U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 31-40

AVSLUT

 

ÖVNING 31

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel mellan olika zoner och avslut (1)

U15 13 U 22 3

 

U15 13 U 22 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markerar fyra rektanglar.
 • Placera ut ett elvamannamål
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A på station 1 dribblar från sin startposition i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen.   
 • Samtidigt startar spelare B på station 1 att "överlappa" spelare A på kanten.
 • Spelare A passar, efter en dribbling till mitten av mellanzonen, till spelare B som genomfört en "överlappning" på kanten.
 • Därefter tar spelare B med sig bollen in i straffområdet, för att sedan spela en passning till en av de två anfallarna som förflyttat sig in i straffområdet från station 3.
 • Anfallarna försöker sedan att avsluta på mål.
 • Efter avslutad aktion skiftar spelare A och spelare B positioner med varandra. Anfallarna ställer sig sist på station 3. 
 • Nästa aktion startar sedan hos spelare A på andra sidan (station 2).
 • Låt spelarna på station 1 och station 2 skifta positioner med varandra efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på station 3 inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Som variation kan lagen tävla mot varandra. Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna på kanterna tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i straffområdet innan de spelar den avslutande passningen.
 • Den avslutande passningen till anfallarna bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att anfallarna på station 3 tajmar sina förflyttningar in i straffområdet och inte blir stillastående.
 • Observera att spelare A dribblar i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen, för att skapa utrymme för den "överlappande" spelaren.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 32

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passningsspel mellan olika zoner och avslut (2)

U15 13 U 22 4

 

U15 13 U 22 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markerar fyra rektanglar.
 • Placera ut ett elvamannamål
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelare A på station 1 dribblar från sin startposition i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen.   
 • Samtidigt startar spelare B på station 1 att "överlappa" spelare A på kanten.
 • Spelare A passar, efter en dribbling till mitten av mellanzonen, till spelare B som genomfört en "överlappning" på kanten.
 • Därefter tar spelare B med sig bollen in i straffområdet och spelar ett väggspel med spelare A, för att sedan passa till en av de två anfallarna som förflyttat sig in i straffområdet från station 3.
 • Anfallarna försöker sedan att avsluta på mål.
 • Efter avslutad aktion skiftar spelare A och spelare B positioner med varandra. Anfallarna ställer sig sist på station 3. 
 • Nästa aktion startar sedan hos spelare A på andra sidan (station 2).
 • Låt spelarna på station 1 och station 2 skifta positioner med varandra efter halva övningstiden.
 • Skifta spelare på station 3 inom regelbundna tidsintervaller. 
 • Som variation kan lagen tävla mot varandra. Vilket lag lyckas göra flest mål?

Tips

 • Se till att spelarna på kanterna tajmar sina "överlappningar", så att de på ett dynamiskt sätt kan ta med sig bollen in i straffområdet innan de genomför väggspelet med spelare A.
 • Den avslutande passningen till anfallarna bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att anfallarna på station 3 tajmar sina förflyttningar in i straffområdet och inte blir stillastående.
 • Observera att spelare A dribblar i diagonal riktning mot mitten av mellanzonen, för att skapa utrymme för den "överlappande" spelaren.
 • Var uppmärksam på att spelare A inte tappar kontakten med sin medspelare på kanten efter den första passningen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 33

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 i avslutszoner (1)

U15 13 U 23 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera två avslutszoner.
 • Markera en startpunkt mellan bägge avslutszoner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Samtliga spelare i grupp A och C har en boll.

Anvisningar

 • Försvararen (A och C) passar till anfallaren (B och D) och springer därefter in i avslutszonen.
 • Anfallaren dribblar in i avslutszonen och försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att dribbla över linjen mittemot kortlinjen.
 • Därefter återvänder spelarna till sina respektive grupper, ställer sig sist i kön och nästa försvarare passar till anfallaren...
 • Efter en viss tid byter gupp A och B såsom grupp C och D uppgifter med varandra.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen åt andra hållet.

Tips

 • Anpassa avståndet mellan anfallare och försvarare till spelarnas kunskapsnivå.
 • Anfallaren väntar inte på försvararen utan försöker så snabbt som möjligt att komma till avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 34

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

1-mot-1 i avslutszoner (2)

U15 13 U 23 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera två avslutszoner.
 • Markera en startpunkt mellan bägge avslutszoner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i tre grupper. En grupp med 4 spelare och två grupper med 2 spelare.
 • Samtliga spelare i grupp 1 och 4 har en boll.

