U15/13 INOMHUS

ÖVNINGAR 1-10

AVSLUT

 

ÖVNING 1

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel med avslut (1)

U15 13 I 1 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen passar till målvakten.
 • Målvakten mottar bollen på ett tekniskt korrekt sätt, vänder sig till den andra sidan och rullar bollen in i den startande spelarens löpväg.
 • Spelaren tar med sig bollen och avslutar, efter en kort dribbling, lågt i det långa hörnet.
 • Därefter förflyttar han sig till den andra sidan och tar samtidigt med sig bollen.
 • Övningen fortsätter sedan från den andra sidan.

Tips

 • Var uppmärksam på att målvakten tar emot bollen på ett tekniskt korrekt sätt.
 • Se till att prioritera "precision före kraft" vid avslutet.
 • Be spelare, som inte har en sådan god avslutsteknik, att försöka spela en passning in i det långa hörnet istället för att skjuta.
 • Finns inte tillräckligt många målvakter att tillgå, passar spelarna bollen direkt till spelaren på motsatt sida (passningen spelas in i hans löpväg).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 2

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel med avslut (2)

U15 13 I 1 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen passar till målvakten.
 • Målvakten mottar bollen på ett tekniskt korrekt sätt, vänder sig till den andra sidan och rullar bollen in i den startande spelarens löpväg.
 • Spelaren tar med sig bollen och spelar, efter en kort dribbling, en passning i sidled till sin medspelare.
 • Den spelaren försöker att avsluta direkt i det långa hörnet.
 • Därefter förflyttar sig passningspelaren tillbaka till sin utgångsposition och ställer sig först i ledet.
 • Spelaren som avslutat förflyttar sig till den andra sidan och tar samtidigt med sig bollen.
 • Övningen fortsätter sedan från den andra sidan.

Tips

 • Var uppmärksam på att målvakten tar emot bollen på ett tekniskt korrekt sätt.
 • Se till att prioritera "precision före kraft" vid avslutet.
 • Be spelare, som inte har en sådan god avslutsteknik, att försöka spela en passning in i det långa hörnet istället för att skjuta.
 • Finns inte tillräckligt många målvakter att tillgå, passar spelarna bollen direkt till spelaren på motsatt sida (passningen spelas in i hans löpväg).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 3

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Systemövning 5-mot-0+MV med avslut

U15 13 I 2 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Systemövning 5-mot-0+MV
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Den här systemövningen, som utspelar sig på en mindre yta än vanligt, utförs med två centrala anfallare.
 • Spelare A och A1 är ytterbackar - B och B1 centrala mittfältare - C och C1 yttermittfältare - D och D1 central anfallare.

Övning1: Spelarna med röda västar.

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B och genomför ett väggspel med honom.
 • Med det tredje tillslaget spelar han till spelare C, som sedan passar med det andra tillslaget till spelare B som erbjudit sig.
 • Spelare B passar med det andra tillslaget till långdistansanfallaren D1.
 • Spelare D1 lägger upp bollen för spelare D som avslutar på mål. Därefter startar samma aktion från andra sidan (A1).

Övning 2: Spelarna med blå västar.

 • A spelar till den mötande kortdistansanfallaren, som passar till C.
 • C passar därefter till B, som tar med sig bollen framåt och avslutar på mål efter att ha spelat ett väggspel med D1.

Tips

 • Låt spelarna, om det är möjligt, starta på sina vanliga positioner. Låt de senare prova på andra positioner.
 • Förtydliga för spelarna att det är viktigt att stämma av med varandras rörelser. Vid behov, frys situationen och korrigera spelarna.
 • Utveckla olika passningskombinationer tillsammans med spelarna.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 4

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel med en precis avslutande passning (1)

U15 13 I 3 1 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markerar spelarnas positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han spelar bollen med det andra tillslaget in i den centrala spelarens löpväg som, efter att ha spelat ett väggspel med plinten framför mål, passar längs marken in i den fria ytan till höger i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter en viss tid genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Låt spelarna komma underfund med hur de bör spela till plinten.
 • Vid den avslutande passningen in i målet prioriteras precision före kraft.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 5

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel med en precis avslutande passning (2)

U15 13 I 3 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markerar spelarnas positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till målvakten på andra sidan.
 • Målvakten spelar bollen med det andra tillslaget in i den centrala spelarens löpväg som, efter att ha spelat ett väggspel med plinten framför mål, passar längs marken in i den fria ytan till höger i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter en viss tid genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Låt spelarna komma underfund med hur de bör spela till plinten.
 • Vid den avslutande passningen in i målet prioriteras precision före kraft.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 6

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel och ett precist avslut med skruv (1)

