U15/13

 

TRÄNINGSPASS 28

UTOMHUS

 

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Passning och genombrott (1)

U15 13 U 28 1a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två rektanglar (40 x 25m) samt spelarnas startpositioner.
 • Placera ut fyra frisparksfigurer per rektangel enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål per rektangel.   
 • Dela upp spelarna i två grupper.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-"Avslut"...

 • Aktionen startar med att spelare A spelar en passning till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion (läs mer...).
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C, som bryter igenom mellan frisparksfigurerna innan han spelar en lätt "passning" mot målvakten.
 • Sedan spelar nästa spelare på position A en passning till nästa spelare på position B...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C och C till A).

Variationer:

 • Genomför övningen åt andra hållet.
 • Låt spelare B endast använda ett tillslag.
 • Spelare C fintar att bryta igenom på insidan, men bryter istället igenom på utsidan om frisparksfigurerna. 

Tips

 • Se till att spelare B endast använder två tillslag. Passningen till spelare C bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att spelare C dribblar kontrollerat då denne bryter igenom mellan frisparksfigurerna. Tempot bör vara måttligt eftersom det är en uppvärmningsövning.
 • Bestäm hur den avslutande "passningen" till målvakten ska spelas (t ex längs marken, i maghöjd eller i brösthöjd).

 

 

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Passning och genombrott (2)

U15 13 U 28 2a

 

 

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Passningssekvens: A-B-C-D-"Avslut"...

 • Aktionen startar med att spelare A spelar en passning till spelare B.
 • Samtidigt genomför spelare B en föraktion.
 • Därefter passar spelare B med det andra tillslaget till spelare C, som bryter igenom mellan frisparksfigurerna innan han spelar en diagonal passning till spelare D som förflyttat sig på utsidan om frisparksfigurerna närmast mål.
 • Spelare D spelar därefter omedelbart en lätt "passning" mot målvakten.
 • Sedan spelar nästa spelare på position A en passning till nästa spelare på position B...
 • Efter avslutad aktion skiftar samtliga spelare en position vidare (A till B, B till C, C till D och D till A).

Variationer:

 • Genomför övningen åt andra hållet.
 • Låt spelare B endast använda ett tillslag.
 • Spelare C fintar att bryta igenom på insidan, men bryter istället igenom på utsidan om frisparksfigurerna innan han spelar in till spelare D framför mål. 

Tips

 • Se till att spelare B endast använder två tillslag. Passningen till spelare C bör spelas med en högre hastighet om spelarnas kunskapsnivå tillåter det.
 • Var uppmärksam på att spelare C dribblar kontrollerat då denne bryter igenom mellan frisparksfigurerna. Tempot bör vara måttligt eftersom det är en uppvärmningsövning.
 • Observera att spelare D tajmar sin förflyttning korrekt (bör inte befinna sig i "offsideposition").
 • Bestäm hur den avslutande "passningen" till målvakten ska spelas (t ex längs marken, i maghöjd eller i brösthöjd).

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Genombrott i 1-mot-1

U15 13 U 28 3a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Markera 2 zoner per rektangel enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag (anfallsspelare och försvarsspelare). 

Anvisningar

 • Aktionen startar med att anfallsspelare A spelar en passning till anfallsspelare B.
 • Anfallsspelare B försöker att bryta igenom i 1-mot-1 för att sedan avsluta på mål.
 • Om försvarsspelaren lyckas att erövra bollen försöker han antingen att så snabbt som möjligt att spela en passning till målvakten eller att dribbla ut ur zonen i offensiv riktning.
 • Försvarsspelaren tillåts endast att agera inom den markerade zonen.
 • Nästa aktion startar från andra sidan.
 • Efter avslutad aktion skiftar försvars- och anfallsspelare positioner inom sin grupp.
 • Efter en viss tid skiftar anfallsspelarna sida med varandra.
 • Låt försvars- och anfallsspelare byta uppgifter med varandra efter halva övningstiden.
 • Lyckas anfallsspelarna göra mål, erhåller de en poäng.
 • Vilken anfallsspelare lyckas samla flest poäng?

