U15/13

 

TRÄNINGSPASS 10

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning i kvadrat

U15 13 U 10 1

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två kvadrater (10 x 10m). 
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje grupp..
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan emot bollen, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C. 
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A...
 • Efter att spelarna passat bollen, flyttar de till nästa position.
 • Låt övningen genomföras 5 minuter åt höger och sedan 5 minuter åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna.
 • Övningen kan även genomföras med tre obligatoriska tillslag.
 • Var uppmärksam på att spelarna tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen.  

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

3-mot-1 med fyra ytterspelare

U15 13 U 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Välj ut en försvarare.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Anfallarna som befinner sig i kvadraten måste spela 3 passningar mellan varandra.
 • Spelet sker med två tillslag. 
 • Spelaren som tar emot den tredje passningen måste spela till en ytterspelare och därefter skifta position med honom.
 • Ytterspelaren tar med bollen in i kvadraten och fortsätter spelet med en omedelbar passning till en medspelare.
 • Försvararen agerar under denna övning i ett måttligt tempo.  

Tips

 • Se till att byta försvarsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Var uppmärksam på att spelarna tajmar sina föraktioner.
 • Övningen kan genomföras med högst två tillslag, men även med ett tillslag om spelarnas kunskapsnivå tillåter. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

25 minuter

Finn anfallaren

U15 13 U 10 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två områden (20m bred och 12m lång).
 • Placera ut två elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C. 
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i riktning mot målet och försöker därefter optimalt sett att avsluta med det andra tillslaget.
 • Efter att varje spelare avslutat sin aktion, flyttar de till nästa position.
 • Spelare A1 startar efter att spelare D avslutat på mål...     

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionernat. 
 • Var uppmärksam på att spelare D avslutar mot rörelseriktningen.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Från 3-mot-1 till att finna anfallaren (1)

U15 13 U 10 4

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två rektanglarna (20 x 5m)
 • Markera två dribblingskorridorer (blå konor). 

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-1. 
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in i rektangeln för att delta i spelet 3-mot-1. 
 • De tre anfallsspelarna samarbetar med anfallaren som erbjuder sig framför målet, utanför rektangeln. 
 • De tre anfallsspelarna bör dock spela minst tre passningar mellan varandra innan de passar bollen till anfallaren. 
 • När anfallaren erhåller bollen vänder han upp med det första tillslaget, dribblar genom dribblingskorridoren och försöker att avsluta på mål.
 • Därefter byts den aktiva försvararen ut och anfallsspelarna flyttar samtidigt till nästa position.
 • Efter 10 minuter skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.
 • Anfallarna inom rektangeln bör försöka att använda hela bredden och hålla avstånd till varandra. På så sätt skapas minst en fri passningskorridor.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Från 3-mot-1 till att finna anfallaren (2)

U15 13 U 10 5

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls. 
 • Avlägsna konorna som markerade dribblingskorridorerna (blå konor).

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-1.
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in i rektangeln för att delta i spelet 3-mot-1. 
 • De tre anfallsspelarna samarbetar med anfallaren som erbjuder sig utanför rektangeln.
 • De tre anfallsspelarna bör spela minst tre passningar mellan varandra innan de passar bollen till anfallaren.
 • Efter en passning till anfallaren löper en spelare från rektangeln i riktning mot målet, får bollen av anfallaren och försöker optimalt sett att avsluta med det tredje tillslaget.
 • Därefter byts den aktiva försvararen ut och anfallsspelarna flyttar samtidigt till nästa position.
 • Efter 10 minuter skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.
 • Anfallarna inom rektangeln bör försöka att använda hela bredden och hålla avstånd till varandra. På så sätt skapas minst en fri passningskorridor.

 

TILL TRÄNINGSPASS 11

 

TILL TRÄNINGSPASS 9

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se