U15/13

 

TRÄNINGSPASS 11

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Detta träningspass är en vidareutveckling av träningspass 10

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning i kvadrat

U15 13 U 11 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två kvadrater (12 x 12m).
 • Dela upp spelarna i två grupper med 8 spelare i varje grupp.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan emot bollen, spelar ett väggspel med spelare A, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C. 
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), spelar ett väggspel med spelare C, tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A...
 • Efter att spelarna passat bollen, flyttar de till nästa position.
 • Låt övningen genomföras 5 minuter åt höger och sedan 5 minuter åt vänster.

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna korrekt.
 • Övningen kan även genomföras med tre obligatoriska tillslag.

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

4-mot-2 med två ytterspelare

U15 13 U 11 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Bollinnehav

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Välj ut två försvarare.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • "Anfallarna" inom kvadraten spela passningar till varandra.  
 • Spelet sker med två tillslag. 
 • Efter minst tre passningar, kan en anfallare inom kvadraten spela bollen till en ytterspelare och växla position med honom. 
 • Spelarna som deltar i positionsväxlingen försöker att spela ett väggspel.
 • I den här övningen agerar "försvararna" i ett måttligt tempo. 

Tips

 • Se till att byta "försvarsspelare" inom regelbundna tidsintervaller.
 • Var uppmärksam på att spelarna tajmar sina föraktioner.
 • Övningen kan genomföras med högst två tillslag, men även med ett tillslag om spelarnas kunskapsnivå tillåter. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

25 minuter

Passningsspel med avslut

U15 13 U 11 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två områden (20m bred och 12m lång).
 • Placera ut två elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar direkt till spelare C. 
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen) och passar sedan optimalt sett direkt till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i riktning mot målet, spelar ett väggspel med spelare A och försöker därefter optimalt sett att avsluta med det andra tillslaget.
 • Efter att varje spelare avslutat sin aktion, flyttar de vidare till nästa position. Spelare A1 startar, efter att spelare D avslutat på mål, nästa aktion...    

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare D avslutar mot rörelseriktningen.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Från 3-mot-2 till 4-mot-2 med avslut

U15 13 U 11 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 5m).

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-2. 
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in på spelytan för att delta i spelet 4-mot-2. 
 • De fyra anfallsspelarna bör spela minst tre passningar mellan varandra innan de kan starta ett anfall.  
 • Efter en avslutad aktion, byts försvararna ut och samtidigt flyttar anfallarna till nästa position..
 • Efter 10 minuter skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

4-mot-2 (Tävling)

U15 13 U 11 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner.

Anvisningar

 • Spelaren utanför spelplan startar spelet.
 • Därefter deltar han i 4-mot-2.
 • Minst tre passningar innan avslut på mål.
 • Efter varje aktion skiftar försvarsspelarna.
 • Efter 10 minuter byter grupperna uppgifter med varandra.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Se till att spelarna snabbt kommer till avslut och inte spelar "4-mot-2 på bollinnehav". 

 

TILL TRÄNINGSPASS 12

 

TILL TRÄNINGSPASS 10

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se