

Som variation:

 • Spelarna måste växelvis passa eller lämna över bollen efter dribblingen.
 • Spelare 1 passar till spelare 2 - spelare 2 dribblar till spelare 3 och lämnar över bollen - spelare 3 passar till spelare 4...
 • Efter några varv startar spelare 1 med en dribbling...

Tips

 • Spelarna måste snabbt orientera sig, så att de vet var medspelarna befinner sig innan de får bollen.
 • Låt spelarna passa fritt i början av övningen för att vänja sig vid den. Efter en viss tid - endast med två tillslag.
 • Ändra regelbundet ordningsföljden.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jägarpar

U15 13 U 56 2

Träningspunkter

 • Koordination
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • I varje kvadrat agerar den ena gruppen som jägare och den andra dribblar.
 • Ge varje jägare ett nummer från 1 till 4.
 • Lägg ut reservbollar vid linjerna.

Anvisningar

 • När en grupp dribblar genom sin kvadrat, rör sig de övriga spelarna fritt.
 • På tränarens kommando bildar spelare 1 och 2 ett jägarpar och försöker att spela ut en boll ur kvadraten.
 • Därefter bildar spelare 2 och 3 ett jägarpar och efter dessa spelare 3 och 4. Övningen avslutas när jägarparet 4 och 1 spelat ut en boll ur kvadraten.
 • Därefter byter grupperna uppgifter och övningen startar igen...
 • Vilken grupp behöver minst tid för att spela ut fyra bollar ur kvadraten?

Som variation:

 • Spelarna jonglerar istället för att dribbla.

Tips

 • Spelaren, som har förlorat bollen, hämtar genast en ny boll och fortsätter att dribbla.
 • Jägarna bildar ett par genom att hålla varandra i handen.
 • En och samma spelare får inte jagas två gånger i rad.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Försvara 2-mot-1 i anfallsspelarens rygg, centralt

U15 13 U 56 3

Träningspunkter

 • Försvarstaktik

Organisation

 • Markera två spelplaner (12 x 24m).
 • Placera ut två elvamannamål och två passningsmål.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande lag med 6 spelare (i grafiken med röda träningsvästar) och ett försvarande lag med 8 spelare (i grafiken med blå träningsvästar).
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Lägg ut reservbollar i målen.

Anvisningar

 • Två försvarare och en anfallare på spelplanen.
 • Målvakten startar aktionen med en passning till en försvarare, som i sin tur passar till en spelare vid passningsmålet.
 • Den spelaren passar till anfallaren, som försöker att avsluta på mål i 1-mot-2.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de på passningsmålet.
 • Efter aktionen växlar spelarna och nästa aktion startar med en passning från målvakten...

Som variation:

 • Anfallaren står med ryggen mot passningsmålet och tar emot passningen från försvararen. Nu uppstår en frontal 2-mot-1 försvarssituation (läs mer...).

Tips

 • Den här övningen handlar om försvararnas agerande i en övertalssituation.
 • Försvararna ska först hitta egna lösningar. Vid behov, hjälp försvararna med ledande frågor så de kan förbättra sitt försvarsspel (läs mer...).
 • I en sådan här övning är det viktigt att försvararna får möjligheten att kontra.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Övertal - Undertal (1) 

U15 13 U 56 4

Omställning efter bollerövring

U15 13 U 56 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 30m) med en mittlinje.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande lag (i grafiken med röda träningsvästar) och ett försvarande lag (i grafiken med blå träningsvästar).
 • Placera två anfallare och en försvarare på den ena planhalvan och en anfallare och två försvarare på den andra planhalvan.
 • Lägg ut reservbollar i målen.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen med en passning till en av medspelarna på den egna planhalvan.
 • Dessa försöker att passa till sin medspelare i motståndarnas planhalva, som i sin tur försöker att avsluta på mål.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de. De två spelarna vid motståndarmålet agerar nu som väggspelare.
 • Efter aktionen växlar spelarna och nästa aktion startar med en passning från målvakten...

Som variation:

 • Under speluppbyggnaden ska spelarna agera med två tillslag.

Tips

 • Försvararna ska lurpassa snett bakom anfallaren för att eventuellt genast erövra bollen.
 • Lyckas försvararna inte erövra bollen direkt, ska de tillsammans försöka att pressa anfallaren. När anfallaren vänder sig mot målet, kan de försöka att attackera bollen. Fastän försvararna ska agera resolut, är det mycket viktigt att de inte agerar oschysst (ingen frispark i en övertalssituation).

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Övertal - Undertal (2)

U15 13 U 56 6

Omställning efter bollerövring

U15 13 U 56 7

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 40m) med en mittlinje.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag - ett anfallande lag (i grafiken med röda träningsvästar) och ett försvarande lag (i grafiken med blå träningsvästar).
 • Placera fyra anfallare och tre försvarare på den ena planhalvan och tre anfallare och fyra försvarare på den andra planhalvan.
 • Lägg ut reservbollar i målen.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen med en passning till en av medspelarna på den egna planhalvan.
 • Dessa försöker att passa till sina medspelare i motståndarnas planhalva, som i sin tur försöker att avsluta på mål i 3-mot-4.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de genom att passa till en medspelare i motståndarnas planhalva.
 • Dessa försöker i sin tur att avsluta på mål i 3-mot-4.
 • När aktionen är avslutad startar nästa aktion med en passning från målvakten...

Tips

 • Låt spelarna regelbundet inta nya positioner.
 • Fritt spel de sista 10 minuterna.

 

TILL TRÄNINGSPASS 57

 

TILL TRÄNINGSPASS 55

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se