U15/13

 

TRÄNINGSPASS 25

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Dribbling och passning på tränarens signal

U15 13 U 25 1

 Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två kvadrater (15 x 15m).
 • Placera ut två sjumannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare inom kvadraterna har varsin boll.  

Anvisningar

 • Spelarna inom respektive kvadrat tilldelas varsin bokstav innan övningen startar (A-F).
 • Övningen startar med att spelarna dribblar och fintar fritt inom sin kvadrat.
 • På tränarens kommando (ropar en bokstav, t. ex. A) dribblar spelarna ut ur sin kvadrat, genomför ett väggspel med någon av de bägge passningsspelarna och spelar en lätt "passning" mot målvakten.
 • Därefter återvänder de till sin kvadrat och fortsätter att finta samt att dribbla fritt.
 • På tränarens kommando (ropar en bokstav, t. ex. C) dribblar spelarna ut ur sin kvadrat...
 • Växla passningsspelare efter ca 4 minuter.

Variation:

 • Tränaren håller upp handen i luften och en valfri spelare dribblar ut ur respektive kvadrat, genomför ett väggspel med någon av de bägge passningsspelarna och spelar en lätt "passning" mot målvakten.

Tips

 • Låt spelarna genomföra finter och dribblingar utifrån egen kreativitet.
 • Spelarna bör sträva efter att ha bollen nära fötterna när de fintar och dribblar samt observera var sina medspelare inom respektive kvadrat befinner sig.
 • Se till att passningsspelarna kontinuerligt justerar sina positioner i förhållande till de dribblande spelarna.
 • Var uppmärksam på att passningsspelarna skapar varsin horisontal och vertikal linje. 
 • De avslutande "passningarna" mot mål bör ses som en del i målvakternas målvaktsspecifika uppvärmning (passningarna kan t. ex. spelas till höger eller vänster längs marken eller i luften mitt på målvakten).  

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

2-mot-4 i två kvadrater

U15 13 U 25 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • En boll per kvadrat.

Anvisningar

 • Spelet sker 2-mot-4.
 • Anfallsspelarna försöker att spela fem passningar inom laget. Efter den femte passningen dribblar en av anfallsspelarna ut ur kvadraten, genomför ett väggspel med någon av de bägge passningsspelarna och avslutar på mål.
 • Om försvararna lyckas att erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten (anfallsspelarna tillåts inte att bryta den passningen).
 • Försvararna tillåts att försöka erövra bollen ända till dess att bollhållaren lämnar kvadraten.
 • Efter avslut, passning till målvakten eller om bollen okontrollerat gått utanför spelplanen startar anfallsspelarna återigen spelet.
 • Skifta försvars- och anfallsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Lyckas anfallsspelarna att göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten, erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Variera antalet passningar för anfallsspelarna innan de tillåts lämna kvadraten.
 • Begränsa anfallsspelarnas tillslag (t. ex. 2 tillslag).
 • Tillåt anfallsspelarna att försöka återerövra bollen vid en bollförlust.
 • Låt försvararna även dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna) efter de lyckats erövra bollen.
 • Anfallsspelarna i ena kvadraten tillåts inte lämna sin kvadrat medan anfallsspelarna i andra kvadraten befinner sig i aktion utanför sin kvadrat. Anfallsspelarna i första kvadraten måste istället fortsätta att försöka behålla bollen inom laget till dess att anfallsspelarna i den andra kvadraten avslutat sin aktion. Därefter tillåts de lämna sin kvadrat. 

Tips

 • Var uppmärksam på att försvarsspelarna, efter en bollerövring, så snabbt som möjligt försöker att spela en passning till målvakten.
 • Observera att målvakterna omedelbart justerar sina positioner då försvarsspelarna erövrat bollen för kunna ta emot passningen i en gynnsam position.
 • Bollhållaren bör genomföra en tydlig tempoväxling när han lämnar kvadraten..    

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

1-mot-2 i två kvadrater (1)

U15 13 U 25 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls
 • Utse 4 försvars- och 4 anfallsspelare per kvadrat.
 • En boll per kvadrat. 

