FLEXIBILITET

UNDER

SPELUPPBYGGNAD

DEL 3

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRBEREDANDE TRÄNING

MATCHLIK TRÄNING

 

 

Den här artikeln, den sista i serien "FLEXIBILITET UNDER SPELUPPBYGGNAD", handlar om hur man kan träna speluppbyggnaden från "3-backslinjen" mot ett lag som agerar i mittfältspress med två 4-backslinjer och två centrala anfallare.

 

 

FÖRBEREDANDE TRÄNING

Genom "3-backslinjens" position uppstår en 3-mot-2 i den första zonen under speluppbyggnaden. Det kloka och det framgångsrika 3-mot-2 i den här zonen är grunden för en välstrukturerad speluppbyggnad.

 

3-mot-2

Artikel 2 Del 2 1

Lyckas "3-backslinjen" att överspela de bägge anfallarna, uppstår en offensiv korridor.

"3-backslinjens" spelare måste

 • uppfatta korridoren,
 • dribbla målinriktat mot korridoren respektive in i den med ett stort mod

för att förbereda en lång passning mellan motståndarnas bägge 4-backslinjer.

Med följande träningsformer ska "3-backslinjen" lära sig att överspela de bägge anfallarna (3-mot-2).

 

Övningsform

Överspela och passa (1)

Artikel 2 B 1a

Organisation

 • Markera en rektangel (24 x 12m) med tre zoner.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Anfallarna i ytterzonerna försöker, genom ett snabbt passningsspel med maximalt 2 tillslag, att finna luckor och att passa längs marken genom mittzonen till ytterzonen.
 • Försvararna tillåts enbart agera i mittzonen.
 • Lyckas försvararna att erövra bollen, bör de passa till tränaren.
 • Efter en viss tid skiftar försvarsspelarna.

Tips

 • Uppmärksamma att de centrala spelarna i ytterzonerna, när bollen passas till en ytterspelare i deras zon, i god tid placerar sig bakom de bägge ytterspelarna.
 • Bestäm en tidsbegränsning för överspel i mittzonen.
 • Placera 3 istället för 2 spelare i mittzonen.
 • Anpassa spelplanens bredd efter spelarnas kunskapsnivå.

 

Spelform

Överspela och passa (2)

Artikel 2 B 2

Organisation

 • Markera en spelplan (33 x 30m).
 • Straffområdeslinjen är mittlinjen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • På bägge planhalvor spelar 3 anfallare mot 2 försvarare.
 • Endast anfallarna på motståndarnas planhalva tillåts avsluta på mål.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Lämnar bollen spelplanen, startar spelet återigen på "speluppbyggnadens planhalva" (3-mot-2).
 • Efter en viss tid skiftar försvarsspelarna.

Tips

 • Låt spelet ske med maximalt tre tillslag.
 • Bestäm en tidsbegränsning för passningen till motståndarnas planhalva.
 • Anpassa spelplanens bredd efter spelarnas kunskapsnivå.

 

Spelform

Överspela och dribbla (1)

Artikel 2 B 3

Organisation

 • Markera en spelplan (33 x 30m).
 • Straffområdeslinjen är mittlinjen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • På "speluppbyggnadens planhalva" spelar 3 anfallare mot 2 försvarare.
 • Mittlinjen är en dribblingslinje och får inte överspelas utan spelarna måste dribbla över den för att avluta på mål.
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Lämnar bollen spelplanen, startar spelet återigen på "speluppbyggnadens planhalva" (3-mot-2).
 • Efter en viss tid skiftar försvars- och anfallsspelarna.

Tips

 • Anpassa spelplanens bredd till spelarnas kunskapsnivå.

 

Spelform

Överspela och dribbla (2)

Artikel 2 B 4

Organisation

 • Markera en spelplan (33 x 30m).
 • Straffområdeslinjen är mittlinjen.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • "speluppbyggnadens planhalva" spelar 3 anfallare mot 2 försvarare.
 • På den andra planhalvan spelar 2 anfallare mot 3 försvarare.
 • Mittlinjen är en dribblingslinje och får inte överspelas utan spelarna måste dribbla över den för att avluta på mål.
 • Spelaren som dribblat över mittlinjen deltar i anfallsspelet i motståndarnas planhalva (3-mot-3).
 • Erövrar försvararna bollen, kontrar de.
 • Lämnar bollen spelplanen, startar spelet återigen i "speluppbyggnadens planhalva" (3-mot-2).
 • Skifta spelare inom regelbundna tidsintervaller.

Tips

 • Anpassa spelplanens bredd till spelarnas kunskapsnivå.

 

 

MATCHLIK TRÄNING

I match måste "3-backslinjen" under speluppbyggnaden kunna

 • nyttja spelplanens totala bredd,
 • överspela motståndarlagets centrala anfallare och
 • spela en lång passning ifall det verkar taktiskt lovande.

Under den matchlika träningen visar sig betydelsen av 3-mot-2, som övades in under den förberedande träningen. Med följande träningsformer, i vilka ett "Coaching-Team" alltid spelar mot ett "Sparring-Team", bör de nyvunna kunskaperna stärkas under matchlika förhållanden.

 

Spelform

7-mot-6 med dribblingskorridorer och "target player"

Artikel 2 B 5

Organisation

 • Markera en tre fjärdedels spelplan.
 • Markera två dribblingskorridorer.
 • Markera en passningstriangel.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Coaching-Team: MV - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 + 10 (target player)

Sparring-Team: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Anvisningar

 • Coaching-teamets MV startar aktionen med att passa/kasta till en av "3-backslinjens" spelare.
 • Coaching-teamet försöker att bygga upp spelet så att laget antingen lyckas dribbla igenom en av de bägge dribblingskorridorerna eller passa till spelare 10 (target-player) i triangeln.
 • Erövrar sparring-teamets spelare bollen, kontrar de.
 • Spelet sker med inkast.
 • Går bollen över kortlinjen eller efter ett avslut på mål, startar spelet återigen av coaching-teamets MV.

