U15/13

 

TRÄNINGSPASS 16

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel med passningskorridorer (1)

U15 13 U 16 1

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Placera 5 röda konor enligt grafiken.
 • Markera passningskorridorer (blå konor).
 • Dela upp spelarna i tre grupper med 6 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B, som genomfört en föraktion (läs mer...) åt sidan.
 • Därefter passar spelare B till spelare C, som förflyttat sig ned från mitten till en position mellan de röda konorna.
 • Spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar optimalt sett med det andra tillslaget genom passningskorridoren till spelare E, som förflyttat sig mot passningskorridoren.
 • Därefter passar spelare E till spelare F som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare F tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare A som förflyttat sig åt sidan.
 • Därefter startar spelare A återigen nästa aktion från startpunkten...
 • Passningssekvensen sker varannan gång åt vänster sida och varannan gång åt höger sida.
 • Detta är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna skifta positioner inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare C tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, för att kunna spela bollen genom passningskorridoren.

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningsspel med passningskorridorer (2)

U15 13 U 16 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Markera ytterligare två passningskorridorer (röda konor).
 • Dela in spelarna i två grupper med 8 spelare i varje grupp.
 • Målvakterna genomför med två utespelare ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare A passar till spelare B, som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Därefter passar spelare B till spelare D som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare D tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare E som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Därefter passar spelare E, genom passningskorridoren, till spelare C som genomfört en föraktion åt sidan.
 • Spelare C låter sedan bollen passera kroppens mitt, tar emot bollen med vänster fot och passar med det andra tillslaget, genom passningskorridoren, till spelare F.
 • Spelare F tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen, dribblar en bit och spelar sedan en passning till spelare A som förflyttat sig åt sidan.
 • Därefter startar spelare A återigen nästa aktion från startpunkten...
 • När bollen befinner sig hos spelare E måste spelare C orientera sig genom att titta över sin vänstra axel på spelare B.
 • Om spelare B håller upp höger arm i luften, måste spelare C passa bollen direkt till spelare G när han erhåller passningen från spelare E.
 • Om spelare B inte håller upp höger arm i luften när bollen befinner sig hos spelare E, vänder spelare B spelet på samma sätt som tidigare (se punkt 5 ovan).
 • När spelare G erhåller en passning från spelare C, fortsätter aktionen därifrån på samma sätt som från startpunkten.
 • Detta är en kontinuerlig övning där varje spelare behåller sin position.
 • Låt spelarna skifta positioner inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna genomför föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare C orienterar sig i tid, för att snabbt kunna uppfatta kommande passningssekvens.

 

 

HUVUDÖVNING 1

15 minuter

Passningsspel med motstånd i tre zoner

U15 13 U 16 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera tre zoner.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper med 9 spelare i varje grupp.

Anvisningar

 • Aktionen startar genom att tre spelare i någon av ytterzonerna börjar passa till varandra.
 • De försöker att spela minst sex passningar mellan varandra, innan de spelar bollen längs marken till den andra ytterzonen.
 • Samtidigt löper två spelare ur mellanzonen till ytterzonen och försöker att erövra bollen.
 • Om spelarna med bollen lyckas att spela minst sex passningar mellan varandra, spelar de därefter bollen till den andra ytterzonen...
 • Försvarsspelaren i mellanzonen försöker att bryta en eventuell passning från ytterzon till ytterzon.
 • Om någon av de två spelarna ur mellanzonen lyckas att erövra bollen, spelar de och spelaren i mellanzonen tre passningar.
 • Därefter startar spelet återigen i den andra ytterzonen.
 • Går bollen utanför zonerna, startar spelet återigen i den andra ytterzonen.
 • Byt ut försvarsspelare i mellanzonen inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna passar bollen längs marken.
 • Var uppmärksam på att spelarna justerar sina positioner efter varje passning.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Spel 4-mot-4 + 2 neutrala spelare

U15 13 U 16 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Fyra neutrala spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 4-mot-4 + 2 neutrala spelare.
 • De två neutrala spelarna deltar med laget som har bollen.
 • Spelet startar med att målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker utan inkast och hörnor. Går bollen utanför linjerna, startar spelet återigen genom målvakten i det andra laget.
 • Efter ett mål startar spelet återigen genom att målvakten i det andra laget passar till en av sina medspelare.
 • Skifta spelare i de bägge lagen samt de neutrala spelarna inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Se till att spelarna i de bägge lagen kontinuerligt använder de neutrala spelarna i sitt offensiva spel.
 • Var uppmärksam på att spelarna justerar sina positioner efter varje passning.

 

  

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 7-mot-7 + 4 neutrala spelare

U15 13 U 16 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Markera en spelplan.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-7 + 4 neutrala spelare.
 • Laget som spelar med bollen är organiserade i ett 1-3-4-3 system.
 • Laget som spelar mot bollen är organiserade i ett 1-3-3 system.
 • De fyra neutrala spelarna deltar med laget som har bollen. De två neutrala spelarna på kanterna kan inte attackeras av någon motståndare och använder därmed maximalt tre tillslag.
 • Spelet startar med att målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker utan inkast och hörnor. Går bollen utanför linjerna, startar spelet återigen genom målvakten i det andra laget.
 • Efter ett mål startar spelet återigen genom att målvakten i det andra laget passar till en av sina medspelare.
 • Mål som görs efter en passning från en neutral spelare ger två poäng och mål som görs utan en passning från en neutral spelare ger en poäng.
 • Vilket lag lyckas göra flest poäng?

Tips

 • Se till att spelarna kontinuerligt använder de neutrala spelarna i sitt offensiva spel.
 • Var uppmärksam på att spelarna justerar sina positioner efter varje passning.
 • Se till att laget som spelar med bollen finner passningskorridorerna till de två centrala neutrala spelarna under sin speluppbyggnad.

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL TRÄNINGSPASS 15

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se