U15 13 I 3 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markerar spelarnas positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Spelaren som startar från den centrala positionen mottar bollen, dribblar en liten bit åt sidan och spelar därefter en passning in i den vänstra kantspelarens löpväg.
 • Han avslutar sedan i mål med en skruv längs marken.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter en viss tid genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Vid avslut på mål prioriteras precision och skruv istället för kraft.
 • Uppmuntra spelarna att experimentera med skruven även om bollen inte går i mål alla gånger.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 7

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel och ett precist avslut med skruv (2)

U15 13 I 3 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markerar spelarnas positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

 • Spelaren vid startpositionen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget till sin medspelare.
 • Han vänder spelet med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Spelaren som startar från den centrala positionen mottar bollen, dribblar en liten bit åt sidan och spelar därefter en passning in i den vänstra kantspelarens löpväg.
 • Han avslutar sedan i mål med en skruv längs marken.
 • Målvakten står utanför målet vid den första stolpen (sett ifrån skyttens håll) och en fri lucka liknande ett elvamannamål skapas därmed i målet.
 • Alla deltagande spelare skiftar till nästa position.
 • Efter en viss tid genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Vid avslut på mål prioriteras precision och skruv istället för kraft.
 • Uppmuntra spelarna att experimentera med skruven även om bollen inte går i mål alla gånger.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 8

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning över ett hinder och avslut (1)

U15 13 I 4 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Avslut
 • Koordination

Organisation

 • Ställ ut bänkar och koordinationshäckar.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget över hindret till spelaren på andra sidan.
 • Därefter löper han baklänges/sidled till koordinationshäckarna och genomför en övning enligt tränarens anvisningar, innan han förflyttar sig till andra sidan.
 • Passningsmottagaren tar med bollen framåt, dribblar och avslutar på mål.
 • Sedan tar han med sig sin boll och förflyttar sig till gruppen på andra sidan där han ställer sig sist i ledet...

Tips

 • Spelarna bör spela bollen med fotens insida, utan någon skruv, över hindret.
 • Se till att spelarna inte spelar bollen högre än i knähöjd över hindret.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 9

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning över ett hinder och avslut (2)

U15 13 I 4 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Ställ ut bänkar.
 • Dela upp spelarna i fyra grupper.

Anvisningar

 • Spelaren med bollen startar aktionen genom att passa med det andra tillslaget över hindret till spelaren på andra sidan.
 • Han vänder med en bollmottagning i riktning mot den tredje spelaren och passar till honom med det andra tillslaget.
 • Därefter löper han i en båge (samtidigt håller han blicken på bollen) mot mitten och erbjuder sig i en halvt öppen position.
 • När bollen spelas till honom vänder han med en bollmottagning i riktning mål, tar med bollen med det första tillslaget framåt, dribblar och avslutar på mål.
 • Sedan går alla spelare vidare till nästa position och den nästkommande aktionen startar från andra sidan...
 • Efter en viss tid skiftar grupperna på respektive planhalva plats med varandra.

Tips

 • Spelarna bör spela bollen med fotens insida, utan någon skruv, över hindret.
 • Se till att spelarna inte spelar bollen högre än i knähöjd över hindret.
 • Var uppmärksam på tajmingen. Spelaren som erbjuder sig i mitten, spelas enbart när han intagit korrekt position.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 10

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

3-mot-3 + MV med två neutrala spelare

Komplex avslutsövning

U15 13 I 4 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • Koordination
 • Inkast
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Ställ ut koordinationshäckar.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

3-mot-3 + MV med två neutrala spelare

 • På en planhalva spelar 2 lag med två neutrala spelare (placerade i hörnen) 3-mot-3 på ett mål med en målvakt.
 • De neutrala spelarna spelar med laget som har bollen.
 • Om det ena laget gör mål, fortsätter spelet från målvakten. Målvakten passar till en neutral spelare som då spelar med laget som gjort mål.
 • Går bollen utanför sidlinjen, byts bollinnehavet och spelet fortsätter genom ett inkast.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?

Komplex avslutsövning

 • Startspelaren löper först baklänges till koordinationshäckarna och genomför där en övning enligt tränarens anvisningar.
 • Därefter erbjuder han sig till spelaren på sidlinjen och erhåller bollen genom ett inkast.
 • Han tar med bollen framåt, dribblar, spelar ett väggspel med spelaren i hörnet och avslutar sedan på mål.
 • Därefter löper han tillbaka till startpositionen och ställer sig sist i ledet.
 • Nu startar nästa spelare och erhåller bollen genom ett inkast från spelaren på motsatt sidlinje...
 • Efter en viss tid skiftar spelarna vid koordinationshäckarna positioner med de andra spelarna.

Efter halva övningstiden byter spelarna på den egna planhalva plats med spelarna på den andra planhalvan.

Tips

 • Placera målvakten i en något framflyttad position vid avslutsövningen, så att en lobb är möjlig att utföra.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se