U15/13 INOMHUS

ÖVNINGAR 11-20

AVSLUT

 

ÖVNING 11

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Överspela en linje och avslut (1)

U15 13 I 6 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

A-C-B-D-B-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som senast med det tredje tillslaget spelar vidare till spelare D.
 • Därefter spelar spelare D direkt tillbaka till spelare B som kommer emot honom.
 • Spelare B avslutar direkt på mål.
 • Därefter startar gruppen på motsatt sida nästa aktion (spelare med blå träningsvästar).
 • Låt spelarna byta positioner med varandra efter en viss tid.
 • Efter halva övningstiden skiftar bägge grupper sida med varandra.

Tips

 • Se till att spelarna alltid har visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1 och 3 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 4.
 • Var uppmärksam på att spelare B växlar tempo efter passningen till spelare D.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 12

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Överspela en linje och avslut (2)

U15 13 I 6 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

A-C-B-D-B-C-B-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning till spelare C.
 • Spelare C passar därefter direkt till spelare B, som senast med det tredje tillslaget spelar vidare till spelare D.
 • Därefter spelar spelare D direkt tillbaka till spelare B som kommer emot honom.
 • Spelare B passar sedan till spelare C som förflyttat sig framåt.
 • Spelare C spelar direkt tillbaka till spelare B, som avslutar med första tillslaget på mål. 
 • Därefter startar gruppen på motsatt sida nästa aktion (spelare med blå träningsvästar).
 • Låt spelarna byta positioner med varandra efter en viss tid.
 • Efter halva övningstiden skiftar bägge grupper sida med varandra.  

Tips

 • Se till att spelarna alltid har visuell kontakt med passningsläggaren.
 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, bör passning 1 och 3 spelas med en högre hastighet än passning 2 och 4.
 • Var uppmärksam på att spelare B växlar tempo efter passningen till spelare D.
 • Spelare B bör inte förbli stående framför målet i samband med den avslutande passningen från spelare C, utan istället komma med fart mot bollen för att avsluta på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 13

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utepelare och 2 målvakter

Positionsspel

U15 13 I 8 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg i spelplan 2.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Spelplan 1: MV-A-B-C-A-D-avslut...

 • Aktionen startar med att målvakten passar med det andra tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar med det första tillslaget till spelare B.
 • Spelare B passar sedan med det första tillslaget till spelare C.
 • Spelare C passar därefter med det första tillslaget direkt i spelare D:s löpväg.
 • Spelare D avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • Spelarna A, B och C skiftar positioner moturs och spelarna på position D återvänder till startpunkten efter avslut.
 • Målvakterna byter position efter varje avslut.
 • Låt spelarna växla spelriktning efter en viss tid.

Spelplan 2:

 • Spelet utförs 3-mot-3.
 • Spelarna försöker att träffa plinten.
 • Efter en träff behåller laget bollinnehavet, men måste nu försöka träffa plintens andra sida.
 • Tre spelperioder.

Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan med varandra. 

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att spelarna utför de nödvändiga för- och efteraktionerna (läs mer...) (se video).
 • Var uppmärksam på att alla spelare använder situationskorrekt ben (se video).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 14

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Övertal och snabba omställningar

U15 13 I 8 4a

Träningspunkter

 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg i spelplan 2.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Aktionen startar med att målvakten passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C passar med det första tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar sedan med det första tillslaget till spelare B.
 • I och med passningen till spelare B, intar spelare C försvarspositionen mot spelare A och B.
 • Spelarna A och B försöker att göra mål så snabbt som möjligt.
 • Vinner spelare C bollen, försöker han avsluta situationen med en passning till en av spelarna på sidlinjen eller målvakten.
 • Efter varje aktion, skiftar spelarna A och B positioner och en annan försvarsspelare (C) kommer in.
 • Målvakterna byter position efter varje aktion.
 • Efter en viss tid växlar grupperna sida inom spelplan 1.

Spelplan 2:

 • Placera en försvarsspelare på mittlinjen.
 • Aktionen startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget.
 • Spelet utförs 3-mot-2.
 • Spelarna i det anfallande laget försöker att träffa plinten.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, måste de så snabbt som möjligt passa till spelaren på mittlinjen.
 • Efter en aktion blir det försvarande laget anfallare och det anfallande laget blir försvarare.
 • Nästa aktion startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget...

Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att anfallsspelarna kommer snabbt till avslut - inget tidspel.

