U15/13

 

TRÄNINGSPASS 30

UTOMHUS

 

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

 

 

Träningspasset är avsett för en träningsgrupp bestående av

16 utespelare och 2 målvakter

 

UPPVÄRMNING 1

10 minuter

Passning och dribbling efter färg

U15 13 U 30 1

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling

Organisation

 • Markera två spelplaner (16 x 24m).
 • Dela upp spelarna i tre lag (målvakterna med röda laget).
 • Dela upp lagen i två grupper.
 • Två bollar per spelplan.

Anvisningar

 • Spelarna passar till varandra i en ordningsföljd efter färger, exempelvis röd - blå - röd.
 • Samtidigt dribblar och fintar en spelare (som inte får delta i passningsspelet).
 • Efter ungefär tio sekunder passar han till en annan spelare - i samma ordningsföljd som passningsspelarna - som också dribblar och fintar i ungefär tio sekunder innan han passar till en annan spelare...

Variationer:

 • Passningsspelet sker med två tillslag.
 • Låt två spelare dribbla på varje spelplan.
 • Bestäm en ny ordningsföljd.

Tips

 • Spelarna måste ständigt hitta nya positioner för att kunna genomföra passningskombinationen.
 • Spelarna bör veta - innan de tar emot passningen - till vilken spelare de ska passa (ögonkontakt).
 • Ju mer dribblande spelare, desto svårare är det för passningsspelarna.

 

 

UPPVÄRMNING 2

10 minuter

Passning efter färg

U15 13 U 30 2

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning

Organisation

 • Strukturen från "Uppvärmning 1" behålls.

Anvisningar

 • Tränaren startar aktionen med att passa mellan spelplanerna.
 • Spelarna måste spela sju passningar i en ordningsföljd efter färger, exempelvis röd - blå - grön.
 • Spelaren som tar emot den sjunde passningen stoppar bollen, sprintar till bollen som ligger mellan spelplanerna och försöker att vidröra den med foten.
 • Spelaren som först vidrör bollen, erhåller en poäng.
 • Därefter startar tränaren nästa aktion...
 • Vilket team gör flest poäng?

Variationer:

 • Passningsspelet sker med två tillslag.
 • Variera antal passningar.
 • Bestäm en ny ordningsföljd.

Tips

 • Spelarna måste ständigt hitta nya positioner för att kunna genomföra passningskombinationen.
 • Spelarna bör veta - innan de tar emot passningen - till vilken spelare de ska passa (ögonkontakt).
 • Se till att varje aktion startas av en spelare med en annan färg, så att slutligen alla spelare måste sprinta till bollen mellan spelplanerna.

 

 

HUVUDÖVNING 1

20 minuter

2-mot-1 med avslut

U15 13 U 30 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner (36 x 18m).
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag och placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar in på spelplanen och passar till spelare B.
 • Gemensamt med anfallaren inom spelplanen, försöker spelare B att avsluta på mål i 2-mot-1.
 • Spelare A och B byter positioner efter varje aktion.
 • Efter en hel omgång byts anfalls- och försvarsspelarna.
 • Låt grupp A starta från andra sidan efter halva övningstiden.

Variationer:

 • Tidsbegränsning för avslut på mål - exempelvis inom tio sekunder.
 • Lyckas försvararen erövra bollen, försöker han att passa till spelaren ur grupp B som väntar utanför spelplanen. Lyckas han med det, byter han och anfallsspelaren position och uppgifter med varandra.

Tips

 • Varje bollhållare kan själv bestämma ifall han vill passa till sin medspelare eller gå direkt på mål.
 • Se till att anfallarna agerar i högsta möjliga tempo.

 

 

HUVUDÖVNING 2

20 minuter

Dubbelt 2-mot-1 med avslut

U15 13 U 30 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (33 x 33m) med en mittlinje.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A spelar efter en kort dribbling ett väggspel med spelare B och passar sedan till spelare C.
 • Spelare C försöker i 2-mot-1 att passa till anfallaren i den andra planhalvan.
 • Lyckas det, löper spelare C in i den andra planhalvan och försöker att göra mål i 2-mot-1.
 • Spelare A, B och C går efter varje aktion till nästa position.
 • Efter en hel omgång byts anfalls- och försvarsspelarna.
 • Efter halva övningstiden byter grupp A, B och C position och uppgifter med de andra spelarna.

Variationer:

 • Tidsbegränsning för att passa till andra planhalvan respektive avslut på mål - exempelvis inom tio sekunder.
 • Lyckas en av försvararna erövra bollen, försöker han att passa till spelaren ur grupp C som väntar utanför spelplanen. Lyckas han med det, byter han och anfallsspelaren position och uppgifter med varandra.

Tips

 • I den här övningen kombineras en förberedande 2-mot-1 situation med en situation framför mål.
 • Spelarna bör inte kombinera alltför komplicerat utan enkelt och målinriktat.

 

 

SLUTÖVNING

30 minuter

8-mot-8 med ytterspelare

U15 13 U 30 5

Träningspunkter

 • Försvarstaktik
 • Anfallstaktik

Organisation

 • Spelplanen är en planhalva.
 • Markera en zon för ytterspelarna.
 • Placera ut ett andra elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Utse två ytterspelare.

Anvisningar

 • Spelet sker 8+2 ytterspelare-mot-8.
 • Det röda laget erhåller en viss tid (exempelvis 5 minuter) ensamrätt till att anfalla och försöker avsluta på mål tillsammans med ytterspelarna.
 • Ytterspelarna får endast agera inom den markerade zonen.
 • Målvakten startar varje aktion med en passning.
 • Efter ett mål, när försvarsspelarna erövrat bollen eller bollen lämnat spelplanen startar det anfallande lagets målvakt nästa aktion...
 • När tiden gått ut byter lagen sida och uppgifter med varandra.
 • Efter att varje lag varit det anfallande laget utses nya ytterspelare.
 • Vilket lag har gjort flest mål?

Som variation:

 • Ytterspelarna spelar endast med ett tillslag.

Tips

 • Uppmana spelarna till att nyttja övertalet som uppstår då ytterspelarna agerar tillsammans med det anfallande laget.
 • Ytterspelarna bör inte enbart spela väggspel utan också kombinationer över den tredje spelaren.

 

TILL TRÄNINGSPASS 31

 

TILL TRÄNINGSPASS 29

 

TILL ARKIV U15/13 UTOMHUS

 

TILL STARTSIDAN

 

Ditt fotbollsbibliotek.se