U15/13

 

TRÄNINGSPASS 4

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Dribbling i kvadrat

U15 13 U 4 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Bollarbete

Organisation

 • Markera en kvadrat (16 x 16m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna i kvadraten jonglerar eller genomför tekniska moment.
 • En spelare ur varje grupp (utanför kvadraten) dribblar till andra sidan.
 • Skifta spelarna efter ca 3 minuter.

Tips

 • Spelarna i kvadraten bör inte medvetet hindra de dribblande spelarna.
 • Eftersom det är en uppvärmning, bör dribblingstempot hållas måttligt och inte trissas upp.  

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Dribbling vid kvadrat

U15 13 U 4 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passning
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • En boll per grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • En spelare ur varje grupp dribblar till konan, dribblar runt den, ändrar snabbt riktning och passar till nästa spelare i sin grupp...
 • Spelarna måste dribbla till konan från utsidan.
 • Genomför övningen åt andra hållet efter ca 5 minuter (spelarna dribblar nu till konan från insidan).

Tips

 • Begär en tempoväxling när spelarna ändrar riktning.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Dribbling och avslut i korridoren (1)

U15 13 U 4 3 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Markera två korridorer framför målen.
 • Spelarna på ytterpositionerna har en boll var.

Anvisningar

 • En spelare från varje yttergrupp dribblar kort mot mitten och passar sedan till spelaren som erbjuder sig.
 • Denna tar med sig bollen, dribblar in i korridoren, växlar till andra sidan med ett utfallssteg och avslutar sedan på mål, mot löpriktningen, med vänster fot.
 • Därefter skiftar han till nästa position.
 • Efter 10 minuter skiftar spelarna till andra sidan, så att avslutet sker med höger fot.

Tips

 • Spelarna bör inte försöka dribbla för snabbt, utan istället anpassa sitt dribblingstempo i förhållande till sin förmåga.
 • Uppmana spelarna att avsluta med stort mod och högt risktagande.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Dribbling och avslut i korridoren (2)

U15 13 U 4 4 fotbollsbibliotek.se

 

 

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • En spelare placeras i korridoren som passiv försvarare.
 • I övrigt genomförs övningen som i "Huvudövning 1".

Tips

 • Med tanke på den passiva försvararen kan en förstoring av korridoren vara nödvändig.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan försvararen agera delvis aktivt.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 15 minuter

Fritt spel 9-mot-9 på två mål

U15 13 U 4 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera 6 dribblingsmål.

Anvisningar

 • Fritt spel.
 • Varje lag har tre dribblingsmål framför motståndarnas mål, som de bör försöka att dribbla igenom.
 • Dribblar en spelare igenom ett dribblingsmål och ett mål uppstår -  två poäng.
 • Dribblar en spelare igenom ett dribblingsmål och avslutar direkt på mål -  tre poäng.
 • Varje mål uppnås utan att dribbla igenom något dribblingsmål - ett poäng.
 • Vilket lag får flest poäng?

Tips

 • Uppmuntra spelarna att dribbla.
 • Som en variation kan även en ren dribbling genom ett dribblingsmål ge en poäng, men då måste poängen för gjorda mål justeras.

 

TILL TRÄNINGSPASS 5

 

TILL TRÄNINGSPASS 3

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se