U15/13

 

TRÄNINGSPASS 2

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

12 minuter

Passning, dribbling och individuellt arbete med bollen

U15 13 U 2 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera en spelplan (25 x 25m).
 • Markera fyra kvadrater (10 x 10m) inom spelplanen.
 • Konor avsedda för dribbling placeras i området mellan kvadraterna.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • I de vänstra kvadraterna har varje grupp en boll och i de högra har varje spelare en boll.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

Vänster sida: A-B-C-A-D-dribbling.

 • Spelarna passar bollen med ett tillslag till varandra, enligt tränarens anvisningar.
 • Spelare D dribblar efter den sista passningen från A till D in i den andra kvadraten. Det gör han genom konorna som är avsedda för dribbling. På den andra sidan dribblar samtidigt en spelare från den högra kvadraten i motsatt riktning och de byter position med varandra.
 • Spelarna i röda tröjor byter alltid position moturs och spelarna i blå tröjor byter alltid position medurs.

Höger sida: Jonglering - dribbling.

Tips

 • Låt spelarna på den vänstra sidan passa till varandra med endast två tillslag.
 • Kräv raka och kraftfulla passningar för att hålla ett högt tempo.
 • Utveckla passningssekvenser innehållande 5, 6 eller 7 passningsstationer.
 • Uppmuntra spelarna att utarbeta egna passningssekvenser.

 

 

UPPVÄRMNING 2

8 minuter

Passning eller dribbling

U15 13 U 2 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Avlägsna alla konor inom spelplanen.
 • 8 spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelarna utan boll anpassar sina positioner.
 • Efter att ha mottagit en boll, spelar de återigen en passning till en spelare utan boll.
 • Ifall bollhållaren inte kan hitta en spelare att passa till, börjar han att dribbla och söker en spelare utan boll.
 • Tränaren lägger efter en viss tid in en boll till i spelet, så att 9 spelare har en boll och 7 spelare är utan boll.
 • Tränaren lägger efter ytterligare tid in tre bollar till i spelet, så att 12 spelare har en boll och 4 spelare är utan boll.
 • Avslutningsvis tar tränaren ut en boll till dess att endast 4 av 16 spelare har en boll.

Tips

 • Ju färre bollar som finns i spelet, ju mer bör spelarna sträva efter att spela passningen med ett tillslag.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passningsspel i ruter med avslut (1)

U15 13 U 2 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (10 x 10m) framför straffområdet.
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

Sekvens 1: A-B-C-A-D-B-avslut (första exemplet i videon).

Sekvens 2: A-C-B-A-D-C-avslut (andra exemplet i videon).

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter fyra rundor, skiftar spelarna inom gruppen sina positioner medurs.
 • Efter en runda från vänster sida och en runda från höger sida, byter målvakterna position med varandra.

Tips

 • Kräv att spelarna senast med det tredje tillslaget avslutar på mål.
 • Avslut med precision prioriteras framför avslut med kraft.

 

  

HUVUDÖVNING 2

15 minuter

Passningsspel i ruter med avslut (2)

U15 13 U 2 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

Sekvens 1: A-B-D-A-B-C-B-avslut (första exemplet i videon).

Sekvens 2: D-C-A-D-C-B-C-avslut (andra exemplet i videon).

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter fyra rundor, skiftar spelarna inom gruppen sina positioner medurs.
 • Efter en runda från vänster sida och en runda från höger sida, byter målvakterna position med varandra.

Tips

 • Kräv att spelarna senast med det tredje tillslaget avslutar på mål.
 • Avslut med precision prioriteras framför avslut med kraft.

 

 

SLUTÖVNING

4 x 10 minuter

5-mot-5 med ytterspelare

U15 13 U 2 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • 8 ytterspelare.

Anvisningar

 • Lagen spelar 5-mot-5 med ytterspelare.
 • Ytterspelarna stödjer laget som har bollinnehav.
 • Om en ytterspelare spelar bollen till en egen spelare på sidlinjen, byter de position med varandra i och med passningen.
 • Ytterspelarna på kortlinjen byter däremot inte position efter en passning med spelaren som passat bollen.
 • Ytterspelarna på kortlinjen spelar endast med ett tillslag.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Byt spelarna på kortlinjen inom regelbundna tidsintervaller.
 • Mål som tillkommer efter pass från en ytterspelare på kortlinjen räknas dubbelt.
 • Vilket lag har efter 4 x 10 minuter gjort flest mål?

Tips

 • Uppmuntra spelarna (5-mot-5) till att inkludera ytterspelarna i passningsspelet.
 • Vid behov, förklara/visa för spelarna hur enkelt de kan skapa ett övertal med hjälp av en ytterspelare.

 

TILL TRÄNINGSPASS 3

 

TILL TRÄNINGSPASS 1

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se