U19/17 INOMHUS

ÖVNINGAR 1-10

AVSLUT

 

ÖVNING 1

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning med avslut mot löpriktningen (1)

U19 17 I 3 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare på startpositionerna har en egen boll.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren med bollen passar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan och spelar ett väggspel med honom.
 • Efter en kort dribbling i löpriktningen avslutar spelaren på mål längs marken mot löpriktningen.
 • Målvakten är placerad utanför målet i en något framflyttad position. På så vissimuleras ett avslut på ett elvamannamål.
 • De bägge spelarna på andra sidan växlar position med varandra.
 • Skifta efter en viss tid de bägge spelarna utan boll, så att alla spelare får genomföra tillräckligt med avslut mot målet.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Se till att precision prioriteras före kraft vid avslutet.
 • Optimalt sett avslutar spelarna med det tredje tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 2

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Passning med avslut mot löpriktningen (2)

U19 17 I 3 4 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare på startpositionerna har en egen boll.

Anvisningar

 • Övningen startar med att spelaren med bollen passar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan.
 • Han spelar med det andra tillslaget till spelaren på andra sidan, som därefter lägger en passning i startspelarens löpväg.
 • Efter en kort dribbling i löpriktningen avslutar spelaren på mål längs marken mot löpriktningen.
 • Målvakten är placerad utanför målet i en något framflyttad position. På så vis simuleras ett avslut på ett elvamannamål.
 • Skifta efter en viss tid de bägge spelarna utan boll, så att alla spelare får genomföra tillräckligt med avslut mot målet.
 • Efter halva övningstiden genomförs övningen från andra sidan.

Tips

 • Se till att precision prioriteras före kraft vid avslutet.
 • Optimalt sett avslutar spelarna med det tredje tillslaget.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 3

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Direktpassningsspel med avslut

U19 17 I 7 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera konor och spelare enligt grafiken.
 • Samtliga spelare på position A och C har en boll.

Anvisningar

A-B-C-D-B-Avslut

C-D-A-B-D-Avslut

 • Spelare A startar aktionen, efter en kort dribbling, genom att spela en passning till spelare B som genomfört en föraktion (läs mer...).
 • I och med passningen från spelare A till spelare B, löper spelare D vertikalt, rundar konan och erbjuder sig.
 • Spelare B passar direkt till spelare C, som på ett tillslag spelar bollen till spelare D.
 • Därefter passar spelare D direkt till spelare B, som tar bollen med det första tillslaget mot mål och avslutar efter en kort dribbling.
 • Spelare A skiftar till position B och spelare B tar bollen, löper till position A och ställer sig sist i kön.
 • Spelare C startar aktionen...

Tips

 • Se till att spelare B och D genomför sina föraktioner vid korrekt tidpunkt (tajming).
 • Spelare C och D måste tajma sina löpvägar för att möjliggöra ett passningsspel med ett tillslag.
 • Rena passningar - precision före hastighet.
 • Avslutet bör inte ske för nära målet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 4

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Speluppbyggnad (1)

U19 17 I 8 3

Träningspunkter

 • Speluppbyggnad
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i fyra röda och två blå grupper.

Anvisningar

MV-A-B-C-(3-mot-2)

MV-C-D-A-(3-mot-2)

 • Målvakten startar aktionen genom att rulla ut bollen i sin medspelares löpväg (spelare A).
 • Denne dribblar en liten bit (spelare C startar nu sin löpning), passar till mötande spelare B och förflyttar sig sedan in på motsatt planhalva. 
 • Spelare B passar direkt till spelare C.
 • I och med passningen från spelare B startar de bägge försvarsspelarna att förflytta sig framåt från sina positioner och det anfallande laget (röda) försöker i 3-mot-2 att göra mål.
 • Erövrar försvarsspelarna bollen i spelet, avslutas aktionen genom att en försvarsspelare spelar en kontrollerad passning (längs marken eller i luften) till målvakten på andra sidan.  
 • Om det anfallande laget lyckas att göra mål eller om bollen går till hörna, så avslutar målvakten aktionen genom att så snabbt som möjligt kasta bollen till målvakten på motsatt sida. 
 • Målvakten startar nästa aktion genom att rulla bollen i sin medspelares löpväg (spelare C)...
 • Efter några aktioner skiftar spelarna positioner med varandra. 

Tips

 • Spelare B måste tajma sin löpväg för att möjliggöra ett passningsspel med ett tillslag.
 • Spelare C måste anpassa sin hastighet i förhållande till spelare A och B (tajming).
 • I spelet 3-mot-2 tillåts det anfallande laget inte att spela tillbaka bollen till sin målvakt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 5

AVSLUT

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Speluppbyggnad (2)

U19 17 I 8 4a

Träningspunkter

 • Speluppbyggnad
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i fyra röda och två blå grupper.

Anvisningar

MV-A-MV-B-C-A-D-A (4-mot-3)

MV-B-MV-A-D-B-C-B (4-mot-3)

 • Målvakten startar aktionen genom att spela bollen i sin medspelares löpväg (spelare A).
 • Spelare A passar med det första tillslaget direkt tillbaka till målvakten. 
 • Målvakten tar bollen med det första tillslaget till motsatt sida och passar därefter i sin medspelares löpväg (spelare B). 
 • Denne dribblar en liten bit (spelare A startar nu sin löpning), passar till mötande spelare C och förflyttar sig sedan in på motsatt planhalva. 
 • Spelare C passar direkt till spelare A, som dribblar en liten bit för att därefter genomföra ett väggspel med mötande spelare D.
 • I och med passningen från spelare C (passning 5) startar de två första försvarsspelarna, och i och med passningen från spelare A (passning 6) startar den tredje försvarsspelaren.
 • Det anfallande laget försöker i 4-mot-3 att göra mål. 
 • Erövrar försvarsspelarna bollen i spelet, avslutas aktionen genom att en av dem spelar en kontrollerad passning (längs marken eller i luften) till målvakten på andra sidan.  
 • Om det anfallande laget lyckas att göra mål eller om bollen går till hörna, så avslutar målvakten aktionen genom att så snabbt som möjligt kasta bollen till målvakten på motsatt sida. 
 • Målvakten startar nästa aktion genom att spela bollen i sin medspelares löpväg (spelare B)...
 • Efter några aktioner skiftar spelarna positioner med varandra. 

