U19/17 UTOMHUS

ÖVNINGAR 1-10

AVSLUT

 

ÖVNING 1

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Handboll - Huvudspel

U19 17 U 1 2 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Huvudspel
 • Avslut med huvudet
 • Koordination

Organisation

 • Markera en spelplan (dubbelt straffområde).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Lagen spelar handboll, 4-mot-4.
 • Mål kan endast göras med huvudet.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, passar de till laget som väntar utanför spelplanen som då kommer in och går till attack.
 • På samma gång kommer 4 spelare som väntat på den andra sidan av spelplanen in som försvarande lag.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?
 • Spelarna som väntar utanför spelplanen står inte stilla. De genomför stående övningar ur "rörelse-ABC", t ex skippings, sparka bak benen etc.

Tips

 • Om bollen har gått utanför linjerna eller i mål, bör målvakten genast sätta en ny boll i spelet.
 • Kräv ett högt tempo vid omställning till försvar efter en bollförlust.

Som variation:

 • Mål kan även göras genom t ex volleyskott.
 • Begär av mer utbildade spelare att de nickpassar en gång innan avslutet (nick-nick eller nick-volley).

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 2

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Kombination i ruter på kanten efter inkast

U19 17 U 2 3 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markerar två ruter.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Spelarna som för stunden inte är aktiva, står vid konorna som passiva försvarsspelare.
 • Efter varje aktion växlar målvakterna position med varandra.
 • Efter varje aktion växlar spelarna inom gruppen position med varandra medurs.
 • Efter några rundor växlar spelarna sida.

Sekvenserna tränas från bägge sidor:

 • 1. Rött lag, vänster - 2. Blått lag, höger.
 • 3. Blått lag, vänster - 4. Rött lag, höger.

På vänster sida:

 • Spelare B erbjuder sig till spelare A som kastar bollen till hans fot.
 • Spelare B lägger bollen direkt i spelarens (A) löpväg. Spelare A spelar en passning och kombinerar med mötande spelare D.
 • Spelare D spelar bollen till spelare C på kanten och fortsätter sedan.
 • Spelare D erbjuder sig därefter i straffområdet och spelare B försöker att inta området bakom spelare D.

På höger sida:

 • Spelare B erbjuder sig till spelare A som kastar bollen till hans fot.
 • Spelare B lägger bollen direkt i spelarens (C) löpväg. Spelare C spelar en passning och kombinerar med mötande spelare D.
 • Spelare D spelar bollen till spelare B på kanten och fortsätter sedan.
 • Spelare D erbjuder sig därefter i straffområdet och spelare C försöker att inta området bakom spelare D.

Tips

 • Var uppmärksam på att varje aktion startar med en matchlik föraktion (läs mer...).
 • Tajmingen är viktig. Se till att spelarna inte erbjuder sig för tidigt.
 • Se till att spelarna först rör sig mot bollen när den kan spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 3

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Spelvändning efter inkast (1)

U19 17 U 2 4 fotbollsbibliotek.se

 

Spelvändning efter inkast (2)

U19 17 U 2 5 fotbollsbibliotek.se

Träningspunkter

 • Inkast
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markerar två trianglar.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Efter varje aktion växlar målvakterna position med varandra.
 • Efter varje aktion växlar paren inom gruppen position med varandra medurs.
 • Efter några rundor växlar spelarna sida.

Sekvenserna tränas från bägge sidor:

 • 1. Rött lag, vänster - 2. Blått lag, höger.
 • 3. Rött lag, höger - 4. Blått lag, vänster.

På höger sida:

 • Spelare B erbjuder sig till spelare A som kastar bollen till hans fot.
 • Spelare B lägger bollen direkt i spelarens (C) löpväg och spelare C spelar därefter en diagonal hög boll ut till spelare D.
 • Spelare B erbjuder därefter sig i straffområdet och spelare C försöker att inta området bakom honom, på straffområdeslinjen.
 • Spelare D dribblar mot kortlinjen och försöker att hitta antingen spelare B eller C med ett inspel.

På vänster sida:

 • Spelare C erbjuder sig till spelare A som kastar bollen till hans fot.
 • Spelare C lägger bollen direkt i spelarens (A) löpväg och spelare A passar därefter till spelare B.
 • Spelare B spelar i sin tur en diagonal hög boll ut till spelare D.
 • Spelare D dribblar i riktning mot målet och försöker, efter att ha kommit in i straffområdet, avsluta med det andra tillslaget.

Tips

 • Var uppmärksam på att varje aktion startar med en matchlik föraktion (läs mer...).
 • Tajmingen är viktig. Se till att spelarna inte erbjuder sig för tidigt.
 • Se till att spelarna först rör sig mot bollen när den kan spelas.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 4

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter passning i djupled

U19 17 U 7 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera tre linjer (A-B-C) med röda konor.
 • Markera försvararnas positioner med blå konor.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Linje A:

 • Placera en passiv försvarare så väl som en anfallare vid de blå konorna.

Linje B:

 • Placera fyra passiva försvarare som i grafiken.

Linje C:

 • Placera fyra spelare med bollar enligt grafiken.

Anvisningar

 • En spelare från linje C dribblar i riktning mot en passiv försvarare (linje B).
 • Anfallaren från linje A gör samtidigt en föraktion (läs mer...) bakom ryggen på försvaret, först ifrån (in i offside) och sedan mot bollen (in mot mitten av planen), får en passning och spelar sedan med det andra tillslaget till spelaren som erbjuder sig.
 • Därefter startar han explosivt i riktning mot målet och får en passning i djupled som han försöker att avsluta på mål efter maximalt tre tillslag.
 • Sedan återvänder spelarna till sina utgångspositioner och en annan spelare från linje C startar nästa aktion.
 • Låt spelarna skifta positioner var femte minut, så att de får prova på att vara både passiv och aktiv.

