U15/13

 

TRÄNINGSPASS 23

UTOMHUS

 

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Från den ena till den andra sidan

U15 13 U 23 1

Träningspunkter

 • Bollarbete
 • Passningsspel
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (16 x 12 meter).
 • Placera ut två elvamannamål (behövs från och med "Huvudövning 1").
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga utespelare har en boll.

Anvisningar

 • Spelarna i bägge rektanglar jonglerar och dribblar.
 • De två målvakterna ropar upp varsin spelare. Spelarna dribblar ut ur rektangeln, spelar ett väggspel med målvakten, dribblar vidare till den motstående rektangeln och jonglerar/dribblar där.
 • Därefter ropar målvakterna upp nästa spelare...

Tips

 • Målvakterna erbjuder sig aktivt.
 • Anpassa rektanglarnas storlek och avståndet mellan dem till spelarnas kunskapsnivå.
 • I början av övningen får målvakten enbart ropa upp spelare ur en rektangel. Senare ur bägge.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Jägare och de jagade

U15 13 U 23 2

Träningspunkter

 • Koordination

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • En boll per rektangel.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Målvakterna genomför tillsammans ett målvaktsspecifikt uppvärmningsprogram.

Anvisningar

 • På tränarens kommando startar två "jägare" och försöker nudda en motståndare.
 • Efter att en jägare har nuddat en motståndare, springer han tillbaka, dunkar nästa jägare i ryggen och denne försöker i sin tur att nudda en motståndare...
 • Det gills bara ifall jägaren nuddar en motståndare utan boll. De jagade spelarna kan undkomma jägaren genom att kasta bollen till varandra.
 • Har de "röda" eller de "blå" jägarna först nuddat fyra spelare?
 • Därefter byter jägare och de jagade roller med varandra.

Tips

 • Ifall spelarna råkar tappa bollen, får den först plockas upp när en ny jägare startar. Det betyder att spelarna måste försöka att springa ifrån jägaren.
 • En och samma spelare får inte nuddas två gånger på raken.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

1-mot-1 i avslutszoner (1)

U15 13 U 23 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera två avslutszoner.
 • Markera en startpunkt mellan bägge avslutszoner.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Samtliga spelare i grupp A och C har en boll.

Anvisningar

 • Försvararen (A och C) passar till anfallaren (B och D) och springer därefter in i avslutszonen.
 • Anfallaren dribblar in i avslutszonen och försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att dribbla över linjen mittemot kortlinjen.
 • Därefter återvänder spelarna till sina respektive grupper, ställer sig sist i kön och nästa försvarare passar till anfallaren...
 • Efter 5 minuter byter gupp A och B såsom grupp C och D uppgifter med varandra.
 • Efter 10 minuter utförs övningen åt andra hållet.

Tips

 • Anpassa avståndet mellan anfallare och försvarare till spelarnas kunskapsnivå.
 • Anfallaren väntar inte på försvararen utan försöker så snabbt som möjligt att komma till avslut.

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

1-mot-1 i avslutszoner (2)

U15 13 U 23 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Dela upp lagen i tre grupper. En grupp med 4 spelare och två grupper med 2 spelare.
 • Samtliga spelare i grupp 1 och 4 har en boll.

Anvisningar

 • Passningsspelare (1 och 4) passar till anfallare (2 och 5).
 • I och med passningen springer försvarare (3 och 6) in i avslutszonen.
 • Anfallaren dribblar in i avslutszonen och försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att dribbla över linjen mittemot kortlinjen.
 • Därefter byter passningsspelare och anfallare (1 med 2 och 4 med 5) sina positioner.
 • Försvarare (3 och 6) springer tillbaka till sina respektive grupper, ställer sig sist i kön och nästa passningsspelare passar till anfallaren...
 • Efter 5 minuter byter gupp 1/2 och 3 såsom grupp 4/5 och 6 uppgifter med varandra.
 • Efter 10 minuter utförs övningen åt andra hållet.

Tips

 • Anpassa avståndet mellan anfallare och försvarare till spelarnas kunskapsnivå.
 • Anfallaren väntar inte på försvararen utan försöker så snabbt som möjligt att komma till avslut.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

Spel 9-mot-9 med avslutszoner

U15 13 U 23 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Avlägsna konan mellan avslutszonerna.
 • Spelplanen är en planhalva.

Anvisningar

 • Spelet sker fritt 9-mot-9.
 • Ett mål, direkt efter en dribbling in i avslutszonen, räknas dubbelt.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Bestäm en tidsbegränsning för att gynna målinriktade och snabba anfallsaktioner.

För att uppmuntra spelarna till att ta fler risker med avslutsaktioner,

 • räknas mål inom avslutszonen dubbelt och
 • mål direkt efter en dribbling in i avslutszonen fyra gånger.

 

TILL TRÄNINGSPASS 24

 

TILL TRÄNINGSPASS 22

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se