U9

 

Varje åldersgrupp har speciella behov. Barn i åldersgruppen U9 har redan gjort sina första erfarenheter i skolan. Fotboll brukar inte vara något nytt för dem, då många har sprungit efter bollar sedan barnsben.

Barnen, i åldern 7 - 9 år, utmärker sig genom följande egenskaper och uppvisar följande förhållningssätt:

 

MYCKET TÄVLINGSINRIKTADE

I den här åldern gillar man att tävla mot varandra, mäta sig med andra och ta reda på vem som är starkast. Det är viktigt att tränaren ser till att alla någon gång får vinna och känna sig framgångsrik.

 

LIVLIGA OCH LEKFULLA

Barn har mycket energi att göra av med. En åldersanpassad träning bör uppfylla deras stora rörelsebehov och undvika för mycket stillastående.

 

LÅG KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

Att koncentrera sig är ansträngande. Framförallt barn har svårigheter att fokusera en längre tid - de distraheras lätt. Därför bör tränarens instruktioner alltid vara korta och enkla.

 

TRÄNARENS BETYDELSE

För många är tränaren en god vän. Han är en viktig förebild med stor betydelse i deras vardag. Följaktligen orienterar de sig efter hur han uppför sig. Tränaren måste vara medveten om sin betydelsefulla förebildsfunktion och förhålla sig därefter.

 

SJÄLVFÖRTROENDE OCH KÄNSLIGHET

Barn verkar ofta ha ett bra självförtroende, men de är lättpåverkade och mycket känsliga. Kritik kan påverka dem starkt och bör därmed uttalas med stor försiktighet. Tränaren ska alltid se till att motivera dem med ärligt beröm.

 

Ditt fotbollsbibliotek.se