Tips

 • Spelare C och D måste tajma sina löpningar för att möjliggöra ett passningsspel med ett tillslag.
 • Spelare A måste anpassa sin hastighet i förhållande till spelare B och C (tajming).
 • I spelet 4-mot-3 tillåts det anfallande laget inte att spela tillbaka bollen till sin målvakt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 6

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Avslut (1)

U19 17 I 10 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Lägg ut två mjuka mattor.
 • Markera en dribblingskorridor fyra meter framför varje matta.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Alla spelare jonglerar - och på tränarens kommando

 • startar en spelare ur varje grupp att dribbla i riktning mot dribblingskorridoren,
 • skiftar snabbt riktning och dribblar genom dribblingskorridoren,
 • spelar bollen bredvid mattan,
 • löper över mattan,
 • tar bollen med höger fot och avslutar optimalt sätt med det tredje tillslaget (höger fot).
 • Därefter tar han med sig bollen till andra sidan och fortsätter att jonglera.
 • Nu startar två nya spelare...
 • Låt spelarna genomföra övningen på motsatt sida (B) efter halva övningstiden.

Tips

Utför övningen på följande sätt att träna bägge fötters färdighet.

Startpunkt A: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med höger fot och
 • avslutar optimalt med det tredje tillslaget (höger fot).

Startpunkt B: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med vänster fot och
 • avslutar optimalt med det tredje tillslaget (vänster fot).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 7

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Avslut (2)

U19 17 I 10 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Lägg ut två mjuka mattor.
 • Markera en dribblingskorridor fyra meter framför varje matta.
 • Dela upp spelarna i två grupper.
 • En boll per två spelare.

Anvisningar

Spelarna jonglerar i par - och på tränarens kommando

 • startar en spelare ur varje grupp att dribbla i riktning mot dribblingskorridoren,
 • skiftar snabbt riktning och dribblar genom dribblingskorridoren,
 • spelar bollen bredvid mattan,
 • löper över mattan,
 • tar bollen med höger fot,
 • passar bollen i rätt ögonblick med höger fot (tajming) till den "överlappande" spelaren,
 • förflyttar sig mot centrum och avslutar direkt med höger fot.
 • Den "överlappande" spelaren tar bollen med höger fot, dribblar och passar till medspelaren.
 • Därefter tar de med sig bollen till andra sidan och fortsätter att jonglera.
 • Nu startar ett nytt par...
 • Låt spelarna genomföra övningen på motsatt sida (B) efter halva övningstiden.
 • Med två tränare kan man låta grupperna öva samtidigt.

Tips

Utför övningen på följande sätt för att träna bägge fötters färdighet.

Startpunkt A: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med höger fot,
 • passar med densamma och
 • avslutar direkt (höger fot).

"Överlappande" spelare

 • tar bollen med höger fot och
 • passar med vänster fot.

Startpunkt B: Spelarna löper över mattan

 • tar bollen med vänster fot,
 • passar med densamma och
 • avslutar direkt (vänster fot).

"Överlappande" spelare

 • tar bollen med vänster fot och
 • passar med höger fot.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 8

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Exakt avslut efter dribbling

U19 17 I 11 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar.
 • Markera fyra dribblingskorridorer enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

 • Alla grupper övar samtidigt.
 • Spelarna dribblar genom dribblingskorridoren och avslutar längs marken utan att träffa plinten i målet.
 • Spelarna på position A avslutar alltid med vänster och spelarna på position B alltid med höger.
 • Därefter hämtar spelarna sina bollar, springer till positionen mittemot och ställer sig sist...

Tips

 • Iaktta spelaren på positionen mittemot under dribblingen och anpassa dribblingstempot för att undvika en krock vid avslut.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 9

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Exakt avslut efter väggspel

U19 17 I 11 4

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Markera två startpunkter.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Utse en väggspelare i varje grupp.

Anvisningar

 • A passar med det tredje tillslaget till väggspelaren, som passar direkt i A:s löpväg.
 • A tar med bollen och avslutar helst med det tredje tillslaget och höger fot.
 • Därefter hämtar han sin boll, springer till position B och ställer sig sist.
 • Nu passar B med det tredje tillslaget till väggspelaren, som passar direkt i B:s löpväg.
 • B tar med bollen och avslutar helst med det tredje tillslaget och vänster fot.
 • Därefter hämtar han sin boll, springer till position B och ställer sig sist...

Tips

 • Förtydliga att ett avslut längs marken in i "det långa hörnet" är lovande.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 10

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Spela runt plinten med avslut (1)

U19 17 I 12 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två plintar enligt grafiken.
 • Markera positioner (röda konor).
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A spelar ett väggspel mot plinten och passar därefter med det andra tillslaget i B:s löpväg.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • A dribblar runt plinten och avslutar på mål.
 • Efter aktionen förflyttar sig spelarna till nästa position.
 • Låt spelarna genomföra övningen åt andra hållet efter halva övningstiden.

Tips

 • Se till att spelarna endast passar med vänster fot medurs och med höger fot moturs.
 • Kräv precisa passningar.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se