U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 11-20

AVSLUT

 

ÖVNING 11

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Lång - Kort - Avslut

U15 13 U 8 3 fotbollsbiblitotek.se

Träningspunkter

 • Avslut
 • Dribbling
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 10m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Spelarna på kanten (ruterformation) passar bollen till varandra (lång - kort - lång - ...).

Video:

 • Spelare A passar till spelare B som genomför en föraktion. Först ifrån och sedan emot bollen.
 • Spelare B passar sedan efter en kort dribbling till spelare D - och överspelar därmed spelare C som erbjuder sig.
 • Spelare D passar bollen direkt till spelare C.
 • Spelare C dribblar snabbt genom den inre korridoren och avslutar ca 20 meter från målet.
 • Därefter skiftar samtliga spelare till nästa position (A till B, B till C, C till D, och D till A...).

Efter en viss tid skiftar samtliga fyra grupper medurs till nästa position.

Tips

 • Begär snabba och precisa passningar av spelarna. Tillåt inga långsamma passningar. Om en snabb passning spelas framgångsrikt, får spelarna en fördel gentemot motståndarna. Spelas däremot en långsam passning, ges motståndarna tid att justera sina positioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 12

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Kort - Väggspel - Avslut

U15 13 U 8 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två rektanglar (20 x 10m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Spelarna på kanten passar bollen till varandra.
 • Den närmaste spelaren erhåller alltid bollen, vänder upp med det första tillslaget och dribblar en kort bit. 
 • Därefter vänder han tillbaka och passar till sin medspelare som vänder upp med det första tillslaget och dribblar en kort bit. 
 • Sedan vänder även han tillbaka och aktionen startar återigen från sitt ursprungsläge.
 • Spelarna arbetar tillsammans två och två.

Video:

 • Spelare A passar till spelare B.
 • Spelare B passar bollen direkt till spelare C.
 • Spelare C genomför en föraktion innan han erhåller bollen. Först ifrån och sedan emot bollen.
 • Spelare C vänder upp, dribblar en kort bit emot spelare D och genomför sedan ett väggspel.
 • Sedan dribblar han snabbt genom den inre korridoren och avslutar ca 20 meter från målet.
 • Därefter skiftar samtliga spelare till nästa position (A till B, B till C, C till D, och D till A...).

Efter en viss tid skiftar samtliga fyra grupper medurs.

Tips

 • Begär snabba och precisa passningar av spelarna. Tillåt inga långsamma passningar. Om en snabb passning spelas framgångsrikt, får spelarna en fördel gentemot motståndarna. Spelas däremot en långsam passning, ges motståndarna tid att justera sina positioner.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 13

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Från inkast till avslut (1)

U15 13 U 9 3

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut
 • Bollinnehav

Organisation

 • Markera en kvadrat (18 x 18m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

Grupp 1 och 2 (Video)

 • Spelare A kastar bollen till spelare B. 
 • Spelare B kontrollerar inkastet och spelar sedan tillbaka bollen till spelare A. 
 • Därefter passar spelare A till spelare C som sedan passar vidare till spelare D. 
 • Spelare D passar till spelare A som löper i djupled. 
 • Därefter startar spelare B och D att löpa in i straffområdet.
 • Spelare A tar emot passningen, dribblar en bit och passar sedan till spelare B eller D.
 • Spelare B eller D försöker därefter att avsluta på mål.
 • Låt spelarna regelbundet skifta positioner inom gruppen.
 • Efter halva övningstid skiftar grupp 1 och 2 position med grupp 3.

Grupp 3

 • Inom kvadraten (vid mittcirkeln) spelas 2-mot-2 (bollinnehav).
 • Fyra ytterspelare deltar med laget som har bollen.
 • Om en spelare inne i kvadraten spelar bollen till en ytterspelare med samma färg på västen, växlar bägge spelare position med varandra. Om en spelare inne i kvadraten däremot spelar bollen till en ytterspelare med en annan färg på västen, behåller bägge spelare sin position.     

Tips

Grupp 1 och 2

 • Se till att spelarna genomför olika inkastsvarianter. Det innebär att de exempelvis kastar till huvudet, bröstet eller till foten.

Grupp 3

 • Förklara för spelarna att en passning till en "inkommande" ytterspelare endast är gynnsam om han har en fri yta framför sig.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, låt isåfall ytterspelarna använda endast ett tillslag.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 14

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Från inkast till avslut (2)

U15 13 U 9 4

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A kastar bollen till spelare B. 
 • Spelare B kontrollerar inkastet och spelar sedan tillbaka bollen till spelare A. 
 • Därefter passar spelare A till spelare C som sedan passar vidare till spelare D. 
 • Spelare D passar till spelare A som löper i djupled. 
 • Därefter startar spelare B och D att löpa in i straffområdet.
 • Spelare A tar emot passningen från spelare D, dribblar en bit och passar sedan till spelare B eller D.
 • Spelare B eller D försöker därefter att avsluta på mål.
 • Samtliga försvarare agerar passivt. 
 • Låt spelarna regelbundet skifta positioner inom gruppen.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna positioner med varandra (gruppen på vänster kant skiftar till höger kant och tvärtom).

