ANFALLSSPEL

KANTEN

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

Pero Kapcevic (läs mer...)

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING

SYSTEMÖVNINGAR

FRÅN 8-MOT-0+MV TILL 8-MOT-3+MV

ANFALLSMÖNSTER

SPELFORMER

 

 

INLEDNING

Fotbollslag som visar upp ett dynamiskt och variabelt anfallsspel på kanten, ställer inte enbart motståndare inför problem utan får även publiken att jubla. Ett attraktivt, variabelt och samtidigt effektivt anfallsspel på kanten uppstår inte tillfälligt utan nås med strukturerad träning. Spelarna måste kunna använda sig av olika lösningar, beroende på hur motståndaren agerar, för ett lyckat anfallsspel på kanten. Tränaren bör ständigt förmedla till laget att ett gemensamt utarbetande är förutsättningen för framgångsrika lösningar.

De systemövningar och spelformer som presenteras i den här artikeln, baseras på ett 1-4-2-3-1 system.

 

 

SYSTEMÖVNINGAR

För varje av de följande systemövningarna definierades egna passnings- och löpvägar, dvs. ett individuellt anfallsmönster. Vertikalspelet och spelarnas löpförhållande är av stor betydelse för anfallsmönstrets utgång. Endast genom ett flertal passningar med optimal tajming och hög precision samt ett anpassat löpförhållande kan anfallet avslutas framgångsrikt.

 

Från 8-mot-0+MV till 8-mot-3+MV

Vi rekommenderar att respektive anfallsmönster tränas i fyra steg, i vilka antalet motståndare successivt höjs.

 

Steg 1

8-mot-O+MV

Artikel 5 1

Anfallsmönstret tränas 8-mot-0+MV i det första steget med endast en målvakt som motstånd. Spelarna ska lära sig anfallsmönstrets passnings- och löpvägar. När spelarna har tagit till sig passnings- och löpvägarna, är målet att de snabbt agerar och håller ett högt passningstempo.

När spelarna behärskar anfallsmönstret följer steg 2.

 

Steg 2

8-mot-1+MV

Artikel 5 9

Nu höjs motståndet något i och med att kortdistans ytterbacken deltar i övningen. Under en kort vänjetid agerar kortdistans ytterbacken passivt för att därefter försvara likt i en match.

När spelarna behärskar anfallsmönstret följer steg 3.

 

Steg 3

8-mot-2+MV

Artikel 5 10

Nu finns det förutom motståndet på kanten även motstånd i mitten, då kortdistans mittbacken deltar. Under en kort vänjetid agerar också kortdistans mittbacken passivt för att därefter försvara likt i en match.

När spelarna behärskar anfallsmönstret följer det fjärde och sista steget.

 

Steg 4

8-mot-3+MV

Artikel 5 11

Motståndet i mitten höjs igen i och med att långdistans mittbacken deltar. Här agerar långdistans mittbacken också först passivt och sedan likt i en match.

 

Anfallsmönster

 

Anfallsmönster 1

Artikel 5 1

 

 

Organisation

 • Placera sju frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och ytterbackar).

Anvisningar

 • Den högra mittbacken (4) dribblar några meter framåt och passar till den vänstra mittbacken (5).
 • Den vänstra mittbacken (5) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) tar med bollen från en öppen position i spelriktningen och spelar en passning längs marken till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) tar bollen med det första tillslaget snett inåt och passar till den centrala anfallaren (9), som löper i djupled bakom ryggen på kortdistans mittbacken.
 • Den centrala anfallaren (9) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala offensiva mittfältaren (10), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra mittbacken (4), den högra defensiva (6) såväl som den vänstra defensiva mittfältaren (8) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 2

Artikel 5 2

 

 

Organisation

 • Placera sju frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och ytterbackar).

Anvisningar

 • Den högra mittbacken (4) dribblar några meter framåt och passar till den vänstra mittbacken (5).
 • Den vänstra mittbacken (5) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) tar med bollen från en öppen position i spelriktningen och spelar en passning längs marken till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) spelar ett väggspel med den centrala offensiva mittfältaren (10) som erbjuder sig och passar därefter till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala anfallaren (9), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den högra mittbacken (4), den högra defensiva (6) såväl som den vänstra defensiva mittfältaren (8) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 3

Artikel 5 12

 

 

Organisation

 • Placera sju frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och ytterbackar).

Anvisningar

 • Den högra mittbacken (4) dribblar några meter framåt och passar till den vänstra mittbacken (5).
 • Den vänstra mittbacken (5) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) tar med bollen från en öppen position i spelriktningen och spelar en passning längs marken till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) anpassar sin position eftersom den centrala offensiva mittfältaren samtidigt (10) erbjuder sig mellan de bägge försvarslinjerna i och med passningen till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) passar med det första tillslaget till den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den centrala offensiva mittfältaren (10) passar med det första tillslaget till den högra defensiva mittfältaren (6) som, då den högra offensiva mittfältaren (7) direkt startat i djupled efter sin passning, spelar en djupledspassning till den högra offensiva mittfältaren (7)
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala anfallaren (9), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den högra mittbacken (4), den högra defensiva (6) såväl som den vänstra defensiva mittfältaren (8) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 4

Artikel 5 3

 

 

Organisation

 • Placera sju frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och ytterbackar).

Anvisningar

 • Den högra mittbacken (4) dribblar några meter framåt och passar till den vänstra mittbacken (5).
 • Den vänstra mittbacken (5) tar bollen med det första tillslaget i spelriktningen och passar till den centrala offensiva mittfältaren (10), som erbjuder sig i stängd position.
 • Den centrala offensiva mittfältaren (10)  passar direkt till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) passar till den högra offensiva mittfältaren (7) som startat i djupled.
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala anfallaren (9), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den högra mittbacken (4), den högra defensiva (6) såväl som den vänstra defensiva mittfältaren (8) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 5

Artikel 5 4

 

 

Organisation

 • Placera 6 frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och mittbackar).

