U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 1-10

AVSLUT

 

ÖVNING 1

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Fyra spelare, tre passningar och avslut

U15 13 U 1 3b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Markera fyra rektanglar (16 x 11m) inom spelplanen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

A-B-C-D-avslut:

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Spelarna inom gruppen skiftar position medurs efter att ha avslutat.
 • Spelarna skiftar efter en viss tid till nästa rektangel.
 • Vilket lag har gjort flest mål efter en hel runda?

Tips

 • Kräv raka bredsidespassningar utan skruv.
 • Se till att passningarna spelas i området framför spelarna (tekniskt enkelt att förarbeta = flytande spel) och inte direkt på deras fötter (tekniskt svårt att förarbeta = tidsförlust). 
 • Var uppmärksam på att spelarna alltid har visuell kontakt med bollhållaren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 2

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Fyra spelare, fem passningar och avslut

U15 13 U 1 4b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Markera fyra rektanglar (16 x 11m) inom spelplanen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

A-C-B-A-D-A-avslut:

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Spelarna inom gruppen skiftar position medurs efter att ha avslutat.
 • Spelarna skiftar efter en viss tid  till nästa rektangel.
 • Vilket lag har gjort flest mål efter en hel runda?

Tips

 • Kräv raka bredsidespassningar utan skruv.
 • Se till att passningarna spelas i området framför spelarna (tekniskt enkelt att förarbeta = flytande spel) och inte direkt på deras fötter (tekniskt svårt att förarbeta = tidsförlust).
 • Var uppmärksam på att spelarna alltid har visuell kontakt med bollhållaren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 3

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i ruter med avslut (1)

U15 13 U 2 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (10 x 10m) framför straffområdet.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Sekvens 1: A-B-C-A-D-B-avslut (första exemplet i videon).

Sekvens 2: A-C-B-A-D-C-avslut (andra exemplet i videon).

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter fyra rundor, skiftar spelarna inom gruppen sina positioner medurs.
 • Efter en runda från vänster sida och en runda från höger sida, byter målvakterna position med varandra.

Tips

 • Kräv att spelarna senast med det tredje tillslaget avslutar på mål.
 • Avslut med precision prioriteras framför avslut med kraft.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 4

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel i ruter med avslut (2)

U15 13 U 2 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (10 x 10m) framför straffområdet.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Sekvens 1: A-B-D-A-B-C-B-avslut (första exemplet i videon).

Sekvens 2: D-C-A-D-C-B-C-avslut (andra exemplet i videon).

 • Spelarna passar bollen till varandra med ett tillslag, enligt tränarens anvisningar.
 • Efter fyra rundor, skiftar spelarna inom gruppen sina positioner medurs.
 • Efter en runda från vänster sida och en runda från höger sida, byter målvakterna position med varandra.

Tips

 • Kräv att spelarna senast med det tredje tillslaget avslutar på mål.
 • Avslut med precision prioriteras framför avslut med kraft.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 5

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dribbling och avslut i korridoren (1)

U15 13 U 4 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två korridorer framför målen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • En spelare från varje yttergrupp dribblar kort mot mitten och passar sedan till spelaren som erbjuder sig.
 • Denna tar med sig bollen, dribblar in i korridoren, växlar till andra sidan med ett utfallssteg och avslutar sedan på mål, mot löpriktningen, med vänster fot.
 • Därefter skiftar han till nästa position.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna till andra sidan, så att avslutet sker med höger fot.

Tips

 • Spelarna bör inte försöka dribbla för snabbt, utan istället anpassa sitt dribblingstempo i förhållande till sin förmåga.
 • Uppmana spelarna att avsluta med stort mod och högt risktagande.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 6

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dribbling och avslut i korridoren (2)

U15 13 U 4 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Markera två korridorer framför målen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • En spelare placeras i korridoren som passiv försvarare.
 • En spelare från varje yttergrupp dribblar kort mot mitten och passar sedan till spelaren som erbjuder sig.
 • Denna tar med sig bollen, dribblar in i korridoren, växlar till andra sidan med ett utfallssteg och avslutar sedan på mål, mot löpriktningen, med vänster fot.
 • Därefter skiftar han till nästa position.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna till andra sidan, så att avslutet sker med höger fot.

