U15/13 UTOMHUS

ÖVNINGAR 41-50

AVSLUT

 

ÖVNING 41

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

16 utespelare och 2 målvakter

Dubbelt 2-mot-1 med avslut

U15 13 U 30 4

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • 2-mot-1 offensivt
 • 1-mot-2 defensivt
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan (33 x 33m) med en mittlinje.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag och placera dem enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A spelar efter en kort dribbling ett väggspel med spelare B och passar sedan till spelare C.
 • Spelare C försöker i 2-mot-1 att passa till anfallaren i den andra planhalvan.
 • Lyckas det, löper spelare C in i den andra planhalvan och försöker att göra mål i 2-mot-1.
 • Spelare A, B och C går efter varje aktion till nästa position.
 • Efter en hel omgång byts anfalls- och försvarsspelarna.
 • Efter halva övningstiden byter grupp A, B och C position och uppgifter med de andra spelarna.

Variationer:

 • Tidsbegränsning för att passa till andra planhalvan respektive avslut på mål - exempelvis inom tio sekunder.
 • Lyckas en av försvararna erövra bollen, försöker han att passa till spelaren ur grupp C som väntar utanför spelplanen. Lyckas han med det, byter han och anfallsspelaren position och uppgifter med varandra.

Tips

 • I den här övningen kombineras en förberedande 2-mot-1 situation med en situation framför mål.
 • Spelarna bör inte kombinera alltför komplicerat utan enkelt och målinriktat.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 42

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Öppen position, bollens linje och avslut (1)

U15 13 U 34 3

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 8

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål enligt grafiken.
 • Markera positionerna A och B enligt grafiken.

Anvisningar

 • Spelare A dribblar genom startkorridoren och passar till spelare B.
 • Spelare B tar med bollen in i en kort dribbling och avslutar allra helst i höjd med konan.
 • Efter passningen löper spelare A till position B.
 • Spelare B löper till andra sidan efter att han avslutat på mål och ställer sig sist på position A.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilket lag gör flest mål per omgång?

Tips

 • Spelare B måste anpassa sin position redan när spelare A dribblar för att nå en optimal position (bakom bollens linje - se grafiken).
 • Se till att spelaren A, efter passningen till spelare B, löper till position B i en öppen position. Därigenom kan han se spelaren B såväl som spelarna på position A.

Då avslutet sker nära målet, bör spelare B avsluta snabbt och bestämt:

 • På den "röda" sidan tar spelare B emot bollen med vänster fot och avslutar med höger fot.
 • På den "blå" sidan tar spelare B emot bollen med höger fot och avslutar med vänster fot.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 43

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Öppen position, bollens linje och avslut (2)

U15 13 U 34 4

Bakom bollens linje

U15 13 U 34 9

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Placera ut två elvamannamål enligt grafiken.
 • Markera positionerna A, B och C enligt grafiken.

Anvisningar

 • Aktionen startar med att spelare C erbjuder sig till spelare A.
 • Spelare A dribblar genom startkorridoren och passar till spelare B.
 • I och med passningen från spelare A till spelare B, ändrar spelare C sin löpriktning.
 • Spelare B passar med det andra tillslaget i spelare C:s löpväg.
 • Spelare C avslutar på mål senast med det tredje tillslaget.
 • Efter passningen löper spelare A till position B.
 • Spelare B löper till position C efter passningen.
 • Spelare C löper till andra sidan efter att han avslutat på mål och ställer sig sist på position A.

Som variation:

 • Utför övningen som en tävling. Vilket lag gör flest mål per omgång?

Tips

 • Spelare B måste anpassa sin position åt sidan redan när spelare C erbjuder sig. Därigenom skapar han den nödvändiga platsen för att kunna nå en optimal position (bakom bollens linje - se grafiken).
 • Se till att spelare A, efter passningen till spelare B, löper till position B i en öppen position. Därigenom kan han se spelare B såväl som spelare C.

Då avslutet sker nära målet, bör spelare C avsluta snabbt och bestämt:

 • På den "röda" sidan tar spelare C emot bollen med höger fot och avslutar med vänster fot.
 • På den "blå" sidan tar spelare C emot bollen med vänster fot och avslutar med höger fot.

Spelare B:

 • På den "röda" sidan tar spelare B emot bollen med vänster fot och passar med den högra foten i spelare C:s löpväg.
 • På den "blå" sidan tar spelare B emot bollen med höger fot och passar med den vänstra foten i spelare C:s löpväg.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 44

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Snabbt passningsspel med avslut

U15 13 U 35 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Markera en avslutszon enligt grafiken.
 • Markera position C.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.