Spelplan 2:

 • Ingen "offside".
 • Kräv snabba omställningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 15

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Övertal och snabba omställningar

U15 13 I 8 4a

Träningspunkter

 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Placera ut en plint som fungerar som en passningsvägg i spelplan 2.
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Spelplan 1:

 • Aktionen startar med att målvakten passar med det andra tillslaget till spelare C.
 • Spelare C passar med det första tillslaget till spelare A.
 • Spelare A passar sedan med det första tillslaget till spelare B.
 • I och med passningen till spelare B, intar spelare C försvarspositionen mot spelare A och B.
 • Spelarna A och B försöker att göra mål så snabbt som möjligt.
 • Vinner spelare C bollen, försöker han avsluta situationen med en passning till en av spelarna på sidlinjen eller målvakten.
 • Efter varje aktion, skiftar spelarna A och B positioner och en annan försvarsspelare (C) kommer in.
 • Målvakterna byter position efter varje aktion.
 • Efter en viss tid växlar grupperna sida inom spelplan 1.

Spelplan 2:

 • Placera en försvarsspelare på mittlinjen.
 • Aktionen startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget.
 • Spelet utförs 3-mot-2.
 • Spelarna i det anfallande laget försöker att träffa plinten.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, måste de så snabbt som möjligt passa till spelaren på mittlinjen.
 • Efter en aktion blir det försvarande laget anfallare och det anfallande laget blir försvarare.
 • Nästa aktion startar med att försvarsspelaren på mittlinjen passar till en spelare i det anfallande laget...

Efter halva övningstiden byter grupperna spelplan med varandra.

Tips

Spelplan 1:

 • Se till att anfallsspelarna kommer snabbt till avslut - inget tidspel.

Spelplan 2:

 • Ingen "offside".
 • Kräv snabba omställningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 16

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel på insidan och utsidan med avslut (1)

U15 13 I 9 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Ställ ut fyra pallplintar.
 • Dela in spelarna i två grupper med 4 spelare i den ena gruppen och 5 spelare i den andra gruppen.
 • En neutral spelare med en tredje färg på träningsvästen.
 • Två bollar (2 startpunkter - A och C).

Anvisningar

A(startpunkt)-E-B-avslut/C(startpunkt)-E-D-avslut

 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar första aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare B mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare B, som avbrutit sin förflyttning mot mitten och istället startat att löpa i djupled från utsidan.
 • Därefter avslutar spelare B senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare C, vid startpunkt 2, startar sedan den andra aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare D mot mitten. Därefter passa spelare E med det andra tillslaget till spelare D, som avbrutit sin förflyttning mot mitten och istället startat att löpa i djupled från utsidan.
 • Därefter avslutar spelare D senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar sedan nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningskombinationen från andra sidan efter en viss tid.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Se till att spelare B och D tajmar sina förflyttningar mot mitten samt genomför en tydlig och tempofylld riktningsförändring då de startar att löpa i djupled.
 • Uppmana spelare B och D att ta tillvara på eventuella returer från målvakterna.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 17

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel på insidan och utsidan med avslut (2)

U15 13 I 9 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Ställ ut fyra pallplintar.
 • Dela in spelarna i två grupper med 4 spelare i den ena gruppen och 5 spelare i den andra gruppen.
 • En neutral spelare med en tredje färg på träningsvästen.
 • Två bollar (2 startpunkter - A och C).

Anvisningar

A(startpunkt)-E-B-E-B-avslut/C(startpunkt)-E-D-E-D-avslut

 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar första aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som befinner sig på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare B mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare B, som sedan genomför ett väggspel med spelare E.
 • Därefter avslutar spelare B senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare C, vid startpunkt 2, startar sedan den andra aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan.
 • Spelare E tar bollen i spelriktningen och samtidigt förflyttar sig spelare D mot mitten. Därefter passar spelare E med det andra tillslaget till spelare D, som sedan genomför ett väggspel med spelare E.
 • Därefter avslutar spelare D senast med det tredje tillslaget på mål.
 • Spelare A, vid startpunkt 1, startar sedan nästa aktion genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare E som dessförinnan justerat sin position på insidan...
 • Alla spelare förutom spelare E går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Spelare E justerar endast sin position på insidan.
 • Låt spelarna genomföra passningskombinationen från andra sidan efter en viss tid.
 • Skifta spelare på insidan inom regelbundna tidsintervaller.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Låt gärna de spelare som vanligtvis är centrala mittfältare bemanna positionen på insidan.
 • Se till att spelare B och D försöker att använda ett tillslag när de genomför sina väggspel med spelare E.
 • Uppmana spelare B och D att ta tillvara på eventuella returer från målvakterna.
 • Förklara för spelarna som agerar på insidan vilka tilltänkta motståndare pallplintarna kan symbolisera.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 18

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Från passningsspel till 2-mot-1

U15 13 I 10 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt

Organisation

 • Markera fyra kvadrater (8 x 8m).
 • Dela upp lagen i fyra grupper - tre anfallsspelare (röda) och en försvarsspelare (blå).

