U15/13

 

TRÄNINGSPASS 22

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passningsspel mellan olika zoner (1)

U15 13 U 22 1

 

U15 13 U 22 1a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 12m). 
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att en spelare på position A och en spelare på position B dribblar i diagonal riktning mot mitten.
 • Samtidigt startar nästa spelare på position A och nästa spelare på position B att "överlappa" respektive bollhållare på utsidan av rektangeln.
 • Bollhållarna spelar därefter, när de dribblat till mitten, en passning till respektive medspelare på utsidan av rektangeln som genomfört en "överlappning".
 • Därefter tar spelarna på utsidan med sig bollen in i rektangeln innan de spelar en passning till nästa spelare i motsatt grupp.
 • Nästa spelare på position A och nästa spelare på position B startar samtidigt att dribbla i diagonal riktning mot mitten...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare till gruppen på motsatt sida, där de ställer sig sist i ledet.
 • Genomför övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna på utsidan tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i rektangeln innan de spelar den avslutande passningen (observera att de "överlappande" spelarna inte tar emot bollen inne i rektangeln).
 • Var uppmärksam på att bollhållarna inte tappar kontakten med sina medspelare efter sina passningar. De bör skifta position först efter att deras medspelare spelat den avslutande passningen.
 • Den avslutande passningen bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det. 

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passningsspel mellan olika zoner (2)

U15 13 U 22 2

 

U15 13 U 22 2a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att en spelare på position A och en spelare på position B dribblar i diagonal riktning mot mitten.
 • Samtidigt startar nästa spelare på position A och nästa spelare på position B att "överlappa" respektive bollhållare på utsidan av rektangeln.
 • Bollhållarna spelar därefter, när de dribblat till mitten, en passning till respektive medspelare på utsidan av rektangeln som genomfört en "överlappning".
 • Därefter tar spelarna på utsidan med sig bollen in i rektangeln för att sedan spela ett väggspel med sin medspelare, som förflyttat sig framåt, innan de spelar en passning till nästa spelare i motsatt grupp.
 • Nästa spelare på position A och nästa spelare på position B startar samtidigt att dribbla i diagonal riktning mot mitten...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare till gruppen på motsatt sida, där de ställer sig sist i ledet.
 • Genomför övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna på utsidan tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i rektangeln innan de genomför ett väggspel med sin medspelare (observera att de "överlappande" spelarna inte tar emot bollen inne i rektangeln).
 • Var uppmärksam på att bollhållarna inte tappar kontakten med sina medspelare efter sina passningar.
 • Den "överlappande" spelaren bör genomföra en tempoväxling i samband med väggspelet.
 • Observera att "väggspelaren" använder situationskorrekt ben för att underlätta den avslutande passningen för sin medspelare. 

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Passningsspel mellan olika zoner och avslut (1)

U15 13 U 22 3

 

U15 13 U 22 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Placera ytterligare två konor på respektive sidlinje.
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A på station 1 dribblar från sin startposition i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen.   
 • Samtidigt startar spelare B på station 1 att "överlappa" spelare A på kanten.
 • Spelare A passar, efter en dribbling till mitten av mellanzonen, till spelare B som genomfört en "överlappning" på kanten.
 • Därefter tar spelare B med sig bollen in i straffområdet, för att sedan spela en passning till en av de två anfallarna som förflyttat sig in i straffområdet från station 3.
 • Anfallarna försöker sedan att avsluta på mål.
 • Efter avslutad aktion skiftar spelare A och spelare B positioner med varandra. Anfallarna ställer sig sist på station 3. 
 • Nästa aktion startar sedan hos spelare A på andra sidan (station 2).
 • Låt spelarna på station 1 och station 2 skifta positioner med varandra efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på station 3 inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Som variation kan lagen tävla mot varandra. Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna på kanterna tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i straffområdet innan de spelar den avslutande passningen.
 • Den avslutande passningen till anfallarna bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att anfallarna på station 3 tajmar sina förflyttningar in i straffområdet och inte blir stillastående.
 • Observera att spelare A dribblar i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen, för att skapa utrymme för den "överlappande" spelaren.  

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Passningsspel mellan olika zoner och avslut (2)

U15 13 U 22 4

 

U15 13 U 22 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

 • Spelare A på station 1 dribblar från sin startposition i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen.   
 • Samtidigt startar spelare B på station 1 att "överlappa" spelare A på kanten.
 • Spelare A passar, efter en dribbling till mitten av mellanzonen, till spelare B som genomfört en "överlappning" på kanten.
 • Därefter tar spelare B med sig bollen in i straffområdet och spelar ett väggspel med spelare A, för att sedan passa till en av de två anfallarna som förflyttat sig in i straffområdet från station 3.
 • Anfallarna försöker sedan att avsluta på mål.
 • Efter avslutad aktion skiftar spelare A och spelare B positioner med varandra. Anfallarna ställer sig sist på station 3. 
 • Nästa aktion startar sedan hos spelare A på andra sidan (station 2).
 • Låt spelarna på station 1 och station 2 skifta positioner med varandra efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på station 3 inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Som variation kan lagen tävla mot varandra. Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna på kanterna tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i straffområdet innan de genomför väggspelet med spelare A.
 • Den avslutande passningen till anfallarna bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att anfallarna på station 3 tajmar sina förflyttningar in i straffområdet och inte blir stillastående.
 • Observera att spelare A dribblar i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen, för att skapa utrymme för den "överlappande" spelaren.
 • Var uppmärksam på att spelare A inte tappar kontakten med sin medspelare på kanten efter den första passningen.

  

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 7-mot-7 med 4 neutrala ytterspelare

U15 13 U 22 5

 

Horisontella zoner

U15 13 U 22 5a

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1-defensivt

Organisation

 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Markera en spelplan och placera konorna från "Huvudövning 2" på samma sätt som i grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Fyra neutrala spelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 7-mot-7 + 4 neutrala spelare.
 • De fyra neutrala spelarna på kanterna deltar med laget som har bollen.
 • Endast en försvarare tillåts att beträda kantzonerna (1-mot-1 offensivt och defensivt). 
 • Spelet startar med att målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker utan inkast och hörnor. Går bollen utanför sid- eller kortlinjerna, startar spelet återigen genom målvakten i det andra laget.
 • Efter ett mål, startar spelet återigen genom att målvakten i det andra laget passar till en av sina medspelare.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål? 

Tips

 • Se till att laget med bollen försöker att placera fyra spelare i mellanzonerna (gulmarkerat område) för att skapa gynnsamma situationer för de neutrala spelarna (på kanterna), så att de kan genomföra "överlappningar". Placeringarna bidrar även till att skapa utrymme för spelarna centralt. Tillåt inte spelarna att springa omkring ostrukturerat i mellanzonerna och det centrala området eftersom det många gånger leder till lite utrymme för flera spelare i det anfallande laget samt en mindre gynnsam passningsrytm. 
 • Var uppmärksam på att spelarna kontinuerligt använder de neutrala spelarna i sitt offensiva spel.

 

TILL TRÄNINGSPASS 23

 

TILL TRÄNINGSPASS 21

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se