Anvisningar

Röda laget:

 • Spelarna passar till varandra med två tillslag.
 • På tränarens kommando utför spelarna tre snabba passningar...
 • Passningsmottagaren av den tredje passningen tar med bollen in i avslutszonen och försöker att avsluta på mål med det tredje tillslaget.
 • Därefter passar spelarna återigen till varandra med två tillslag till dess att tränaren ger ett nytt kommando...

Blå laget: A-B-C-D-E-D-C-B-A...

 • A passar till nästa spelare efter en kort tempodribbling.
 • B tar med bollen och passar till nästa spelare efter en kort tempodribbling...

Efter fyra genomgångar (A-B-C-D-E-D-C-B-A) byter lagen uppgifter med varandra.

Variationer:

 • Ingen spelare får avsluta på mål två gånger på raken.
 • Avslutet bör ske inom spelplanen (gulmarkerat område i grafiken).

Utför övningen som en tävling:

 • Vilket lag gör flest mål efter fyra genomgångar?

Tips

 • Lägg ut tillräckligt många reservbollar i två hörn av spelplanen.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 45

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

10 utespelare och 2 målvakter

Tre olika risknivåer

Distansskott = 3 poäng

U15 13 U 35 5

1-mot-1 = 2 poäng

U15 13 U 35 6

Straffspark = 1 poäng

U15 13 U 35 7

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera en spelplan.
 • Markera en avslutszon enligt grafiken.
 • Markera mittlinjen av spelplanen.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Samtliga spelare har en boll.

Anvisningar

Lagen tävlar mot varandra. De har tre olika valmöjligheter för att avsluta på mål:

 • Distansskott - tre poäng för varje mål.
 • 1-mot-1 mot målvakten efter ett väggspel med tränaren - två poäng för varje mål.
 • Straffspark - ett poäng för varje mål.

Vilket lag samlar högst antal poäng?

Variationer:

 • Följande spelare måste avsluta med samma alternativ som föregående spelare.
 • Varje lag startar med 20 poäng. För varje mål adderas poängen och för varje miss dras poängen av.

Tips

 • Ändra turordningen på spelarna efter varje genomgång, så att inte samma spelare möts hela tiden.
 • Tränaren ropar ut poängställningen, så att samtliga spelare vet vad det står.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 46

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter ett tillrop (1)

U15 13 U 33 3

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera två avslutslinjer (blå konor).
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare har en boll.
 • Tilldela spelarna varsitt nummer (1-7).

Anvisningar

 • Spelarna dribblar fritt.
 • Tränaren startar aktionen med att ropa upp ett nummer.
 • De uppropade spelarna dribblar ut ur spelplanen och avsluta på mål i höjd med avslutslinjen.
 • Därefter löper de till målet, hämtar bollen, löper tillbaka och fortsätter att dribbla.
 • Tränaren startar nästa aktion med att ropa upp ett nummer...
 • Laget erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Tränaren anger finter som spelarna ska utföra när de dribblar.
 • Ropa upp numren likt en matematikuppgift, exempelvis 11 - 6 eller 18 : 3.

Tips

 • Se till att alla spelare är i rörelse.
 • Tilldela spelarna nya nummer efter ett antal aktioner för att skärpa deras uppmärksamhet.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 47

AVSLUT

av

Andreas Gisselman (läs mer...)

 

14 utespelare och 2 målvakter

Avslut efter ett tillrop (2)

U15 13 U 33 5

Träningspunkter

 • Dribbling
 • Passningsspel
 • Avslut

Organisation

 • Markera två spelplaner enligt grafiken.
 • Placera ut två elvamannamål.
 • Markera två avslutslinjer (blå konor).
 • Markera tre dribblingskorridorer.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Placera spelarna enligt grafiken.
 • Grupperna vid dribblingskorridorerna har nummer 1 respektive nummer 2.

Anvisningar

 • Tränaren startar aktionen med att ropa upp två nummer. Det första numret gäller det röda laget och det andra numret gäller det blå laget.
 • De uppropade spelarna dribblar genom dribblingskorridoren och passar till en spelare på spelplanen ("första" spelaren).
 • Han passar direkt till en annan spelare som därefter passar direkt till den tredje spelaren.
 • Den tredje spelaren passar i den "första" spelarens löpväg, som dribblar ut ur spelplanen och avslutar på mål i höjd med avslutslinjen.
 • Efter avslut hämtar spelaren bollen, löper till dribblingskorridoren och ställer sig sist.
 • Tränaren ropar upp två nummer och nästa aktion startar...
 • Laget erhåller en poäng för varje mål.
 • Vilket lag vinner?

