U15/13

 

TRÄNINGSPASS 3

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

8 minuter

Individuellt arbete med boll och "Ping-Pong"

U15 13 U 3 1 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 40m). Avståndet mellan de röda och blå konorna är ca 8 meter. Avståndet mellan de blå konorna ca 24 meter.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Ett lag arbetar individuellt med bollen (jonglera, finta och dribbla) medan det andra laget placerar sig på straffområdeslinjen för "Ping-Pong".

Anvisningar

Ping-Pong:

 • Spelarna passar, om möjligt, direkt till varandra och följer sedan passningen till det andra ledet där de ställer sig sist.
 • Lagen byter efter en viss tid (individuellt arbete och "Ping-Pong") roller med varandra.

Tips

 • Kräv av spelarna att de passar bollen till korrekt fot.
 • På grund av det relativt korta avståndet mellan spelarna, passar många bollen antingen för hårt eller för löst. Den här övningen hjälper spelarna att utveckla en god passningsteknik i kortpassningsspel under 5 meter.

Som variation:

 • Spelarna passar alltid till varandra med höger fot.
 • Spelarna passar alltid till varandra med vänster fot.
 • Spelarna passar till varandra med endast två tillslag.

Som variation i den efterföljande aktionen:

 • Spelarna förflyttar sig över stödjebenet till den andra sidan.
 • Spelarna förflyttar sig över passningsbenet till den andra sidan.
 • Spelarna förflyttar sig baklänges till det egna ledet och ställer sig sist.
 • Spelarna förflyttar sig först i sidled och därefter baklänges över till andra sidan där de ställer sig sist i ledet.
 • Lägg in koordinationsmoment i den efterföljande aktionen som t ex steg i sidled, armrörelser, upphopp med nick osv.

 

 

UPPVÄRMNING 2

12 minuter

Kortpassningsspel i ruter med positionsväxling

U15 13 U 3 2 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i grupper. Två grupper med 4 spelare och två grupper med 5 spelare.
 • Ruterformation (8m diameter).

Anvisningar

 • Bollhållaren spelar ett väggspel med den sidoplacerade spelaren.
 • Därefter spelar han en vertikal passning till spelaren mittemot.
 • Den spelaren genomför samma passningssekvens (väggspel och vertikalpassning).
 • Spelarna bör, om möjligt, använda sig av direktpassningar.
 • Som vi kan se i videon, växlar spelarna vid konorna position med de sidoplacerade spelarna.
 • Efter en viss tid, flyttar sig den sidoplacerade spelaren till den andra sidan.

Tips

 • Se till att spelarna inte förlorar ögonkontakten med varandra under positionsväxlingen.

Som variation:

 • Spelarna vid konorna spelar den vertikala passningen med andra tillslaget.
 • Spelarna vid konorna genomför en fint (t ex en "överstegsfint") efter första tillslaget och spelar sedan en vertikal passning med det andra tillslaget.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Kortpassningspel och dribbling i en liten triangel (1)

U15 13 U 3 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Markera tre trianglar (8m sidolängd).

Anvisningar

 • Spelaren mittemot bollhållaren startar övningen genom att först röra sig emot och sedan ifrån bollhållaren, (föraktion, läs mer...).
 • I och med föraktionen startar bollhållaren att dribbla och passar bollen när medspelaren rör sig ifrån honom.
 • Medspelaren tar med sig bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget.
 • Den nya passningsmottagaren genomför samma föraktion som tidigare (först emot - sedan ifrån). När han mottagit passningen, dribblar han ned till startpunkten och ställer sig sist.

Tips

 • Övningen kan också genomföras åt andra hållet.
 • Var uppmärksam på att spelarna spelar med höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv, så att bägge fötter tränas.

Som variation:

 • Genomför även övningen på det sätt som visas i den andra videon.
 • Passningsmottagaren rör sig först ifrån spelaren med bollen och sedan emot honom när han erbjuder sig för ett väggspel.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Kortpassningsspel och dribbling i en liten triangel (2)

U15 13 U 3 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Två spelare vid varje kona.

Anvisningar

 • Kortdistansspelaren startar aktionen genom att röra sig emot bollhållaren och begära en passning (föraktion).
 • Bollhållaren startar i och med föraktionen från kortdistansspelaren att dribbla och passar till långdistansspelaren.
 • Den spelaren utför sedan ett väggspel. Därefter passar han till nästa långdistansspelare med det andra tillslaget.
 • Även från den positionen spelas ett väggspel. Därefter dribblar spelaren tillbaka till startpositionen och tar plats sist i ledet.

Tips

 • Övningen kan även genomföras åt andra hållet.
 • Under den här övningen är tajming mycket viktigt.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

9-mot-9 med tre zoner

U15 13 U 3 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Avlägsna endast de tre konorna på insidan.

Anvisningar

 • Fritt spel.
 • Ingen avspark och inga hörnor.
 • Spelas bollen utanför kortlinjen eller i mål, fortsätter spelet från målvakten.
 • Spelas bollen utanför sidlinjerna, fortsätter spelet med ett inkast.
 • Som en särskild regel i spelet, måste alla anfallsspelare ha lämnat zonen närmast eget mål innan laget kan avsluta. 
 • Om laget skulle försöka att avsluta på motståndarnas mål innan alla spelare lämnat zonen närmast eget mål, bryts bollinnehavet direkt och bollen lämnas över till det andra laget.

Tips

 • Som tränare i den här övningen är det viktigt att endast observera och inte coacha. Det vore eftersträvansvärt att spelarna utifrån den särskilda regeln, själva coachar spelet.
 • Syftet med den här spelformen, är att i ett relativt fritt spel observera vad spelarna kan använda sig av från föregående övningar.
 • Genom att observera, kan tränaren tydligare mäta spelarnas inlärningseffekt och därigenom dra värdefulla slutsatser. Med hjälp av dessa kan han senare ta fram nya lämpliga övningar.

 

TILL TRÄNINGSPASS 4

 

TILL TRÄNINGSPASS 2

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se