TRÄNA/COACHA

PASSNINGSSPELET

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

OLIKA AKTIONER I PASSNINGSSPELET

FÖRAKTION

HUVUDAKTION

EFTERAKTION

PASSNINGSÖVNING MED FÖR- OCH EFTERAKTION

SAMMANFATTNING

SLUTORD

 

INLEDNING

Att ett lags passningsspel är en av de viktigaste grunderna och likaså direkt avgörande för om den gemensamma laginsatsen under en fotbollsmatch kommer att bli framgångsrik eller ej, är utan tvekan ett faktum. Dagens tränings- och matchanalyser såväl som olika statistiska publikationer från UEFA och FIFA, beträffande detta tema, bekräftar den åsikten.

Naturligtvis är en tillräcklig fysisk kondition hos spelarna oumbärlig för ett väl fungerade passningsspel utifrån

 • teknik
 • bollinnehav
 • övertal och
 • att skapa målchanser.

Av denna anledning begär många tränare av sina spelare,

 • å ena sidan en mycket hög löpvilja och
 • å andra sidan "spelintelligenta" löpningar.

 

Hur kan då den erforderliga höga löpviljan

tillsammans med "spelintelligenta" löpningar tränas/coachas

i enlighet med tränarens förutbestämda taktiska koncept?

 

Utgående från,

 • bollinnehavet som en del av lagets/tränarens spelidé/spelfilosofi och 
 • därför behovet av ett passningsspel över genomsnittlig nivå,

skildrar den här artikeln hur det kan fungera.

 

 

OLIKA AKTIONER I PASSNINGSSPELET

I många lag/klubbar tränas passningsspelet genom att tränarna coachar övningarnas passningskvalitet:

 • "Spela hårda precisa passningar!"
 • "Spela passningar längs marken!"
 • "Undvika att spela passningar med skruv!"

är anvisningar som man många gånger kan höra.

Analyserar man spelsituationer tydliggörs snabbt, att bollinnehav eller ett flytande passningsspel inte enbart kan säkerställas genom passning. För att kunna uppnå dessa mål,

 • bollinnehav och
 • flytande passningsspel,

måste spelarna utöver

 • en huvudaktion (exempelvis en passning)

även genomföra två ytterligare aktioner. Nämligen,

 • en föraktion och
 • en efteraktion.

Alla tre aktioner sker optimalt sett alltid i en gemensam aktion

 • med anpassad hastighet och
 • enligt tränarens taktiska riktlinjer.

 

 

Tränas/coachas passningsspelet utan för- och efteraktion,

kan man säga att träningen är av en isolerad karaktär

och därför inte matchlik.

 

 

Fyra spelare, fem passningar och avslut 

Artikel 4 Grafik 0

 

 

Att endast fokusera på en passning "från A till B"

kan med anledning av detta ej längre anses vara aktuellt!

 

 

Detta innebär följaktligen för oss tränare, att inte enbart uppmärksamma själva passningen utan likaså vara särskilt observanta på aktionerna före och efter passningen samt att coacha dem.

 

 

Förbättring av för- och efteraktionen samt dess optimering

är en av de centrala uppgifterna för tränare

som har i åtanke att förbättra spelarnas/lagets passningskvalitet.

 

 

FÖRAKTION

Spelaren rör sig i sitt "område"

 • ifrån bollen eller
 • mot bollen eller
 • förblir stillastående.

Stillaståendet är särskilt för juniorer, där i regel ett mycket intensivt löpningsbeteende uppvisas och dessutom önskas av många tränare, en viktigt föraktion som det gäller att lära sig.

Det gäller även i detta sammanhang för spelarnas så kallade

 • "öppna position" respektive
 • "stängda position".

Endast då spelarna behärskar den "öppna positionen", är det möjligt för dem att med en bra hastighet låta bollen rulla mellan sig.

Genom en stängd position "blockeras" många gånger en motståndare för att på så vis skapa utrymme för en medspelare.

 

 

HUVUDAKTION

Här skiljer jag mellan

Passning:

Efter att spelaren genomfört en situationsanpassad föraktion, erhåller han bollen och spelar sedan vidare med

 • ett tillslag eller
 • med två tillslag.

Dribbling:

Efter att spelaren genomfört en situationsanpassad föraktion och samtidigt uppfattat det fria området framför sig, erhåller han bollen och

 • dribblar genom det fria området

med avsikten att pressa motståndarna mer bakåt.

Skapa utrymme:

Spelaren genomför i föraktionen en avledande rörelse

 • "ifrån bollen"

med avsikt att utöka utrymmet för sina medspelare. Detta skapar därmed ett läge för en passning under reducerad motstånds-, utrymmes- och tidspress eller så kan spelaren nyttja det utökade utrymmet för att dribbla igenom.

Avslut:

Efter att spelaren genomfört en situationsanpassad föraktion, erhåller han bollen och

 • avslutar på mål.

 

 

EFTERAKTION

Till följd av huvudaktionen har spelarnas referenspunkt till bollen förändrats, vilket innebär att de i regel bör genomföra en efteraktion efter huvudaktionen.