Tips

 • Se till att spelarna genomför olika inkastsvarianter. Det innebär att de exempelvis kastar till huvudet, bröstet eller till foten.

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 15

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Finn anfallaren

U15 13 U 10 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en rektanglar (20 x 12m) och placera två konor (C och D).
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare C.  
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare D.
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i riktning mot målet och försöker därefter optimalt sett att avsluta med det andra tillslaget.
 • Efter att varje spelare avslutat sin aktion, flyttar de till nästa position.
 • Spelare A1 startar efter att spelare D avslutat på mål...      

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna. 
 • Var uppmärksam på att spelare D avslutar mot rörelseriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 16

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Från 3-mot-1 till att finna anfallaren (1)

U15 13 U 10 4

Träningspunkter

 • Avslut
 • Dribbling
 • Bollmot/medtagning
 • Passningsspel

Organisation

 • Markera en rektanglar (20 x 7m).
 • Markera en dribblingskorridor (blå konor).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-1.  
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in i rektangeln för att delta i spelet 3-mot-1.  
 • De tre anfallsspelarna samarbetar med anfallaren som erbjuder sig framför målet, utanför rektangeln.  
 • De tre anfallsspelarna bör dock spela minst tre passningar mellan varandra innan de passar bollen till anfallaren.  
 • När anfallaren erhåller bollen vänder han upp med det första tillslaget, dribblar genom dribblingskorridoren och försöker att avsluta på mål. 
 • Därefter byts den aktiva försvararen ut och anfallsspelarna flyttar samtidigt till nästa position.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.
 • Anfallarna inom rektangeln bör försöka att använda hela bredden och hålla avstånd till varandra. På så sätt skapas minst en fri passningskorridor.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 17

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Från 3-mot-1 till att finna anfallaren (2)

U15 13 U 10 5

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en rektanglar (20 x 5m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-1. 
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in i rektangeln för att delta i spelet 3-mot-1.  
 • De tre anfallsspelarna samarbetar med anfallaren som erbjuder sig utanför rektangeln. 
 • De tre anfallsspelarna bör spela minst tre passningar mellan varandra innan de passar bollen till anfallaren.
 • Efter en passning till anfallaren löper en spelare från rektangeln i riktning mot målet, får bollen av anfallaren och försöker optimalt sett att avsluta med det tredje tillslaget.
 • Därefter byts den aktiva försvararen ut och anfallsspelarna flyttar samtidigt till nästa position.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.
 • Anfallarna inom rektangeln bör försöka att använda hela bredden och hålla avstånd till varandra. På så sätt skapas minst en fri passningskorridor.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 18

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsspel med avslut

U15 13 U 11 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en rektanglar (20 x 12m) och placera två konor (C och D).
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar sedan optimalt sett med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar direkt till spelare C.  
 • Spelare C genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen) och passar sedan optimalt sett direkt till spelare D. 
 • Spelare D genomför i rätt ögonblick en föraktion (först ifrån och sedan emot bollen), tar bollen med det första tillslaget i riktning mot målet, spelar ett väggspel med spelare A och försöker därefter optimalt sett att avsluta med det andra tillslaget.
 • Efter att varje spelare avslutat sin aktion, flyttar de vidare till nästa position. Spelare A1 startar, efter att spelare D avslutat på mål, nästa aktion...     

Tips

 • Se till att spelarna tajmar föraktionerna.
 • Var uppmärksam på att spelare D avslutar mot rörelseriktningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 19

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Från 3-mot-2 till 4-mot-2 med avslut

U15 13 U 11 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en rektanglar (20 x 5m).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Inom rektangeln spelas 3-mot-2.  
 • Spelare A startar övningen genom att spela en passning till spelare B eller spelare C. Därefter tar han sig in på spelytan för att delta i spelet 4-mot-2. 
 • De fyra anfallsspelarna bör spela minst tre passningar mellan varandra innan de kan starta ett anfall.  
 • Efter en avslutad aktion, byts försvararna ut och samtidigt flyttar anfallarna till nästa position.
 • Efter en viss tid skiftar grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Anpassa rektangelns storlek efter spelarnas kunskapsnivå för att uppnå så många avslut som möjligt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 20

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

4-mot-2 (Tävling) 

U15 13 U 11 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren utanför spelplan startar spelet.
 • Därefter deltar han i 4-mot-2.
 • Minst tre passningar innan avslut på mål.
 • Efter varje aktion skiftar försvarsspelarna.
 • Efter en viss tid byter grupperna uppgifter med varandra.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Se till att spelarna snabbt kommer till avslut och inte spelar "4-mot-2 på bollinnehav".

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se