U15/13

 

TRÄNINGSPASS 27

UTOMHUS

 

av

Tobias Göransson (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

14 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

15 minuter

Ruter (1)

U15 13 U 27 1

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Markera två ruter (10m sidolängd) enligt grafiken.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till C.
 • C tar emot och med bollen framåt och passar efter en kort dribbling till A.
 • A tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till D.
 • D tar emot och med bollen åt sidan och passar efter en kort dribbling till C.
 • C tar emot och med bollen framåt och passar efter en kort dribbling till A.
 • A passar...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.

Variationer:

 • C måste utföra en fint när han dribblar. 
 • Använd endast två tillslag - mot/medtagning och passning.

Tips

 • Passningsmottagaren bör ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.
 • Höj dribblingstempot kontinuerligt.

 

  

UPPVÄRMNING 2

15 minuter

Ruter (2)

U15 13 U 27 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.
 • Placera ut två passningsmål enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen åt sidan, dribblar runt C (konan) och passar till D.
 • D tar emot och med bollen mot passningsmålet och passar efter en kort dribbling i passningsmålet.
 • A passar efter en kort dribbling till B...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.
 • För varje lyckad passning i passningsmålet erhåller laget en poäng.
 • Vilket lag får flest poäng?

Tips

 • Se till att passningsmottagaren kontrollerar passningen från en öppen position.
 • Passningsmottagaren bör ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

Dribbling - Passning - Avslut

U15 13 U 27 3

 

 

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Avslut

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 2" behålls.
 • Placera konerna C och D enligt grafiken.
 • Byt ut passningsmålen mot 7-mannamål.

Anvisningar

 • A passar efter en kort dribbling till B.
 • B tar emot och med bollen inåt och passar efter en tempodribbling till C.
 • C passar direkt till D.
 • D tar emot och med boll i målriktningen och avslutar på mål efter en kort dribbling.
 • A passar efter en kort dribbling till B...
 • Samtliga spelare löper till nästa position efter passningen.
 • För varje mål erhåller laget en poäng.
 • Vilket lag får flest poäng?

Variationer:

 • B måste utföra en fint innan han passar till C.
 • D måste avsluta senast med det tredje tillslaget.

Tips

Coaching:

 • I och med tempodribblingen förbereder B avslutsaktionen. Agerar B för långsamt sjunker sannolikheten för ett lyckat avslut.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

5-mot-4

U15 13 U 27 4

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Markera en spelplan (30 x 30m).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag med 8 spelare i det anfallande laget och 6 spelare i det försvarande laget.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • A passar till B, som dribblar in på spelplanen.
 • Samtidigt löper även A in på spelplanen. 
 • Det anfallande laget försöker att göra mål i 5-mot-4.
 • Lyckas det försvarande laget erövra bollen, kontrar det.
 • Är aktionen avslutad startar spelet återigen med att A passar till B...
 • Byt försvars- och anfallsspelare inom regelbundna tidsintervaller.
 • Efter halva övningstiden byter anfallsspelarna och försvarsspelarna uppgifter med varandra.
 • Vilket lag gör flest mål?

Variationer:

 • Anfallsspelarna får agera med maximalt tre tillslag.
 • Anfallsspelarna har maximalt 15 sekunder på sig att avsluta.

Tips

Coaching:

 • Kontrollera passningen ur en öppen position.
 • Ta med bollen i spelriktningen med det första tillslaget.

 

 

SLUTÖVNING

20 minuter

7+ytterspelare-mot-6

U15 13 U 27 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Strukturen från "Huvudövning 2" behålls.
 • Markera mittlinjen.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera fyra ytterspelare.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med en passning från målvakten.
 • Laget med bollinnehav får inte passa över mittlinjen utan måste dribbla över den.
 • Ytterspelarna på motståndarlagets planhalva får delta i spelet.
 • Den första ytterspelaren som erhåller en passning måste dribbla in på spelplanen och deltar aktivt där.
 • Den andra ytterspelaren får därefter också delta i spelet, men får inte beträda spelplanen.
 • Erövrar det försvarande laget bollen, kontrar det.
 • Aktionen pågår till dess att det blir mål eller bollen lämnar spelplanen okontrollerat.
 • Spelet sker utan hörnor och utan inkast.
 • Vilket lag vinner?

Tips

 • Efter bollförlust i motståndarnas planhalva kan spelarna (som förlorat bollen) pressa och aktivt försöka återerövra bollen, då de inte får passa över mittlinjen utan måste dribbla över den.
 • Byt ut ytterspelarna regelbundet.

 

TILL TRÄNINGSPASS 28

 

TILL TRÄNINGSPASS 26

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se