Variationer:

 • Tränaren anger finter som spelarna ska utföra när de dribblar.
 • Tränaren ropar upp tre nummer (exempelvis 1-2-5). Det tredje numret anger antal passningar som spelarna måste utföra innan "första" spelaren får dribbla ut ur spelplanen och avsluta på mål.

Tips

 • Se till att spelarna anpassar sina positioner (läs mer...)så att de kan passa direkt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 48

AVSLUT

av

Pero Kapcevic (läs mer...)

 

6 utespelare och 1 målvakt

Offensiv omställning utan motstånd

U15 13 U 37 3

Träningspunkter

 • Anfallstaktik
 • Avslut

Organisation

 • Markera en offside-linje 20m framför ett elvamannamål (platta konor).
 • Markera positionerna B och D 16m framför offside-linjen.

Anvisningar

 • Målvakten har bollen och pressas av motståndarnas centrala spelare (C).
 • Den stressade målvakten "råkar" passa till motståndarnas spelare (B).
 • B passar efter en kort tempodribbling till C, som nu befinner sig framför offside-linjen.
 • C tar emot bollen med det första tillslaget och passar helst med det andra tillslaget i D:s löpväg.
 • D tar emot bollen med det första tillslaget in i tempodribblingen och avslutar på mål.
 • Därefter växlar spelarna till nästa position och målvakten, pressad av spelare C, startar nästa aktion...
 • Efter halva övningstiden utförs övningen från andra sidan - målvakten passar till D...

Tips

 • Se till att C, efter att han satt målvakten under press, tar sig ur offside-positionen så snabbt som möjligt och placerar sig så att han ser båda medspelarna.
 • D måste stämma av sitt löptempo med sina medspelare och springa i djupled i högsta tempo i rätt ögonblick för att undvika offside.
 • Se till att spelarna dribblar i högsta möjliga tempo.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 49

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Snabbt passningsspel med höjdboll och avslut (1)

U15 13 U 38 3

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare på position A har en boll.

Anvisningar

A-B-A-C-D avslut

 • A (rött lag) passar efter en kort dribbling till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till C.
 • C kontrollerar bollen och passar i D:s löpväg.
 • D tar med bollen och försöker att avsluta på mål med det tredje tillslaget.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position.
 • A (blå lag) passar efter en kort dribbling till B...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Fastän det krävs ett snabbt passningsspel i den här övningen, är det viktigt att spelarna utför passningarna tekniskt korrekt.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

 

ÖVNING 50

AVSLUT

av

Ralf E. Zimmermann (läs mer...)

 

12 utespelare och 2 målvakter

Snabbt passningsspel med höjdboll och avslut (2)

U15 13 U 38 4a

Träningspunkter

 • Passningsspel
 • Bollmot/medtagning
 • Dribbling
 • Avslut

Organisation

 • Markera spelarnas positioner enligt grafiken.
 • Placera ut ett elvamannamål.
 • Dela upp spelarna i två lag.
 • Samtliga spelare på position A har en boll.

Anvisningar

A-B-A-C-B-D avslut

 • A (rött lag) passar efter en kort dribbling till B.
 • B passar direkt i A:s löpväg.
 • tar med bollen i spelriktningen med det första tillslaget och spelar en höjdboll till C.
 • C kontrollerar bollen och spelar en höjdboll till B.
 • B kontrollerar bollen och passar i D:s löpväg.
 • D tar med bollen och försöker att avsluta på mål efter en kort tempodribbling.
 • Därefter går alla spelare vidare till nästa position.
 • A (blå lag) passar efter en kort dribbling till B...
 • Byt målvakt efter två aktioner.
 • Efter halva övningstiden byter lagen sida.
 • Vilket lag gör flest mål?

Tips

 • Fastän det krävs ett snabbt passningsspel i den här övningen, är det viktigt att spelarna utför passningarna tekniskt korrekt.
 • Se till att spelarna ständigt anpassar sina positioner och står på tårna, så att de kan utjämna medspelarnas eventuella slarviga passningar och själva agera dynamiskt.

 

TILL TRÄNINGSPASSET

 

Ditt fotbollsbibliotek.se