U19/17

 

TRÄNINGSPASS 9

INOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

10 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning och förflyttning (1)

U19 17 I 9 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två passningskorridorer.
 • Dela in spelarna i två grupper.
 • Avståndet mellan grupperna bör vara ca 8 meter.  
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelaren som befinner sig först i ledet på ena sidan startar aktionen genom att ta bollen med det första tillslaget utanför den röda konan till höger.
 • Därefter spelar han en passning med det andra tillslaget igenom passningskorridoren på motsatt sida.
 • Samtidigt genomför spelaren på motsatt sida en föraktion (läs mer...). Först ifrån bollen och sedan emot bollen.
 • Därefter tar han bollen med det första tillslaget utanför den röda konan till höger. Sedan passar han med det andra tillslaget igenom passningskorridoren på motsatt sida...
 • Efter varje passning löper spelarna till gruppen på motsatt sida och ställer sig sist i ledet.
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter ca 5 minuter.
 • Som variation kan spelarna genomföra koordinationsmoment när de springer till andra sidan. Exempelvis steg i sidled, armrörelser, upphopp med nick osv.

Tips

 • Se till att spelarna endast använder höger fot vid höger varv och vänster fot vid vänster varv.
 • Var uppmärksam på att spelarna inte löper till motsatt sida innan de ser att passningsmottagaren kontrollerat bollen.
 • Observera att spelarna genomför sina föraktioner och att de inte förblir stillastående innan de erhåller passningen från spelaren på motsatt sida.
 • Spelarna bör enbart försöka att arbeta med insidan av foten i den här övningen.
 • Var uppmärksam på att spelarna utför precisa passningar igenom passningskorridoren på motsatt sida, så att passningsmottagaren därmed enkelt kan kontrollera bollen och spela vidare med det andra tillslaget. 
 • Uppmana spelarna till att förflytta sig i ett lugnt tempo till motsatt sida.
 • Fråga spelarna varför det är viktigt att ta bollen åt sidan med det första tillslaget. Försök att guida dem i rätt riktning ifall de inte vet svaret på frågan.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning och förflyttning (2)

U19 17 I 9 2

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera ut två blå konor.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Spelare A som befinner sig först i ledet på ena sidan startar aktionen genom att spela en passning till spelare B på motsatt sida.
 • Spelare B spelar direkt tillbaka till spelare A för att sedan förflytta sig runt den röda konan till höger på samma sida.
 • Därefter passar spelare A till spelare B som från sin nya position passar till nästa spelare i sitt led.
 • Spelare A förflyttar sig och ställer sig sist i ledet på sin sida. Även spelare B förflyttar sig och ställer sig sist i ledet på sin sida. 
 • De nya spelarna som befinner sig först i ledet på respektive sida genomför samma passningssekvens för att sedan ställa sig sist i sitt led...
 • Låt spelarna genomföra passningsspelet åt andra hållet efter ca 5 minuter.

Tips

 • Se till att spelare B (se grafiken och videon) har en öppen position när denne förflyttar sig mot den röda konan efter tillbakaspelet till spelare A.
 • Observera att nästa spelare i ledet inte befinner sig på samma linje som spelare B (se grafiken och videon) då denne spelar den sista passningen. 
 • Var uppmärksam på att spelarna utför precisa passningar igenom den blå passningskorridoren, så att medspelaren på motsatt sida därmed enkelt kan spela tillbaka bollen.
 • Uppmana spelarna till att använda fler tillslag om de behöver för att säkerställa lyckade passningssekvenser.
 • Förklara vikten av kontrollerade passningar.   

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Från 4-mot-2 i zon 1 till 4-mot-2 i zon 2

 

Tränaren startar aktionen...

U19 17 I 9 3a

 

... samtliga spelare i det röda laget, förutom den blåmarkerade, förflyttar sig efter fem passningar inom laget från zon 1 till zon 2 där bollinnehavsspelet 4-mot-2 fortsätter...