Anvisningar

 • Spelarna i alla fyra grupper passar till varandra inom sina kvadrater.
 • På tränarens kommando dribblar den bollhållande spelaren (exempelvis ur grupp 1) ut ur kvadraten.
 • Samtidigt springer en andra anfallare efter och de bägge spelarna försöker att göra mål i 2-mot-1.
 • En bakåtpassning till den "avsäkrande" spelaren i kvadraten är inte tillåten.
 • Målvakterna agerar från linjen, så att det inte uppstår ett 2-mot-2.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att passa bollen antingen till målvakten eller till tränaren.
 • Fångar målvakten bollen, försöker han att kasta bollen antingen till försvararen eller till tränaren.
 • Därefter är aktionen avslutad och tränaren ropar upp nästa grupp...
 • Utse en ny försvarare efter varje aktion.
 • Efter en viss tid växlar grupperna spelplan (grupp 1 och 4, såsom grupp 2 och 3).
 • Med två tränare kan man låta två grupper öva samtidigt.

Tips

 • Se till att anfallsspelarna avslutar snabbt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 19

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dubbla 2-mot-1

U15 13 I 10 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt

Organisation

 • Markera fyra kvadrater (8 x 8m).
 • Dela upp lagen i fyra grupper - två anfallsspelare (röda) och två försvarsspelare (blå).

Anvisningar

 • På tränarens kommando försöker två spelare (exempelvis ur grupp 1) att spela 2-mot-1 i kvadraten mot första försvarsspelaren och sedan, utanför kvadraten, 2-mot-1 mot den andra försvarsspelaren och att avsluta på mål.
 • Målvakterna agerar från linjen, så att det inte uppstår ett 2-mot-2.
 • Erövrar andra försvararen bollen, försöker han att passa bollen till första försvararen (i kvadraten) eller till målvakten.
 • Fångar målvakten bollen, försöker han att kasta bollen till en av de bägge försvararna.
 • Därefter är aktionen avslutad och tränaren ropar upp nästa grupp...
 • Efter aktionen byter försvararna position med varandra.
 • Efter en ytterligare aktion, byter försvararna och anfallarna position med varandra.
 • Efter en viss tid växlar grupperna spelplan (grupp 1 och 4, såsom grupp 2 och 3).
 • Med två tränare kan man låta två grupper öva samtidigt.

Tips

 • Se till att anfallsspelarna avslutar snabbt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 20

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Olika passningstekniker med avslut

U15 13 I 10 5b

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera fyra passningskorridorer anpassade till spelarnas kunskapsnivå (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

A-B-C-B-D-Avslut

 • Spelare A startar aktionen genom att spela en passning med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B startar samtidigt med en föraktion (läs mer...) ut mot sidlinjen, tar bollen i spelriktningen och passar med det andra tillslaget (genom passningskorridoren) till spelare C.
 • Spelare C genomför en föraktion bakåt med passningen från spelare A till spelare B och passar direkt i spelaren B:s löpväg.
 • Med passningen från spelare C till spelare B startar spelare D (tajming) och spelare B passar direkt genom passningskorridoren i spelaren D:s löpväg
 • Spelare D avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • Alla spelare går vidare till nästa position (A till B, B till C, C till D och D till A).
 • Låt spelarna genomföra övningen på andra sidan efter en viss tid.
 • Med två tränare kan man låta bägge grupper öva samtidigt.

Tips

Utför övningen på följande sätt för att träna bägge fötters färdighet.

Vänster sida: (se videon)

 • Spelare A passar med vänster till spelare B.
 • Spelare B tar emot bollen med vänster och passar med det andra tillslaget med höger till spelare C.
 • Spelare C passar direkt med höger i spelaren B:s löpväg.
 • Spelare B passar direkt med vänster i spelaren D:s löpväg.
 • Spelare D tar emot bollen med höger in i dribblingen och avslutar med höger.

Höger sida:

 • Spelare A passar med höger till spelare B.
 • Spelare B tar emot bollen med höger och passar med det andra tillslaget med vänster till spelare C.
 • Spelare C passar direkt med vänster i spelaren B:s löpväg.
 • Spelare B passar direkt med höger i spelaren D:s löpväg.
 • Spelare D tar emot bollen med vänster in i dribblingen och avslutar med vänster.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se