Tips

 • Om spelarnas kunskapsnivå tillåter, så låt de inledningsvis passiva spelarna delta aktivt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 5

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

4-mot-4 med passningsspelare

U19 17 U 7 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Placera ut två små passningsmål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Dela upp lagen i två grupper.

Anvisningar

 • Inom det markerade området spelas 4-mot-4.
 • De fyra spelarna på sidlinjerna agerar som passningsspelare för det anfallande laget.
 • Spelarna i det anfallande laget försöker utifrån spelet 4-mot-4 att, via en passning i djupled, försätta en av sina spelare i en avslutsposition.
 • Spelarna i det försvarande laget agerar matchlikt, men tillåts inte försvara i zonen utanför det markerade området.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, försöker de antingen att göra mål eller att spela en passning in i något av de bägge passningsmålen.
 • Spelet sker med inkast.
 • Efter att en aktion avslutats, startar spelet återigen med en attack från det anfallande laget.

Tips

 • Begär ett snabbt avslut ifrån anfallaren efter djupledspassningen eftersom han inte har någon motståndare emot sig.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 6

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsövning för vertikalspel med avslut (1)

U19 17 U 10 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion, först ifrån och sedan mot bollen, och passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A slår en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion (läs mer...) (först utåt och sedan i djupled).
 • Spelare C försöker, senast med det tredje tillslaget, att avsluta på mål.
 • Spelare C och B förflyttar sig mot målet för att ta till vara på en eventuell retur från målvakten. 
 • Spelarna går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare A startar nästa aktion med en passning till spelare B...

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.
 • Precision före kraft vid avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 7

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

8 utespelare och 1 målvakt

Passningsövning för vertikalspel med avslut (2)

U19 17 U 10 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Placera ut ett elvamannamål.

Anvisningar

 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion (läs mer...), först åt sidan och sedan i djupled, och passar direkt till spelare A.
 • Spelare A slår en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion.
 • Spelare C försöker, senast med det tredje tillslaget, att avsluta på mål.
 • Spelare C och B förflyttar sig mot målet för att ta till vara på en eventuell retur från målvakten.
 • Spelarna går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare A startar nästa aktion med en passning till spelare D...

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.
 • Precision före kraft vid avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 8

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Vertikalspel med motstånd och avslut (1)

U19 17 U 11 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Försvarsspelarna agerar passivt.
 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion (läs mer...), först ifrån och sedan mot bollen, och passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A slår en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion (först utåt och sedan i djupled).
 • Spelare C försöker, senast med det tredje tillslaget, att avsluta på mål.
 • Både spelare C och spelare B förflyttar sig mot målet för att ta tillvara på en eventuell retur från målvakten. 
 • Spelarna går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare A startar nästa aktion med en passning till spelare B...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.
 • Se till att spelarna prioriterar precision före kraft vid avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 9

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Vertikalspel med motstånd och avslut (2)

U19 17 U 11 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner (A - B - C - D).
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Försvarsspelarna agerar passivt.
 • Spelare A passar med det andra tillslaget till spelare B.
 • Spelare B genomför en föraktion (läs mer...), först åt sidan och sedan i djupled, och passar direkt tillbaka till spelare A.
 • Spelare A slår en djupledspassning till spelare C som dessförinnan genomfört en föraktion.
 • Spelare C försöker, senast med det tredje tillslaget, att avsluta på mål.
 • Både spelare C och spelare B förflyttar sig mot målet för att ta tillvara på en eventuell retur från målvakten. 
 • Spelarna går efter varje aktion en position vidare.
 • Spelare A startar nästa aktion med en passning till spelare D...
 • Efter halva övningstiden byter grupperna uppgifter med varandra.

Tips

 • Uppmuntra spelarna till att försöka  passa med så få tillslag som möjligt.
 • Spelarna bestämmer genom föraktionerna när bollen ska spelas.
 • Se till att spelarna prioriteras precision före kraft vid avslut på mål.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

  

ÖVNING 10

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dubbla anfall

U19 17 U 12 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelytor (röda konor) i straffområdesbredd.
 • Markera 6 startpunkter (A - B - C - D - 1 - 2)
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar genom att spelare A driver bollen i djupled på kanten. Samtidigt startar anfallarna (1 och 2) att löpa mot det första målet.
 • De bägge anfallarna (1 och 2) korsar varandras löpvägar och försöker att göra mål på inlägget. Därefter löper de in i nästa spelyta.
 • Samtidigt startar den andra kantspelaren sin aktion (D).
 • Nu försöker de bägge anfallarna (1 och 2) att inta sina positioner, utan att korsa varandras löpvägar, och göra mål på inlägget från spelare D.
 • När de bägge anfallarna löper in i den andra spelytan startar de nya anfallarna sina aktioner i den första spelytan...
 • Efter varje aktion löper spelarna tillbaka till sina startpunkter och ställer sig sist i ledet.
 • Låt spelarna byta positioner med varandra efter några omgångar.

Tips

 • Se till att spelarna inte löper in i straffområdena för snabbt för att komma till avslut.
 • Se till att anfallarna har ett avstånd i djupled mellan varandra när de löper i riktning mot målen samt att de möter inläggen med fart.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se