U15/13

 

TRÄNINGSPASS 18

UTOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passningsspel i ruter med väggspel

U15 13 U 18 1A

 

U15 13 U 18 2

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (röda konor) med en ruter i varje (blå konor).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-A1-A-B-B1-B-C-C1-C-D-D1-D-A...

 • Spelare A genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare A1.
 • Därefter passar spelare A till spelare B och skiftar sedan position med spelare A1.
 • Spelare B genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare B1.
 • Därefter passar spelare B till spelare C och skiftar sedan position med spelare B1.
 • Spelare C genomför...
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter 5 minuter.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och genomför en föraktion (läs mer...).

 

 

UPPVÄRMNING 2

20 minuter

Passningsspel i ruter med tempoväxel

U15 13 U 18 3

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

A-A1-A-B-B1-B-C1-C-D-A...

 • Spelare A genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare A1.
 • Därefter passar han till spelare B och skiftar sedan position med A1.
 • Spelare B genomför, efter en kort dribbling, ett väggspel med spelare B1.
 • Därefter passar han (överspelar en linje) till spelare C1 och skiftar sedan position med spelare B1.
 • Spelare C1 spelar en passning i sin medspelares löpväg (spelare C).
 • Spelare C spelar sedan en direktpassning i sin medspelares löpväg (spelare D) och skiftar sedan position med spelare C1.
 • Spelare D passar därefter till spelare A och skiftar sedan position med spelare D1.
 • Låt spelarna genomföra passningssekvensen åt andra hållet efter 10 minuter.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att alla spelare genomför sina föraktioner.
 • Förklara för spelarna att tempoväxlingen på position C och D innefattar en högre risk i passningsspelet och att detta är nödvändigt för vidare utveckling.

 

 

HUVUDÖVNING 1

4 x 5 minuter

4-mot-4 (1)

U15 13 U 18 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Avlägsna rutern i varje rektangel och markera istället dribblingskoridorer (blå konor).
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • Lagen agerar både offensivt och defensivt i en ruterformation.
 • Spelet sker med inkast.
 • Mål kan endast göras genom att en spelare dribblar över dribblingslinjen.
 • Speltiden är 4 x 5 minuter med små pauser mellan varje period.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att de genomför sina för- och efteraktioner.
 • Låt inte spelarna spela i någon annan formation än en ruterformation. Det betyder att det kommer uppstå många 1-mot-1 situationer.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

4 x 5 minuter

4-mot-4 (2)

U15 13 U 18 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Avlägsna de fyra blå konorna och placera istället ut två 7-mannamål.

Anvisningar

 • Lag agerar både offensivt och defensivt i en ruterformation.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Ena laget försöker att göra mål på 7-mannamålet och det andra laget försöker att dribbla över dribblingslinjen. 
 • Speltiden är 4 x 5 minuter med små pauser mellan varje period.
 • Efter 5 minuter skiftar lagen på samma spelplan sida med varandra, så att bägge lag spelar två perioder med målvakt och två perioder utan målvakt.

Tips

 • Se till att spelarna intar en öppen position under passningsspelet och att de genomför sina för- och efteraktioner.
 • Låt inte spelarna spela i någon annan formation än en ruterformation. Det betyder att det kommer uppstå många 1-mot-1 situationer.

 

 

SLUTÖVNING

2 x 10 minuter

Spel 9-mot-9 på en ruter-anpassad spelplan

U15 13 U 18 6

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelet startar med att en av målvakterna passar till en medspelare.
 • Därefter spelar lagen fritt mot varandra.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Använd den korta pausen efter halva speltiden till att diskutera vad som kan förbättras.
 • Vid behov, förklara hur viktig en ruterformation är för både speluppbyggnad och anfallsspel.

 

TILL TRÄNINGSPASS 19

 

TILL TRÄNINGSPASS 17

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se