U19 17 I 9 3b

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera en spelplan (20 x 10 m).
 • Dela upp spelarna i två lag med 6 spelare i det ena laget och 4 spelare i det andra laget.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

 • I bägge zoner placeras en spelare ur det röda laget (blåmarkerade i grafiken). Dessa tillåts inte att byta kvadrater under spelets gång utan förblir istället placerade i sina respektive zoner.
 • Spelet startar med att tränaren spelar en passning till anfallsspelarna (röda träningsvästar) i zon 1.
 • Samtidigt startar två försvarsspelare (blå träningsvästar) att förflytta sig in i zon 1.
 • Därefter sker ett bollinnehavsspel, 4-mot-2, i zon 1.
 • Efter att spelarna i det anfallande laget lyckas att spela fem passningar inom laget försöker de vid lämpligt tillfälle att spela en passning till sin medspelare i zon 2.
 • Om det lyckas, förflyttar sig tre anfallsspelare samt de bägge försvarsspelarna till zon 2 där bollinnehavsspelet 4-mot-2 fortsätter.
 • Lyckas däremot försvarsspelarna att bryta bollinnehavet, försöker de senast efter två passningar att spela bollen till någon av sina medspelare som befinner sig utanför zon 1 och zon 2.
 • Därefter startar tränaren återigen nästa aktion.
 • Växla försvarsspelare efter ca 40 sekunder. 
 • Låt även anfallsspelarna efter en viss tid byta roller med varandra. 
 • Går bollen utanför spelplanen, startar tränaren nästa aktion genom att spela en passning till anfallsspelarna som befinner sig i någon av zonerna.
 • Som variation kan spelarna i det anfallande laget tillåtas att försöka återerövra bollen vid en bollförlust.  

Tips

 • Se till att spelarna i det anfallande laget kontinuerligt försöker att upprätthålla en ruterformation i bollinnehavsspelet 4-mot-2. 
 • Var uppmärksam på att anfallsspelarna behåller ruterformationen då de skiftar till motsatt zon och inte förflyttar sig ostrukturerat.
 • Uppmana anfallsspelarna till att passa längs golvet.
 • Försvarsspelarna bör så snabbt som möjligt, efter att de lyckats erövra bollen, försöka finna någon av sina medspelare utanför zon 1 och zon 2.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Bollinnehavsspel 5-mot-5 + 2

U19 17 I 9 4

Träningspunkter

 • Bollinnehav
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Två neutrala spelare.

Anvisningar

 • Lagen spelar ett bollinnehavsspel 5-mot-5 + 2.
 • Det lag som spelar med bollen är organiserat i ett 1-2-3-1 system.
 • Spelet startar med att en spelare ur ena laget passar till en av sina medspelare.
 • Därefter försöker anfallsspelarna tillsammans med de neutrala spelarna att behålla bollen inom laget så länge som möjligt.
 • Lyckas det försvarande laget att erövra bollen, försöker de i sin tur tillsammans med de neutrala spelarna att behålla bollen inom laget så länge som möjligt.
 • Spelet sker med insparkar.
 • Skifta neutrala spelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Som variation kan lagen tävla mot varandra - vilket lag lyckas spela flest passningar utan att förlora bollen?

Tips

 • Se till att anfallsspelarna agerar utifrån sina positioner under spelets gång för att därmed upprätthålla en gynnsam struktur (se grafiken). Tillåt inte spelarna att förflytta sig hur som helst. 
 • Anfallsspelarna bör ständigt försöka sträva efter att upprätta ruterformationer i spelet med bollen.
 • De neutrala spelarna bör agera i mellanzonerna under spelets gång.
 • Uppmana spelarna till att passa längs golvet.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 5-mot-5 + 2 på två mål med målvakter

U19 17 I 9 5

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Försvarstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.

Anvisningar

 • Lagen spelar 5-mot-5 + 2 på två mål.
 • Det lag som spelar med bollen är organiserat i ett 1-2-3-1 system. 
 • Spelet startar med att ena målvakten passar till en av sina medspelare. 
 • Därefter försöker anfallsspelarna tillsammans med de neutrala spelarna att göra mål via ett passningsspel längs golvet.
 • Lyckas det försvarande laget att erövra bollen, försöker de i sin tur tillsammans med de neutrala spelarna att göra mål via ett passningsspel längs golvet.
 • Spelet sker med insparkar och hörnor.
 • Lyckas det ena laget göra mål, startar spelet återigen från målvakten i det lag som gjort målet. 
 • Skifta neutrala spelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att anfallsspelarna agerar utifrån sina positioner under spelets gång för att därmed upprätthålla en gynnsam struktur (se grafiken). Tillåt inte spelarna att förflytta sig hur som helst. 
 • Anfallsspelarna bör ständigt försöka sträva efter att upprätta ruterformationer i spelet med bollen.
 • De neutrala spelarna bör agera i mellanzonerna under spelets gång.
 • Uppmana spelarna till att passa längs golvet.

 

TILL TRÄNINGSPASS 10

 

TILL TRÄNINGSPASS 8

 

TILL ARKIV U19/17 INOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se