Anvisningar

 • Den högra ytterbacken (2) dribblar snabbt framåt och passar till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) tar bollen med det första tillslaget snett inåt.
 • Då den högra ytterbacken (2) löper vidare efter sin passning och därmed överlappar den högra offensiva mittfältaren (7) på kanten, passar den högra offensiva mittfältaren (7) in i den högra ytterbackens (2) löpväg.
 • Den högra ytterbacken (2) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala anfallaren (9), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den vänstra ytterbacken (3), den högra defensiva (6) såväl som den vänstra defensiva mittfältaren (8) och den höger offensiva mittfältaren (7) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 6

Artikel 5 4a

 

 

Organisation

 • Placera 6 frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och mittbackar).

Anvisningar

 • Den högra ytterbacken (2) dribblar några meter framåt och passar till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Därefter löper den högra ytterbacken (2) in i motståndarnas planhalva och intar en öppen position på sidlinjen.
 • Samtidigt löper den högra offensiva mittfältaren (7) mot mitten - öppnar därmed korridoren på kanten - och erbjuder sig i en halvöppen position.
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) tar bollen med det första tillslaget snett inåt och passar till den högra offensiva mittfältaren (7).
 • Samtidigt med passningen löper den högra ytterbacken (2) snett inåt och intar en öppen position.
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) spelar ett väggspel med den högra ytterbacken (2) och dribblar därefter snabbt mot kortlinjen.
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den vänstra offensiva mittfältaren (11), den centrala anfallaren (9) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • De bägge ytterbackarna (2 + 3) såväl som de bägge defensiva mittfältarna (6 + 8) anpassar permanent sina positioner.

 

Anfallsmönster 7

Artikel 5 5

 

 

Organisation

 • Placera 6 frisparkfigurer som "motståndare" enligt grafiken.
 • Placera spelarna enligt grafiken (1-4-2-3-1 utan målvakt och mittbackar).

Anvisningar

 • Den högra ytterbacken (2) dribblar snabbt framåt, avbryter och passar till den högra defensiva mittfältaren (6).
 • Den högra defensiva mittfältaren (6) tar bollen från en öppen position med det första tillslaget snett inåt och passar till den vänstra offensiva mittfältaren (11).
 • Den vänstra offensiva mittfältaren (11) tar bollen från en öppen position med det första tillslaget snett inåt och passar längs marken till den centrala anfallaren (9) som erbjuder sig i en stängd position.
 • Den centrala anfallaren (9) passar direkt till den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • Den centrala offensiva mittfältaren (10) passar till den högra offensiva mittfältaren (7), som startat i djupled.
 • Den högra offensiva mittfältaren (7) passar till en av de tre positionerna (första stolpen - andra stolpen - centralt bakom) som intas av den centrala anfallaren (9), den vänstra offensiva mittfältaren (11) och den centrala offensiva mittfältaren (10).
 • De bägge ytterbackarna (2 + 3) såväl som de bägge defensiva mittfältarna (6 + 8) anpassar permanent sina positioner.

 

 

SPELFORMER

De tre följande exemplariska spelformerna är lämpliga för att stärka anfallsmönstren, som laget tränat i systemövningarna, under matchlika förhållanden.

 

Bollinnehavsspel 8-mot-8 + 2 neutrala spelare

Artikel 5 6

Organisation

 • Markera en spelplan (40 x 32m).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse två neutrala spelare.
 • Placera målvakterna som väggspelare bakom kortlinjerna.

Anvisningar

 • Laget med bollinnehav (tre tillslag) försöker, tillsammans med de bägge neutrala spelarna (två tillslag), att spela från målvakt till målvakt (två tillslag).
 • Målvakterna agerar som väggspelare.
 • De bägge neutrala spelarna agerar alltid med laget som har bollinnehav.
 • För varje utförd kombination (från målvakt till målvakt) - en poäng.

Tips

 • Sök koncentrerat triangelkombinationer eller kombinera snabbt i djupled med väggspel via övertalet i mitten.

 

Spel 9-mot-9 med ytterligare kombinationsmål

Artikel 5 7

Organisation

 • Markera en spelplan (halva spelplan + 16m).
 • Markera fyra passningskorridorer (3m bred) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Offensivt spelsystem: 4-backslinjen + ruter.
 • Defensivt spelsystem: Två 4-backslinjer.
 • Varje mål ger en poäng.
 • Laget erhåller en extra poäng ifall det spelar genom passningskorridoren.
 • Laget erhåller en extra poäng ifall det gör mål via mitten efter ett väggspel.
 • Spelet sker med inkast.
 • Vilket lag lyckas att samla flest poäng?

Tips

 • Uppmuntra spelarna på kanten till att använda anfallsmönstret de övat på.

 

Spel 11-mot-11 med en särskild zon

Artikel 5 8

Organisation

 • Markera en särskild zon (30m bred) från straffområdeslinjen till straffområdeslinjen.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • I den särskilda zonen tillåts maximalt tre tillslag - utanför den zonen sker spelet fritt.
 • Spelet utförs likt i en match.

Tips

 • Det maximalt tillåtna antalet tillslag i den särskilda zonen provocerar fram ett snabbt kombinationsspel och ett bättre spel i djupled.
 • Uppmuntra spelarna på kanten till att använda anfallsmönstret de övat på.

 

TILL ARKIV ARTIKLAR

 

TILL STARTSIDAN

 

 Ditt fotbollsbibliotek.se