Anvisningar

 • Passningsspelare (1 och 4) passar till anfallare (2 och 5).
 • I och med passningen springer försvarare (3 och 6) in i avslutszonen.
 • Anfallaren dribblar in i avslutszonen och försöker att avsluta på mål i 1-mot-1.
 • Erövrar försvararen bollen, försöker han att dribbla över linjen mittemot kortlinjen.
 • Därefter byter passningsspelare och anfallare (1 med 2 och 4 med 5) sina positioner.
 • Försvarare (3 och 6) springer tillbaka till sina respektive grupper, ställer sig sist i kön och nästa passningsspelare passar till anfallaren...
 • Efter en viss tid byter gupp 1/2 och 3 såsom grupp 4/5 och 6 uppgifter med varandra.
 • Efter halva övningstiden utförs övningen åt andra hållet.

Tips

 • Anpassa avståndet mellan anfallare och försvarare till spelarnas kunskapsnivå.
 • Anfallaren väntar inte på försvararen utan försöker så snabbt som möjligt att komma till avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 35

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

2-mot-4 i två kvadrater

U15 13 U 25 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (15 x 15m).
 • Placera ut två sjumannamål. 
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 2-mot-4.
 • Anfallsspelarna försöker att spela fem passningar inom laget. Efter den femte passningen dribblar en av anfallsspelarna ut ur kvadraten, genomför ett väggspel med någon av de bägge passningsspelarna och avslutar på mål.
 • Om försvararna lyckas att erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten (anfallsspelarna tillåts inte att bryta den passningen).
 • Försvararna tillåts att försöka erövra bollen ända till dess att bollhållaren lämnar kvadraten.
 • Efter avslut, passning till målvakten eller om bollen okontrollerat gått utanför spelplanen startar anfallsspelarna återigen spelet.
 • Skifta försvars- och anfallsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Lyckas anfallsspelarna att göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten, erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Variera antalet passningar för anfallsspelarna innan de tillåts lämna kvadraten.
 • Begränsa anfallsspelarnas tillslag (t. ex. 2 tillslag).
 • Tillåt anfallsspelarna att försöka återerövra bollen vid en bollförlust.
 • Låt försvararna även dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna) efter de lyckats erövra bollen.
 • Anfallsspelarna i ena kvadraten tillåts inte lämna sin kvadrat medan anfallsspelarna i andra kvadraten befinner sig i aktion utanför sin kvadrat. Anfallsspelarna i första kvadraten måste istället fortsätta att försöka behålla bollen inom laget till dess att anfallsspelarna i den andra kvadraten avslutat sin aktion. Därefter tillåts de lämna sin kvadrat. 

Tips

 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna, efter en bollerövring, så snabbt som möjligt försöker att spela en passning till målvakten.
 • Observera att målvakterna omedelbart justerar sina positioner då försvarsspelarna erövrat bollen för kunna ta emot passningen i en gynnsam position.
 • Bollhållaren bör genomföra en tydlig tempoväxling när han lämnar kvadraten.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 36

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

1-mot-2 i två kvadrater (1)

U15 13 U 25 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (15 x 15m).
 • Placera ut två sjumannamål. 
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Samtidigt startar försvarsspelare D och C att förflytta sig in i kvadraten från sina startpositioner.
 • Anfallsspelare B försöker i 1-mot-2 att bryta sig ut ur kvadraten och avsluta på mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten eller till den andra försvarsspelaren på position C.
 • Nästa aktion startar återigen från startpunkten.
 • Efter avslutad aktion skiftar försvars- och anfallsspelare positioner inom sin grupp (A till B och C till D).
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten eller till den andra försvarsspelaren på position C, erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Inför en tävling enligt samma poängsystem mellan försvars- och anfallsspelare i kvadrat 1 och 2.
 • Låt försvarsspelare C starta från konan mitt emot försvarsspelare D.
 • Låt försvararna även dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna) efter de lyckats erövra bollen.
 • Tidsbegränsning för anfallsspelarna.  