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Samtidigt startar försvarsspelare D och C att förflytta sig in i kvadraten från sina startpositioner.
 • Anfallsspelare B försöker i 1-mot-2 att bryta sig ut ur kvadraten och avsluta på mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten eller till den andra försvarsspelaren på position C.
 • Nästa aktion startar återigen från startpunkten.
 • Efter avslutad aktion skiftar försvars- och anfallsspelare positioner inom sin grupp (A till B och C till D).
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten eller till den andra försvarsspelaren på position C, erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Inför en tävling enligt samma poängsystem mellan försvars- och anfallsspelare i kvadrat 1 och 2.
 • Låt försvarsspelare C starta från konan mitt emot försvarsspelare D.
 • Låt försvararna även dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna) efter de lyckats erövra bollen.
 • Tidsbegränsning för anfallsspelarna.  

Tips

 • Se till att den första försvararen (försvarsspelare D) inte kommer för hastigt in i 1-mot-1 situationen och riskerar att bli passerad. Om det inträffar, förblir den andra försvararen (försvarsspelare C) "åskådare" och ges ej någon möjlighet att delta i situationen. Försvarsspelare D bör istället försöka vinna tid.
 • Observera att försvarsspelare D försöker styra anfallsspelare B utåt. 
 • Var uppmärksam på att försvarsspelare C så snabbt som möjligt försöker ta sig in i situationen och skapa ett övertal. 
 • Uppmana anfallsspelarna till att agera matchlikt.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

1-mot-2 i två kvadrater (2)

U15 13 U 25 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls. 

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Samtidigt startar två försvarsspelare från position C att förflytta sig in i kvadraten från sin startposition.
 • Anfallsspelare B försöker i 1-mot-2 att bryta sig ut ur kvadraten och avsluta på mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen, försöker de så snabbt som möjligt spela en passning till målvakten eller dribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna).
 • Nästa aktion startar återigen från startpunkten.
 • Efter avslutad aktion skiftar anfallsspelare positioner inom sin grupp (A till B) och försvarsspelare återvänder till sin startposition.
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna att göra mål, erhåller de en poäng. Om försvarsspelarna lyckas erövra bollen och spela en passning till målvakten eller lyckasdribbla ut ur kvadraten (på motsatt sida som anfallsspelarna), erhåller de en poäng.
 • Vilka lyckas samla flest poäng - anfallsspelare eller försvarsspelare?

Variationer:

 • Inför en tävling enligt samma poängsystem mellan försvars- och anfallsspelare i kvadrat 1 och 2.
 • Tidsbegränsning för anfallsspelarna.  

Tips

 • Se till att den första försvararen inte kommer för hastigt in i situationen och riskerar att bli passerad. Om det inträffar, uppstår istället två separata 1-mot-1 situationer istället för en 2-mot-1 situation. Den första försvarsspelaren bör istället försöka vinna tid och styra anfallsspelaren i riktning mot den andra försvarsspelaren.
 • Var uppmärksam på att den andra försvarsspelaren inte placerar sig för långt ifrån den första försvarsspelaren. 
 • Uppmana anfallsspelarna till att agera matchlikt.   

 

  

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 6-mot-7 på ett elvamannamål

U15 13 U 25 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Markera två passningskorridorer. 
 • Placera två passningsspelare, från det anfallande laget, i mittcirkeln.
 • Placera en passningsmottagare, från det försvarande laget, i varje passningskorridor. 

Anvisningar

 • Spelet sker 6-mot-7 med offside.
 • Spelet startar med att en av passningsspelarna i mittcirkeln passar längs marken till en av anfallsspelarna på spelplanen.
 • Därefter försöker anfallsspelarna, via ett passningsspel längs marken, att göra mål.
 • Om försvarsspelarna lyckas att erövra bollen, försöker de antingen att spela nio passningar inom laget eller att så snabbt som möjligt spela en passning till någon av passningsmottagarna i passningskorridorerna.
 • Därefter startar spelet återigen med att en av passningsspelarna i mittcirkeln passar längs marken till en av anfallsspelarna på spelplanen.
 • Spelet sker med inkast, men utan hörnor.
 • Går bollen utanför spelplanen, startar spelet återigen från någon av passningsspelarna i mittcirkeln. 
 • Skifta passningsspelare och passningsmottagare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt lagen växla roller med varandra efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att det försvarande laget försöker skapa övertalssituationer. 
 • Var uppmärksam på att spelarna i det försvarande laget omedelbart bestämmer sig för om man ska starta en kontring eller behålla bollen inom laget efter en bollerövring.

 

TILL TRÄNINGSPASS 26

 

TILL TRÄNINGSPASS 24

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se