U15/13

 

TRÄNINGSPASS 21

UTOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Två bollar (1)

U15 13 U 21 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Inkast
 • Koordination

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 16m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • Placera fyra "kastare" utanför rektanglarna med varsin boll i händerna.
 • De resterande spelarna dribblar fritt inom rektangeln och begär så ofta som möjligt ett inkast från de bägge "kastarna". 
 • Efter inkast, kastar spelarna omedelbart tillbaka bollen.
 • Spelarna inom rektangeln bör ständigt dribbla. 
 • Skifta "kastare" inom regelbundna tidsintervaller. 

Tips

 • Spelarna måste ständigt behålla "kastarna" i blicken för att kunna förflytta sig och begära ett inkast i rätt ögonblick.
 • Det är viktigt att spelarna ständigt är i rörelse.
 • Kräv att "kastarna" genomför ordentliga och flacka inkast - inga "snöbollar".

 

 

UPPVÄRMNING 2

12 minuter

Två bollar (2)

U15 13 U 21 2

 

Övning 1

U15 13 U 21 3

 

Övning 2

U15 13 U 21 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Koordination

Organisation

 • Markera fyra dribblingsbanor (avstånd 4m och 8m mellan konorna).
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.
 • Två bollar per grupp.
 • Målvakterna genomför ett målvaktsspecifikt träningsprogram.

Anvisningar

Övning 1:

 • På tränarens kommando dribblar de första spelarna i bägge grupper med två bollar genom de första två konorna, lämnar en boll och dribblar med den andra runt den tredje konan. 
 • Därefter passar de till nästa spelare i respektive grupp, sprintar tillbaka till bollen (som de tidigare lämnat) för att passa den till nästa spelare.
 • Avslutningsvis återvänder spelarna till startpunkterna och ställer sig sist samtidigt som nästa spelare startar att dribbla med två bollar...
 • Efter 3 minuter byter spelarna sida med varandra. 

Övning 2:

 • På tränarens kommando startar de första spelarna i bägge grupper att förflytta sig mot den andra konan.
 • Därefter erhåller de en passning från nästa spelare, tar med bollen och dribblar till den tredje konan. Vid konan erhåller de ytterligare en passning för att sedan dribbla med två bollar i riktning mot startpunkten.
 • I höjd med den andra konan passar de tillbaka bägge bollar till respektive startpunkt.
 • Avslutningsvis återvända spelarna till startpunkterna och ställer sig sist samtidigt som nästa spelare startar att förflytta sig mot den andra konan...
 • Efter 3 minuter byter spelarna sida med varandra. 

Efter 6 minuter växlar grupperna övningar.

Tips

 • Genom att dribbla med två bollar tränas olika rörelser (koordination).
 • Ta inte övningen på för stort allvar utan tillåt er att ha roligt.

 

 

HUVUDÖVNING 1

24 minuter

Komplexa avslut (1)

5-mot-3 (1)

U15 13 U 21 5a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper med 4 spelare i varje grupp och en tredje grupp med 8 spelare.
 • Två bollar hos grupp 1 och 2.

Anvisningar

Grupp 1 och 2:

A-C-A-Avslut-B-C-Avslut

 • Spelare A i grupp 1 passar till spelare C som direkt spelar bollen i sin medspelares löpväg (spelare A). 
 • Spelare A tar med bollen och avslutar efter en kort dribbling från en snäv vinkel. 
 • I och med att spelare A avslutar på mål, passar spelare B till spelare C. 
 • Spelare C vänder upp med bollen och avslutar efter en kort dribbling från en central position. 
 • Avslutningsvis flyttar samtliga spelare en position vidare (A-B, B-C, C-A). 
 • Spelare A i grupp 2 passar till spelare C...
 • Efter 6 minuter byter grupperna sida med varandra. 