Coaching

 • Spelare 6 ser till att falla ned, i öppen position, mellan spelare 4 och 5.
 • Placera spelare 4 och 5 i öppen position så högt som möjligt, men utanför försvarsskuggorna (9 och 10).
 • Står spelare 9 och 10 i bredd och hindrar på det viset passningar till spelare 4 och 5, dribblar spelare 6 snabbt framåt och passar till spelare 8. Denne tar då med spelare 4 eller spelare 5 beroende på situationen.

 

Spelform

9-mot-8 med dribblingskorridorer och "target player"

Artikel 2 B 6

Organisation

 • Markera en tre fjärdedels spelplan.
 • Markera två dribblingskorridorer.
 • Markera en passningstriangel.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Coaching-Team: MV - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 + 10 (target player)

Sparring-Team: 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Anvisningar

 • Coaching-teamets MV startar aktionen med att passa/kasta till en av "3-backslinjens" spelare.
 • Coaching-teamet försöker att bygga upp spelet så att laget antingen lyckas dribbla igenom en av de bägge dribblingskorridorerna eller passa till spelare 10 (target-player) i triangeln.
 • Erövrar sparring-teamets spelare bollen, kontrar de.
 • Spelet sker med inkast.
 • Går bollen över kortlinjen eller efter ett avslut på mål, startar spelet återigen av coaching-teamets MV.

Coaching

 • Spelare 6 ser till att falla ned, i öppen position, mellan spelare 4 och 5.
 • Placera spelare 4 och 5 i öppen position så högt som möjligt, men utanför försvarsskuggorna (9 och 10).
 • Står spelare 9 och 10 i bredd och hindrar på det viset passningar till spelare 4 och 5, dribblar spelare 6 snabbt framåt och passar till spelare 8. Denne tar då med spelare eller spelare 5 beroende på situationen.

 

Spelform

6-mot-6 med "no-go" linje

Artikel 2 B 7

Organisation

 • Markera en spelplan (70 x 40m).
 • Markera en "no-go" linje (18m - blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Coaching-Team: MV - 4 - 5 - 8 - 9 - 10

Sparring-Team: MV - 4 - 5 - 6 - 7 - 11

Anvisningar

 • Coaching-teamets MV startar aktionen med att passa/kasta till spelare 4 eller 5.
 • På spelplanens "speluppbyggnadszon" (från coaching-teamets mål till mittlinjen) spelar endast MV såväl som spelare 4 och 5.
 • Coaching-teamets MV agerar under speluppbyggnaden som "3-backslinjens" centrala spelare.
 • "No-go" linjen, som symboliserar de centrala anfallarnas försvarsskuggor, får inte överspelas under speluppbyggnaden.
 • Under speluppbyggnaden får inte sparring-teamets spelare attackera i "speluppbyggnadszonen".
 • Spelet sker med inkast.
 • Erövrar sparring-teamets spelare bollen, kontrar de.
 • Går bollen över kortlinjen eller efter ett avslut på mål, startar spelet återigen av coaching-teamets MV.

Coaching

 • Spelare 4 och 5 dribblar snabbt framåt.

 

Spelform

Speluppbyggnad mot kompakt mittfält

Artikel 2 B 8

Organisation

 • Markera två "no-go" zoner.
 • Markera en "no-go" linje (18m - blå konor).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Coaching-Team: MV - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Sparring-Team: MV - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11

Anvisningar

 • Coaching-teamets MV startar aktionen med att passa/kasta till en av "3-backslinjens" spelare.
 • Under speluppbyggnaden får inte sparring-teamets spelare attackera i "speluppbyggnadszonen" (från coaching-teamets mål till "no-go" linjen).
 • "No-go" linjen, som symboliserar de centrala anfallarnas försvarsskuggor, får inte överspelas under speluppbyggnaden.
 • Spelet sker med inkast.
 • Erövrar sparring-teamets spelare bollen, kontrar de.
 • Går bollen över kortlinjen eller efter ett avslut på mål, startar spelet återigen av coaching-teamets MV.

Coaching

 • Spelare 4 och 5 dribblar snabbt framåt.
 • Coaching-teamets spelare 7 och 11 placerar sig högt upp på spelplanen för att förstora området på kanten bakom 7 och 11.

 

Spelform

Speluppbyggnad mot två centrala anfallare

Artikel 2 B 9

Organisation

 • Markera två "no-go" zoner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Coaching-Team: MV - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Sparring-Team: MV - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11

Anvisningar

 • Coaching-teamets MV startar aktionen med att passa/kasta till en av "3-backslinjens" spelare.
 • Spelet sker med inkast.
 • Erövrar sparring-teamets spelare bollen, kontrar de.
 • Går bollen över kortlinjen eller efter ett avslut på mål, startar spelet återigen av coaching-teamets MV.

Coaching

 • Spelare 4 och 5 dribblar snabbt framåt.
 • Coaching-teamets spelare 7 och 11 placerar sig högt upp på spelplanen för att förstora området på kanten bakom 7 och 11.
 • Först när spelare 4 eller 5 dribblar framåt och kollar upp, gör sig 7 respektive 11 fri och erbjuder sig.

 

TILL DEL 2

 

TILL ARKIV ARTIKLAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se