Som variation:

 • Låt försvarsspelaren även agera utanför sin zon om anfallsspelaren lyckas bryta igenom. 

Tips

 • Se till att anfallsspelarna dribblar kontrollerat och växlar tempo då de försöker att bryta igenom i 1-mot-1.
 • Var uppmärksam på att anfallsspelarna agerar matchlikt efter att de brutit igenom i 1-mot-1.
 • Uppmana anfallsspelarna att bryta igenom i den inre korridoren om det är möjligt.
 • Observera att spelarna tar det lugnt mellan aktionerna för att sedan agera fullt ut då aktionen startar.   

 

 

 HUVUDÖVNING 2

20 minuter

3-mot-3+2 ytterspelare på ett elvamannamål och två passningsmål

U15 13 U 28 4a

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1 defensivt

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 1" behålls.
 • Placera ut två passningsmål.
 • Dela upp spelarna i två lag (3 försvarsspelare, 3 anfallsspelare + 2 ytterspelare). 

Anvisningar

 • Spelet sker 3-mot-3+2 ytterspelare. 
 • Anfallsspelarna (röda räningsvästar) anfaller mot elvamannamålet och försvarsspelarna (blå träningsvästar) mot passningsmålen.
 • Ytterspelarna deltar tillsammans med anfallsspelarna och agerar endast på offensiv planhalva.
 • Om en ytterspelare erhåller bollen, dribblar denne in på spelplanen och deltar till anfallet avslutats eller till dess att försvararna kontrat över mittlinjen.
 • Lyckas en ytterspelare göra mål erhåller anfallsspelarna två poäng.
 • Görs ett mål av någon av anfallsspelarna på spelplanen, erhåller anfallsspelarna en poäng.
 • Lyckas försvarsspelarna att spela en passning in i något av passningsmålen, erhåller de en poäng.
 • Går bollen utanför spelplanen, spelar tränaren en passning till någon av anfallsspelarna. Detsamma gäller efter att något av lagen gjort ett mål. 
 • Skifta ytterspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Låt lagen skifta roller med varandra efter halva övningstiden.
 • Vilket lag lyckas samla flest poäng?

Tips

 • Se till att ytterspelarna dribblar kontrollerat och växlar tempo då de dribblar in på spelplanen.
 • Var uppmärksam på att anfallsspelarna inte använder för många tillslag innan de spelar en passning till någon av ytterspelarna (försvararna hinner flytta över och minska ytorna).
 • Uppmana anfallsspelarna att nyttja övertalet.

  

 

SLUTÖVNING

20 minuter

Spel 9-mot-9 med två 1-mot-1 zoner

U15 13 U 28 5a

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik
 • 1-mot-1 offensivt
 • 1-mot-1-defensivt

Organisation

 • Markera en spelplan med två 1-mot-1 zoner.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.

Anvisningar

 • Spelet sker 9-mot-9 med två 1-mot-1 zoner.
 • Enbart passningar längs marken är tillåtna.
 • Endast två spelare (en anfallsspelare och en försvarsspelare) tillåts att agera i 1-mot-1 zonerna.
 • Spelet startar med att målvakten spelar en passning till en av sina medspelare.
 • Spelet sker utan inkast och hörnor. Går bollen utanför spelplanen, startar spelet återigen genom målvakten i det andra laget.
 • Efter ett mål, startar spelet återigen genom att målvakten i det andra laget passar till en av sina medspelare.
 • Vilket lag lyckas göra flest mål?  

Tips

 • Uppmana anfallsspelarna att nyttja 1-mot-1 zonerna.
 • Anfallsspelarna i 1-mot-1 zonerna bör ständigt justera sina positioner samt inta öppna positioner då bollen befinner sig centralt eller i mellanzonerna. 
 • Se till att anfallsspelarna i 1-mot-1 zonerna försöker bryta igenom i mellanzonerna för att sedan avsluta på mål eller spela en gynnsam passning till en medspelare.

 

TILL TRÄNINGSPASS 29

 

TILL TRÄNINGSPASS 27

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se