Grupp 3:

5-mot-3

 • I den här varianten av 5-mot-3 fungerar mittcirkeln som spelplan. 
 • De fyra ytterspelarna försöker, tillsammans med spelaren inom spelplanen, att behålla bollen inom laget så länge som möjligt.  
 • Lyckas de försvarande spelarna erövra bollen, försöker de att spela ett särskilt antal direktpassningar (exempelvis 3) mellan varandra (3-mot-1). 
 • Därefter fortsätter spelet 5-mot-3...
 • Växla försvarare inom regelbundna tidsintervaller.

Efter 12 minuter byter grupp 1 och 2 med grupp 3. 

Tips

Grupp 1 och 2:

Se till att de olika passningsteknikerna,

 • kort kraftfull passning längs marken (spelare A),
 • direktpassning (spelare C),
 • längre kraftfull passning längs marken utan skruv (spelare B),

så väl som med- och mottagningsteknikerna,

 • tempofylld dribbling i spelriktningen (spelare A),
 • vändning och kort snabb dribbling (spelare C)

utförs korrekt. 

 

 

 HUVUDÖVNING 2

24 minuter

Komplexa avslut (2)

5-mot-3 (2)

U15 13 U 21 6a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.

Anvisningar

Grupp 1:

A-B-C-Avslut-D-A-Avslut

 • Spelare A passar efter en tempofylld dribbling till spelare B som direkt passar till spelare C. 
 • Spelare C vänder upp med bollen och avslutar efter en kort dribbling från en central position. 
 • I och med att spelare C vänder upp, passar spelare D till spelare A som förflyttat sig mot mitten.
 • Spelare A tar med bollen och avslutar efter en kort dribbling från en snäv vinkel. 
 • Avslutningsvis flyttar samtliga spelare en position vidare (A-B, B-C, C-D, D-A).
 • Spelare A passar efter en tempofylld dribbling...
 • Efter 6 minuter genomför spelarna övningen från andra sidan.

Grupp 2:

5-mot-3

 • I den här varianten av 5-mot-3 fungerar mittcirkeln som spelplan.
 • De fem spelarna inom spelplanen försöker att behålla bollen inom laget så länge som möjligt
 • Lyckas de försvarande spelarna erövra bollen, försöker de att dribbla ut från spelplanen (3-mot-5). 
 • Därefter fortsätter spelet 5-mot-3...
 • Växla försvarare inom regelbundna tidsintervaller. 

Efter 12 minuter byter grupp 1 med 2.

Tips

Se till att de olika passningsteknikerna,

 • kort kraftfull passning längs marken efter en tempofylld dribbling (spelare A), 
 • längre kraftfull direktpassning längs marken utan skruv (spelare B), 
 • längre kraftfull passning utan skruv (spelare D),

så väl som med- och mottagningsteknikerna,

 • vändning och kort snabb dribbling (spelare C),
 • tempofylld dribbling i spelriktningen (spelare A),

utförs korrekt.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Komplexa avslut (3)

U15 13 U 21 7

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Förstora spelplan enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera fyra ytterspelare enligt grafiken.
 • Varje ytterspelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelet startar med att en av målvakterna passar till en medspelare.
 • Därefter spelar lagen fritt 6+MV-mot-6+MV mot varandra.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Ytterspelarnas uppgifter är att fortsätta spelet med ett inlägg efter att det egna laget gjort mål eller försvarande lag orsakat en "hörna". Ytterspelaren på vänster sida genomför en kort tempofylld dribbling (lagen har nu tid att omorganisera sig) och slår ett inlägg. Efter att anfallet avslutats, startar ytterspelaren på andra sidan med en tempofylld dribbling...
 • Efter det andra inlägget, kommer ytterspelarna in på spelplanen och två nya spelare intar ytterpositionerna medan målvakten fortsätter spelet.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Coaching: Förlora inte kontakten efter ett mål. Lagen bör istället omedelbart omorganisera sig till nästa situation.

Variation:

 • Om ett mål görs efter ett inlägg, räknas det dubbelt.
 • Ytterspelarna kan också spela hårda passningar längs marken framför mål eller snett-inåt-bakåt i straffområdet.
 • Ytterspelarna skiftar efter en särskild tid och inte efter varje inlägg. 

 

TILL TRÄNINGSPASS 22

 

TILL TRÄNINGSPASS 20

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se