Tips

 • Se till att den första försvararen (försvarsspelare D) inte kommer för hastigt in i 1-mot-1 situationen och riskerar att bli passerad. Om det inträffar, förblir den andra försvararen (försvarsspelare C) "åskådare" och ges ej någon möjlighet att delta i situationen. Försvarsspelare D bör istället försöka vinna tid.
 • Observera att försvarsspelare D försöker styra anfallsspelare B utåt. 
 • Var uppmärksam på att försvarsspelare C så snabbt som möjligt försöker ta sig in i situationen och skapa ett övertal. 
 • Uppmana anfallsspelarna till att agera matchlikt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 37

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

1-mot-2 i två kvadrater (2)

U15 13 U 25 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två kvadrater (15 x 15m).
 • Placera ut två sjumannamål. 
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Samtidigt startar två försvarsspelare från position C att förflytta sig in i kvadraten från sin startposition.
 • Anfallsspelare B försöker i 1-mot-2 att bryta sig ut ur kvadraten och avsluta på mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt spela en passning till målvakten eller dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna).
 • Nästa aktion startar återigen från startpunkten.
 • Efter avslutad aktion skiftar anfallsspelare positioner inom sin grupp (A till B) och försvarsspelare återvänder till sin startposition.
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna att göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten eller lyckasdribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna), erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Inför en tävling enligt samma poängsystem mellan försvars- och anfallsspelare i kvadrat 1 och 2.
 • Tidsbegränsning för anfallsspelarna.  

Tips

 • Se till att den första försvararen inte kommer för hastigt in i situationen och riskerar att bli passerad. Om det inträffar, uppstår istället två separata 1-mot-1 situationer istället för en 2-mot-1 situation. Den första försvarsspelaren bör istället försöka vinna tid och styra anfallsspelaren i riktning mot den andra försvarsspelaren.
 • Var uppmärksam på att den andra försvarsspelaren inte placerar sig för långt ifrån den första försvarsspelaren. 
 • Uppmana anfallsspelarna till att agera matchlikt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 38

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Dribbling - Passning - Avslut

U15 13 U 27 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Placera konerna enligt grafiken.
 • Placera ut två 7-mannamål enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen inåt och passar efter en tempodribbling till C.
 • C passar direkt till D.
 • D tar emot och med boll i målriktningen och avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • A passar efter en kort dribbling till B...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.
 • För varje mål erhåller laget en poäng.
 • Vilket lag får flest poäng?

Variationer:

 • B måste utföra en fint innan han passar till C.
 • D måste avsluta senast med det tredje tillslaget.

Tips

Coaching:

 • I och med tempodribblingen förbereder B avslutsaktionen. Agerar B för långsamt sjunker sannolikheten för ett lyckat avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 39

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Genombrott i 1-mot-1

U15 13 U 28 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 25m).
 • Markera 2 zoner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.    
 • Dela upp spelarna i två lag (anfallsspelare och försvarsspelare).
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Anfallsspelare B försöker att bryta igenom i 1-mot-1 för att sedan avsluta på mål.
 • Om försvarsspelaren lyckas att erövra bollen försöker han antingen att så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten eller att dribbla ut ur zonen i offensiv riktning.
 • Försvarsspelaren tillåts endast att agera inom den markerade zonen.
 • Nästa aktion startar från andra sidan.
 • Efter avslutad aktion skiftar försvars- och anfallsspelare positioner inom sin grupp.
 • Efter en viss tid skiftar anfallsspelarna sida med varandra.
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna göra mål, erhåller de en poäng.
 • Vilken anfallsspelare lyckas samla flest poäng?

Som variation:

 • Låt försvarsspelaren även agera utanför sin zon om anfallsspelaren lyckas bryta igenom. 

Tips

 • Se till att anfallsspelarna dribblar kontrollerat och växlar tempo då de försöker att bryta igenom i 1-mot-1.
 • Var uppmärksam på att anfallsspelarna agerar matchlikt efter att de brutit igenom i 1-mot-1.
 • Uppmana anfallsspelarna att bryta igenom i den inre korridoren om det är möjligt.
 • Observera att spelarna tar det lugnt mellan aktionerna för att sedan agera fullt ut då aktionen startar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 40

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

2-mot-1 med avslut

U15 13 U 30 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner (36 x 18m).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar in på spelplanen och passar till spelare B.
 • Gemensamt med anfallaren inom spelplanen, försöker spelare B att avsluta på mål i 2-mot-1.
 • Spelare A och B byter positioner efter varje aktion.
 • Efter en hel omgång byts anfalls- och försvarsspelarna.
 • Låt grupp A starta från andra sidan efter halva övningstiden

Variationer:

 • Tidsbegränsning för avslut på mål - exempelvis inom tio sekunder.
 • Lyckas försvararen erövra bollen, försöker han att passa till spelaren ur grupp B som väntar utanför spelplanen. Lyckas han med det, byter han och anfallsspelaren position och uppgifter med varandra.

Tips

 • Varje bollhållare kan själv bestämma ifall han vill passa till sin medspelare eller gå direkt på mål.
 • Se till att anfallarna agerar i högsta möjliga tempo.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se