Möjliga meningsfulla efteraktioner kan bestå av:

 • En områdesanpassning av den egna positionen i förhållande till den nya situationen.
 • En löpning efter den spelade passningen med avsikt att skapa nya utrymmen och därigenom "låta motståndarna löpa".
 • Stanna kvar för att säkra eller öppna utrymmen just genom att inte inta dessa.

 

 

PASSNINGSÖVNING MED FÖR- OCH EFTERAKTION

 

Fyra spelare, fem passningar och avslut

Artikel 4 Grafik1 1

Anvisningar

A-C-B-A-D-A-avslut

 

Låt oss betrakta spelarnas agerande lite närmare:

Spelare A

Artikel 4 SpielerA1

Anvisningar

Spelare A till spelare C

Föraktion:

 • Kort dribbling i riktning mot spelare C som har utökat utrymmet.

Huvudaktion:

 • Passa med det andra tillslaget till spelare C.

Efteraktion:

 • Erbjuda sig i området i en öppen position.

 

Spelare C

Artikel 4 SpielerC

Anvisningar

Spelare C till spelare B

Föraktion:

 • Först backa och därefter erbjuda sig framför i en öppen position.

Huvudaktion:

 • Ta bollen med det första tillslaget och passa med det andra tillslaget till B.

Efteraktion:

 • Erbjuda sig i området i en öppen position.
 • Därefter skifta till position D när den är obemannad.

 

Spelare B

Artikel 4 SpielerB

Anvisningar

Spelare B till spelare A

Föraktion:

 • Först backa runt konan och därefter erbjuda sig framför den i en öppen position.

Huvudaktion:

 • Ta bollen med det första tillslaget och passa med det andra tillslaget till A.

Efteraktion:

 • Erbjuda sig i området i en öppen position.
 • Därefter skifta till position A.

 

Spelare A

Artikel 4 SpielerA2

Anvisningar

Spelare A till spelare D

Föraktion:

 • Först backa och därefter erbjuda sig framför i en öppen position.

Huvudaktion:

 • Ta bollen med det första tillslaget och passa med det andra tillslaget till D.

Efteraktion:

 • Förflytta sig i högt tempo (maximal fart för att ta sig ifrån motståndaren) och
 • genomföra en lätt båglöpning i det fria området framför spelare D.

 

Spelare D

Artikel 4 SpielerD

Anvisningar

Spelare D till spelare A

Föraktion:

 • Först backa och därefter erbjuda sig framför i en öppen position.

Huvudaktion:

 • Ta bollen med det första tillslaget och därefter passa till A som kommer löpande.

Efteraktion:

 • Erbjuda sig i ett målfarligt område för att på så vis kunna erhålla en eventuell "andra boll" (i fall målvakten släpper en retur framåt eller åt sidan).
 • Efter avslutet, skifta till position B.

 

Spelare A

Artikel 4 SpielerA3

Anvisningar

Spelare A avslutar

Föraktion:

 • Se senaste efteraktionen från spelare A.

Huvudaktion:

 • Ta med bollen, dribbla och med det tredje tillslaget avsluta precist på mål.

Efteraktion:

 • Efter avslutet, löpa mot målet för att på så vis kunna erhålla en eventuell "andra boll" (ifall målvakten släpper en retur framåt).
 • Efter avslutet, skifta till position C.

 

 

SAMMANFATTNING

Artikel 4 Grafik1 2

 

I följande två videor, vill vi visualisera olika rörelsemönster beträffande ovanstående passningsövning med avslut.

I video 1 fokuserar vi endast på huvudaktionen. Passningen från spelare A till spelare C, från spelare C till spelare B osv praktiseras.

 

 

I video 2 utförs övningen matchlikt. Alltså inte enbart med en huvudaktion (passning från spelare till spelare) utan både för- samt efteraktion tränas.

 

 

Fastän passningssekvensen ledde till avslut på mål i den första videon, har spelarnas rörelser, före och efter passning, inte mycket att göra med en matchlik situation.

I den andra videon däremot, genomförs passningsövningen klart och tydligt likt i en match, till en följd av spelarnas rörelser. Av den anledningen blir det enklare för spelarna att under matchens gång genomföra det de har tränat in.

 

 

SLUTORD

Genom att inkludera föraktionen/efteraktionen kan tränaren enkelt

 • kombinera olika passningsmöjligheter med
 • ytterligare taktiska träningspunkter såväl som
 • fotbollsspecifik fitness

i den dagliga träningen.

Genom för- och efteraktion skapas "extralöpningar" för spelarna, vilket går hand i hand med tränarens krav på

 • hög löpvilja och
 • "spelintelligenta" löpningar.

Detta kan i sin tur leda till att spelarnas

 • fotbollsspecifika fitness och även
 • mentala fitness

förbättras avsevärt. I och med "extralöpningarna" ökas dessutom spelarnas taktiska förståelse.

Avslutningsvis rekommenderar jag, när spelarna kan genomföra en övning på ett tillfredsställande vis, att avlägsna de konor som markerar spelarnas positioner. Därigenom vill jag uppnå att spelarna får en känsla för det tillgängliga området istället för att orientera sig efter konor.

 

TILL ARKIV ARTIKLAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se