Tips

 • Med tanke på den passiva försvararen kan en förstoring av korridoren vara nödvändig.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, kan försvararen agera delvis aktivt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 7

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 med ryggen mot mål (1)

U15 13 U 6 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt och defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen genom att spela en passning till spelare A.
 • Spelare A vänder upp med det första tillslaget och passar sedan med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Försvararen (spelare D) flyttar ut i och med passningen från spelare B till spelare C.
 • Spelare C (med ryggen mot mål) vänder upp och försöker i 1-mot-1 att göra mål.
 • Efter varje aktion skiftar spelare A, B och C en position vidare.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna A, B och C plats med spelarna på position D.
 • Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan.

Tips

 • Begär en passning med det första tillslaget från spelare B, om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 8

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 med ryggen mot mål (2)

U15 13 U 6 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • 1-mot-1 offensivt och defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Målvakten startar aktionen genom att spela en passning till spelare A.
 • Spelare A vänder upp med det första tillslaget och passar sedan med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Försvararna som är placerade vid spelare A och spelare B agerar passivt.
 • Försvarare D flyttar ut i och med passningen från spelare B till spelare C.
 • Spelare C (med ryggen mot mål) vänder upp och försöker i 1-mot-1 att göra mål.
 • Efter varje aktion skiftar spelare A, B och C en position vidare.
 • Efter efter en viss tid skiftar anfallsspelarna plats med försvarsspelarna.
 • Efter halva övningstider byter grupperna spelplan.

Tips

 • Begär en passning med det första tillslaget från spelare B, om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 9

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Beslut vid avslut - Lätt eller svårt (1) 

U15 13 U 7 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera startpunkter (blå konor).
 • Markera dribblingsmål framför startpunkterna (röda konor).
 • Markera tre korridorer framför varje mål.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • En spelare vid någon av startpunkterna dribblar till dribblingsmålet och spelar, i det ögonblicket som han passerar dribblingsmålet, en passning till den startande spelaren centralt framför målet.
 • Spelaren framför målet kan välja om han vill ta en lättare väg (A) eller en svårare väg (B) fram till avslutet.
 • Samtliga spelare som är placerade framför målet genomför två avslut efter varandra (en passning från vänster och därefter en passning från höger) och ställer sig sedan sist i ledet i sin grupp.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna på utsidan position med spelarna framför målen.

Tips

 • Uppmuntra spelarna att avsluta med ett stort risktagande.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 10

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Beslut vid avslut - Lätt eller svårt (2)

U15 13 U 7 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera startpunkter (blå konor).
 • Markera dribblingsmål framför startpunkterna (röda konor).
 • Markera tre korridorer framför varje mål.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelarna vid någon av startpunkterna genomför ett väggspel och spelar sedan en passning till spelaren framför målet.
 • Spelaren framför målet kan välja om han vill ta en lättare väg (A) eller en svårare väg (B) fram till avslutet.
 • För varje mål som görs genom korridor A erhåller spelaren en poäng och för varje mål som görs genom korridor B, två poäng.
 • Samtliga spelare som är placerade framför målet genomför två avslut efter varandra (en passning från vänster och därefter en passning från höger) och ställer sig sedan sist i ledet i sin grupp.
 • Efter en viss tid skiftar spelarna på utsidan position med spelarna framför målen.
 • Vilket lag lyckas göra flest poäng?

Tips

 • Den här övningen handlar inte om att komma till så många avslut som möjligt - utan om att ha kvalitet på hela aktionen.
 • För att bedriva en meningsfull lagtävling, är det viktigt att se till att aktionerna startar samtidigt på bägge sidor.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se